Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp - Chương 2: Kế toán nguồn hình thành và chi các loại kinh phí - Phan Thị Thúy Ngọc

KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

ƒ Nguồn hình thành và nội dung chi kinh phí

hoạt động

ƒ Nguyên tắc kế toán

ƒ Kế toán chi tiết

ƒ Kế toán tổng hợp

pdf19 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp - Chương 2: Kế toán nguồn hình thành và chi các loại kinh phí - Phan Thị Thúy Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ke_toan_don_vi_su_nghiep_chuong_2_ke_toan_nguon_hi.pdf