Bài giảng Đặt câu hỏi trong kỹ năng thuyết trình

Xung quanh chúng ta có bao điều kỳ diệu mà ta mới biết chẳng được bao nhiêu

Chuyện trên trời với ông sao năm cánh chuyện ở trong nhà chuyện ngoài sân chơi

Vì sao lại thế tại vì sao lại thế ?

Sao không thế này mà lại là thế kia

Vì sao lại thế phải tìm ra ngọn ngành

Càng thêm hiểu biết chúng ta càng lớn nhanh

 

ppt27 trang | Chia sẻ: Kiên Trung | Ngày: 08/12/2023 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Đặt câu hỏi trong kỹ năng thuyết trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_dat_cau_hoi_trong_ky_nang_thuyet_trinh.ppt
Tài liệu liên quan