Bài giảng Kế toán đại cương - Chương 5: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu

Vận dụng các phương pháp kế toán đã học để kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp:

Kế toán các yếu tố cơ bản của sản xuất kinh doanh.

Kế toán quá trình sản xuất.

Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.

 

ppt53 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1662 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán đại cương - Chương 5: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptNVKTPSCY.ppt