Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 3: Quá trình dự toán

Dự toán là gì?

Dự toán là một văn bản mang tính chất tài chính được lập trước khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm minh họa kế hoạch tài chính sẽ thỏa mãn mục tiêu của tổ chức.

Lập dự toán là gì?

Lập dự toán là quá trình soạn thảo các dự toán.

 

ppt68 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 2140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 3: Quá trình dự toán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChuong3.ppt