Bài tập chương thương mại

6.Ngày 11/11 Xuất kho 600 chiếc hàng hoá P bán cho khách hàng PT theo hóa đơn số 12323 ngày 11/11 , đơn giá bán chưa thuế 4.000.000 đ/chiếc ( thuế suất thuế GTGT 10%) . Tiền hàng chưa thanh toán . Nếu khách hàng PT thanh toán trong vòng 10 ngày đầu sẽ được hưởng chiết khấu thanh toán là 0,5%/số tiền thanh toán

7.Ngày 14/11 chi tạm ứng cho ông Minh ( cán bộ công ty ) đi công tác : 10 triệu

8.Ngày 15/11 khách hàng PT trả một phần tiền mua hàng hoá P tại nghiệp vụ 6 : 200.000.000 đ

9.Ngày 18/11 thanh toán tiền cho khách hàng nước ngoài ( CHONGQUING MOTOR) theo hợp đồng số 02 bằng tiền vay ngắn hạn ngân hàng bằng khế ước vay USD, biết rằng:

Tỷ giá mua vào của ngân hàng ngoại thương là : 16.050 đ/USD

Tỷ giá bán ra của ngân hàng ngoại thương là : 16.070 đ/USD

10.Ngày 25/11 Xuất bán 300 chiếc hàng hóa X cho khách hàng XT với giá bán theo hợp đồng là 400USD/chiếc ( đã có thuế GTGT), tiền hàng chưa thanh toán và sẽ được thanh toán bằng VNĐ theo tỷ giá bán ra của ngân hàng ngoại thương tại thời điểm trả tiền.

Theo hóa đơn số 112334:

- Giá bán đã có thuế GTGT :

- Thuế suất thuế GTGT 10%

Tỷ giá mua vào của ngân hàng ngoại thương là : 16.040 đ/USD

Tỷ giá bán ra của ngân hàng ngoại thương là : 16.060 đ/USD

 

11.Biết thêm rằng

♦ Tổng chi phí bán hàng trong tháng là : 100 triệu

♦ Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp trong tháng là : 150 triệu

♦ Tổng doanh thu hoạt động tài chính trong tháng là : 50 triệu

♦ Tổng chi phí hoạt động tài chính trong tháng là : 214 triệu

♦ Tổng thu nhập khác trong tháng là : 30 triệu

♦ Tổng chi phí khác trong tháng là : 20 triệu

 

