Bài giảng Nguyên lý kế toán

Việc ghi nhận doanh thu phải đồng thời ghi nhận 1 khoảng chi phí phát sinh để tạo ra doanh thu đó. Điều này thể hiện nguyên tắc:

a. Giá gốc

b. Phù hợp

c. Nhất quán

d. Trọng yếu

pdf83 trang | Chia sẻ: thienmai908 | Lượt xem: 765 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfjadgoifh[oaugeoiug[apodh (1).pdf