Bài giảng Stock Market

(Bản scan)

Nếu sau khi so khớp lệnh theo nguyên tắc ở trên mà khối lượng đặt lệnh của lệnh thị trường vẫn chưa được thực hiện hết thì lệnh thị trường sẽ được xem là lệnh ,ua tại mức giá bán cao

pdf70 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1795 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Stock Market, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBai giang Stock Market.pdf
Tài liệu liên quan