Bài giảng Hồi đáp trong Kỹ năng thuyết trình

Thông báo đã nhận được

Đảm bảo hiểu đúng

Định hướng giao tiếp

Thể hiện thái độ người nghe

 

Lắng nghe hiệu quả

Nhắc lại ý kiến

Phát triển ý kiến

Trả lời câu hỏi

Giải quyết xung đột

 

ppt55 trang | Chia sẻ: Kiên Trung | Ngày: 08/12/2023 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Hồi đáp trong Kỹ năng thuyết trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỹ năng thuyết trình HỒI ĐÁP -Tâm Việt Group- Có đi có lại mới toại lòng nhau Kỹ năng hồi đáp Khái niệm và tầm quan trọng K ỹ n ă ng hồi đáp hiệu quả Kỹ năng hồi đáp Khái niệm và tầm quan trọng K ỹ n ă ng hồi đáp hiệu quả Quá trình giao tiếp Ý tưởng Mã hoá Gửi Nhận Giải mã Hiểu Hồi đáp Người gửi Người nhận Tầm quan trọng của hồi đáp Thông báo đã nhận được Đảm bảo hiểu đúng Định hướng giao tiếp Thể hiện thái độ người nghe 1% of something 100% of nothing OR Kỹ năng hồi đáp Khái niệm và tầm quan trọng K ỹ n ă ng hồi đáp hiệu quả K ỹ n ă ng hồi đáp hiệu quả L ắng nghe hi ệu qu ả Nhắc lại ý kiến Phát triển ý kiến Trả lời câu hỏi Gi ải quy ết xung đột K ỹ n ă ng hồi đáp hiệu quả L ắng nghe hi ệu qu ả Nhắc lại ý kiến Phát triển ý kiến Trả lời câu hỏi Gi ải quy ết xung đột Nói là gieo Nghe là gặt Nói là bạc, lắng nghe là kim cương im lặng là vàng , Kỹ năng lắng nghe hiệu quả Gác tất cả các việc khác lại Nghe xong hãy nói Kiểm soát cảm xúc bản thân Không tranh cãi vội vàng Nắm bắt ý chính Nghe ý Hiểu tứ Thà dốt 5 phút Thà dốt trước vài người còn hơn ngu cả đời . còn hơn ngu trước thiên hạ . V­¬ ng NhÜ Nh ·n NhÊt T©m Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu Lắng nghe là hùng biện nhất K ỹ n ă ng hồi đáp hiệu quả L ắng nghe hi ệu qu ả Nhắc lại ý kiến Phát triển ý kiến Trả lời câu hỏi Gi ải quy ết xung đột T ầm quan tr ọng V ới người thuyết trình Kh ẳn g định th ô ng tin nghe được T ạo h ệ quan đ i ểm chung C ó th ời gian suy ngh ĩ trả lời T ầm quan tr ọng V ới khán giả đưa ý kiến Giúp tư duy rõ ràng Được hiểu đúng ý Cảm thấy được tôn trọng T ầm quan tr ọng V ới các khán giả khác Nhận biết đúng vấn đề Tư duy rõ ràng hơn Suy nghĩ về vấn đề Kỹ năng nhắc lại ý kiến Ngắn gọn - từ khóa Rõ ràng Nhắc lại với cả hội trường Thay đổi sắc thái ngôn từ KISS Keep It Short & Simple Hãy nói đơn giản và ngắn gọn SOS Significance Of Simplicities Giá trị của sự đơn giản Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau K ỹ n ă ng hồi đáp hiệu quả L ắng nghe hi ệu qu ả Nhắc lại ý kiến Phát triển ý kiến Trả lời câu hỏi Gi ải quy ết xung đột Kỹ năng phát triển ý kiến Ngôn ngữ văn vẻ Câu chuyện hài hước Bài tập trải nghiệm Trích dẫn lời nói... Tập trung Tham dự Hiểu Ghi nhớ Hồi đáp Phát triển Mong muốn thấu hiểu Thính giả Chu trình hồi đáp Một số lỗi thường gặp Rồi Ok Chính xác – Chưa chính xác Đúng rồi - Gần đúng rồi K ỹ n ă ng hồi đáp hiệu quả L ắng nghe hi ệu qu ả Nhắc lại ý kiến Phát triển ý kiến Trả lời câu hỏi Gi ải quy ết xung đột Trả lời câu hỏi Nguyên nhân trả lời không hiệu quả Kỹ năng trả lời hiệu quả Trả lời câu hỏi Nguyên nhân trả lời không hiệu quả Kỹ năng trả lời hiệu quả Nguyên nhân Kh ô ng hi ể u c â u h ỏi Kh ô ng n ắm được m ục đích h ỏi Kh ô ng n ắm được n ội dung Tr ốn tr ánh h ồi đáp B ị qu ấ n v ào c ác c â u h ỏi kh ô ng li ê n quan Mục đích của người hỏi Tìm câu trả lời Chứng minh người khác sai Thể hiện mình Pha trò – đùa vui Mỗi câu hỏi đều đã có ít nhất một câu trả lời. Trả lời câu hỏi Nguyên nhân trả lời không hiệu quả Kỹ năng trả lời hiệu quả Kỹ năng trả lời hiệu quả Lắng nghe tích cực Nhắc lại ngắn gọn Đầu xuôi Đuôi lọt Kỹ năng trả lời hiệu quả Quyết định xem ai sẽ trả lời Nhà thuyết trình Khán giả khác Một ai ngoài hội trường Không ai cả Vấn đề được giải quyết hay Ta phải giải quyết vấn đề ? Kỹ năng trả lời hiệu quả Khi đã quyết định sẽ trả lời Trả lời với cả hội trường Giải quyết vấn đề ko phải giải quyết người hỏi Biến khó khăn thành thử thách. K ỹ n ă ng hồi đáp hiệu quả L ắng nghe hi ệu qu ả Nhắc lại ý kiến Phát triển ý kiến Trả lời câu hỏi Gi ải quy ết xung đột Giải quyết xung đột Khái niệm xung đột Kỹ năng giải quyết xung đột Giải quyết xung đột Khái niệm xung đột Kỹ năng giải quyết xung đột Xung đột là xấu ? Cao Mức độ xung đột Cao Thấp Hiệu quả công việc Thấp Mâu thuẫn là động lực của sự phát triển. Giải quyết xung đột Khái niệm xung đột Kỹ năng giải quyết xung đột Các bước xử lý xung đột Xác định xem nên can thiệp chưa ? Định hướng cuộc tranh luận Dừng cuộc tranh luận Phương pháp xử lý xung đột Tư duy tích cực Lắng nghe và nhắc lại Đồng cảm Vấn đề Hợp tác Ta Đối tác Ta cần thắng hay cùng thành công ? Khen ngợi “Cảm ơn câu hỏi của anh ...” “Cảm ơn sự nhiệt tình của tất cả...” “Một tràng pháo tay cho ...” Tư duy tích cực- tìm đúng chỗ khen Người nghe là cái gương của người nói. Mong được h ợp t ác v ới c ác b ạn để c ùng th ành c ô ng!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_hoi_dap_trong_ky_nang_thuyet_trinh.ppt
Tài liệu liên quan