Bài giảng Đánh giá các hoạt động y tế

Giai đoạn 2: Trả lời câu hỏi đánh giá

Bước 1: Thiết kế đánh giá

Bước 2: Lập kế hoạch và tiến hành đánh giá, bao gồm XĐ đối tượng, phương pháp thu thập thông tin, phương tiện thu thập, phân tích số liệu

 

ppt24 trang | Chia sẻ: NamTDH | Lượt xem: 2027 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Đánh giá các hoạt động y tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG Y TẾ Ths Trương Thành Nam Khoa Y Tế Công Cộng Mục tiêu học tập 1. Đánh giá các hoạt động y tế để làm gì? 2. Đánh giá các hoạt động y tế như thế nào? Hoạt động y tế cơ sở Tuyên truyền GDSK Nước sạch và VSMT Bảo vệ SKBMTE và KHHGĐ Dinh dưỡng Tiêm chủng mở rộng Phòng chống các bệnh XH Chu trình quản lý Theo dõi/ Giám sát Phân biệt một số khái niệm Đánh giá? Mục đích của các hình thức Các câu hỏi liên quan khi đánh giá 1. Đối tượng? 2. Mục tiêu? 3. Bằng cách nào? 4. Tiến độ/ Hiệu quả thực hiện Đánh giá để làm gì? 1. So sánh kết quả thực hiện với mục tiêu 2. Nhận biết những thuận lợi, khó khăn 3. Tăng cường công tác quản lý 4. Cơ sở cho lập kế hoạch mới Các hình thức đánh giá Dựa vào thời gian thực hiện Đánh giá ban đầu Đánh giá tiến độ (Theo dõi) Đánh giá kết thúc Các hình thức đánh giá 2. Dựa vào mô hình Đối chiếu với mục tiêu So sánh trước và sau khi thực hiện So sánh trước và sau có đối chứng với địa phương khác Đối chiếu với mục tiêu So sánh trước và sau thực hiện So sánh trước – sau có đối chứng Chỉ số để theo dõi và đánh giá “….là đại lượng dùng để đo lường và mô tả một sự vật hay một hiện tượng” Các dạng chỉ số Đầu vào: Nguồn lực, nhân lực, kinh phí, thiết bị, thông tin Hoạt động và kết quả Tác động (Kết quả) Ví dụ: Hoạt động phòng chống SDD trẻ em Các dạng chỉ số Đầu vào: Số thôn bản có CTV dinh dưỡng Số trẻ < 5 tuổi bị SDD Số tờ rơi tuyên truyền về nuôi con bằng sữa mẹ Ví dụ: Hoạt động phòng chống SDD trẻ em Các dạng chỉ số Hoạt động và kết quả Tỷ lệ các cán bộ chuyên trách về dinh dưỡng có thể tư vấn đúng về dinh dưỡng ở trẻ em Tỷ lệ các bà mẹ có con dưới 1 tuổi nói đúng về cách nuôi con bằng sữa mẹ Tác động (Kết quả) Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị SDD Thực hành Ví dụ về chỉ số để đánh giá CT KHHGĐ Phân loại các chỉ số đã cho ví dụ Thực hành xác định các chỉ số của chương trình KHHGĐ Tổng kinh phí nhận được từ nhà tài trợ và khách hàng Trang thiết bị và phương tiện tránh thai đã cung cấp Số lượng buổi họp với cộng đồng về KHHGĐ Tỷ lệ khách hàng hài lòng với dịch vụ Tổng số người/cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp KHHGĐ Tỷ lệ sinh thô trong khu vực Chỉ số để theo dõi và đánh giá Yêu cầu của một chỉ số tốt Cụ thể Đo lường được Phản ánh chính xác kết quả đo lường Cần thiết Có thể so sánh được Các bước đánh giá chương trình Giai đoạn 1: Xác định câu hỏi đánh giá Bước 1: XĐ giả thuyết và mục tiêu của CTYT Bước 2: Diễn dịch giả thuyết và mục tiêu của chương trình sang câu hỏi đánh giá Bước 3: Lựa chọn câu hỏi đánh giá Các bước đánh giá chương trình Giai đoạn 2: Trả lời câu hỏi đánh giá Bước 1: Thiết kế đánh giá Bước 2: Lập kế hoạch và tiến hành đánh giá, bao gồm XĐ đối tượng, phương pháp thu thập thông tin, phương tiện thu thập, phân tích số liệu Các bước đánh giá chương trình Giai đoạn 3: Sử dụng câu trả lời vào quá trình quản lý Bước 1: Viết báo cáo và đưa ra các khuyến nghị Bước 2: Lập kế hoạch thông báo kết quả Bước 3: Sử dụng kết quả Kết luận Đánh giá là thành phần quan trọng trong chu trình quản lý Đánh giá khách quan và khoa học giúp công tác quản lý hiệu quả THẮC MẮC?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_3_danh_gia_cac_hoat_dong_y_te_0612.ppt
Tài liệu liên quan