Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 7: Chính sách tỷ giá của Việt Nam - Nguyễn Trọng Tài

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG

 Diễn biến tỷ giá và các mốc cải cách tỷ giá

của Việt Nam

 Chính sách tỷ giá của Việt Nam qua các thời

 Đánh giá chính sách tỷ giá của Việt NamChính sách tỷ giá của Việt Nam

qua các thời kì

 Chính sách tỷ giá thời kì 1955-1989

 Chính sách tỷ giá thời kì 1989-1991

 Chính sách tỷ giá thời kì 1992-2/1999

 Chính sách tỷ giá thời kì 2/1999-nay

pdf5 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 11/05/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 7: Chính sách tỷ giá của Việt Nam - Nguyễn Trọng Tài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 7: CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ CỦA VIỆT NAM Tài liệu tham khảo  Giáo trình Tài chính quốc tế, PGS. TS. Nguyễn Văn Tiến.  Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở, PGS. TS. Nguyễn Văn Tiến.  Cẩm nang Thị trường ngoại hối và các giao dịch kinh doanh ngoại hối, PGS. TS. Nguyên Văn Tiến.  Tạp chí Ngân hàng, tạp chí Khoa học và đào tạo ngân hàng, tạp chí Nghiên cứu kinh tế  Website: www.sbv.gov.vn www.imf.org. www.worldbank.org www.adb.org NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG  Diễn biến tỷ giá và các mốc cải cách tỷ giá của Việt Nam  Chính sách tỷ giá của Việt Nam qua các thời kì  Đánh giá chính sách tỷ giá của Việt Nam Chính sách tỷ giá của Việt Nam qua các thời kì  Chính sách tỷ giá thời kì 1955-1989  Chính sách tỷ giá thời kì 1989-1991  Chính sách tỷ giá thời kì 1992-2/1999  Chính sách tỷ giá thời kì 2/1999-nay Đánh giá chính sách tỷ giá của Việt Nam  Tác động của tỷ giá VND/USD đến hoạt động XNK  Chính sách tỷ giá VND/USD với thị trường ngoại tệ ngầm  Chính sách thu hút và quản lý kiều hối

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_tai_chinh_quoc_te_chuong_7_chinh_sach_ty_gia_cua_v.pdf