doc19 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1266 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài tập chương thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quan : 5.000.000 đ đã thanh toán bằng tiền mặt. Tỷ giá mua vào của ngân hàng ngoại thương là : 16.060 đ/USD Tỷ giá bán ra của ngân hàng ngoại thương là : 16.080 đ/USD 6.Ngày 11/11 Xuất kho 600 chiếc hàng hoá P bán cho khách hàng PT theo hóa đơn số 12323 ngày 11/11 , đơn giá bán chưa thuế 4.000.000 đ/chiếc ( thuế suất thuế GTGT 10%) . Tiền hàng chưa thanh toán . Nếu khách hàng PT thanh toán trong vòng 10 ngày đầu sẽ được hưởng chiết khấu thanh toán là 0,5%/số tiền thanh toán 7.Ngày 14/11 chi tạm ứng cho ông Minh ( cán bộ công ty ) đi công tác : 10 triệu 8.Ngày 15/11 khách hàng PT trả một phần tiền mua hàng hoá P tại nghiệp vụ 6 : 200.000.000 đ 9.Ngày 18/11 thanh toán tiền cho khách hàng nước ngoài ( CHONGQUING MOTOR) theo hợp đồng số 02 bằng tiền vay ngắn hạn ngân hàng bằng khế ước vay USD, biết rằng: Tỷ giá mua vào của ngân hàng ngoại thương là : 16.050 đ/USD Tỷ giá bán ra của ngân hàng ngoại thương là : 16.070 đ/USD 10.Ngày 25/11 Xuất bán 300 chiếc hàng hóa X cho khách hàng XT với giá bán theo hợp đồng là 400USD/chiếc ( đã có thuế GTGT), tiền hàng chưa thanh toán và sẽ được thanh toán bằng VNĐ theo tỷ giá bán ra của ngân hàng ngoại thương tại thời điểm trả tiền. Theo hóa đơn số 112334: Giá bán đã có thuế GTGT : Thuế suất thuế GTGT 10% Tỷ giá mua vào của ngân hàng ngoại thương là : 16.040 đ/USD Tỷ giá bán ra của ngân hàng ngoại thương là : 16.060 đ/USD 11.Biết thêm rằng ♦ Tổng chi phí bán hàng trong tháng là : 100 triệu ♦ Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp trong tháng là : 150 triệu ♦ Tổng doanh thu hoạt động tài chính trong tháng là : 50 triệu ♦ Tổng chi phí hoạt động tài chính trong tháng là : 214 triệu ♦ Tổng thu nhập khác trong tháng là : 30 triệu ♦ Tổng chi phí khác trong tháng là : 20 triệu Yêu cầu: 1.Định khoản các nghiêp vụ kinh tế phát sinh 2.Phản ánh vào sơ đồ tài khoản 3.Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Biết rằng Doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ Doanh nghiệp tính giá hàng xuất kho theo phương pháp nhập trước , xuất trước Bài 5 Có tài liệu tại một doanh nghiệp thương mại như sau : Ngày 12/3 mua 2 lô hàng từ tỉnh phú thọ đưa về tp HCM để bán với giá chưa có thuế GTGT 10 % như sau : lô hàng A : 300.000.000 đ, lô hàng B : 400.000.000đ cùng thuê một chiếc ô tô của Công ty vận tải phú thọ về đến kho của công ty với giá : 55.000.000 đ( trong đó : thuế GTGT 10 %) chi phí bốc xếp : 10.000.000đ tất cả đã thanh toán bằng tiền mặt. *Nợ 1562 60.000.000 Nợ 133 5.000.000 Có 111 65.000.000 Ngày 4/3 Ngay khi về đến tp HCM công ty bán ngay ½ lô hàng A với giá là : 250.000.000đ và thu ngay bằng tiền mặt *Nợ 632 A 150.000.000 Nợ 133 15.000.000 Có 331 165.000.000 *Nợ 111 275.000.000 Có 511 250.000.000 Có 3331 25.000.000 Ngày 5/3 Phần còn lại đã nhập kho đủ *Nợ 1561 A 150.000.000 Nợ 1561 B 400.000.000 Nợ 133 55.000.000 Có 331 605.000.000 Điều chỉnh giá vốn ½ lô hàng A đã xuất bán: Chi phí vận chuyển A = 60.000.000*3/7= 25.714.286 Chi phí vận chuyển B= 34.285.714 Nợ 632 A 12.857.143 Có 1562 Ngày 7/3 Xuất kho bán ½ lô hàng B với giá : 350.000.000đ chưa thuế GTGT chưa thanh toán tiền hàng Nợ 632 B 417.142.857 Có 156B *Nợ 131 385.000.000 Có 511 350.000.000 Có 3331 35.000.000đ Ngày 8/3 Theo hợp đồng k‎ý kết nếu khách hàng mua ở NV 4 trả ngay tiền hàng trong vòng 5 ngày sẽ được hưởng chiết khấu 2%/số tiền thanh toán . Trong vòng 3 ngày khách hàng mua ở NV 4 đã thanh toán toàn bộ tiền hàng Nợ 111 377.300.000 Nợ 635 7.700.000 Có 131 385.000.000 Ngày 22/3 Ký hợp đồng mua 1 lô hàng S với giá 220.000 USD đã bao gồm thuế GTGT 10% được quy đổi thành VNĐ tại thời điểm thanh toán. Ngay khi ký hợp đồng chuyển trả 30%trị giá lô hàng bằng tiền VNĐ, Ngay khi nhận hàng thanh toán tiếp phần còn lại ( thanh toán 70% ) Tỷ giá bán ra của VIETCOMBANK : 21.000đ/USD Tỷ giá mua vào của VIETCOMBANK : 20.500đ/USD Ngày 22/3 chuyển TGNH thanh toán 30%/trị giá hợp đồng . Tỷ giá bán ra của VIETCOMBANK : 21.000đ/USD Tỷ giá mua vào của VIETCOMBANK : 20.500đ/USD Nợ 331 1.386.000.000 Có 111 Ngày 24/3 lô hàng đã về nhập kho đủ Tỷ giá bán ra của VIETCOMBANK : 21.200đ/USD Tỷ giá mua vào của VIETCOMBANK : 20.700đ/USD *Nợ 156 Nợ 133 Có 331 * Nợ 331 3.264.800.000 Có 111 Yêu cầu : Định khoản Bài 6 Có tài liệu tại một doanh nghiệp thương mại như sau : Ngày 1/3 Mua 3 lô hàng từ HN đưa về tp HCM để bán với giá chưa có thuế GTGT 5 % như sau : lô hàng E : 600.000.000 đ, lô hàng N : 400.000.000đ, lô hàng K : 200.000.000 cùng thuê một đoàn ô tô của Công ty vận tải Hoàng Long chuyên chở về đến kho của công ty với giá : 40.000.000 đ( trong đó : thuế GTGT 5 %) chi phí bốc xếp : 20.000.000đ tất cả chưa thanh toán . Ngày 15/3 Ngay khi về đến tp HCM công ty bán ngay lô hàng E với giá là : 800.000.000đ chưa thu tiền Ngày 15/3 Phần còn lại đã nhập kho đủ Ngày 20/3 Xuất kho bán ½ lô hàng N với giá : 350.000.000đ( chưa bao gồm thuế GTGT ) chưa thanh toán tiền hàng Ngày 21/3 Theo hợp đồng k‎ý kết nếu khách hàng mua ở NV 4 trả ngay tiền hàng trong vòng 5 ngày sẽ được hưởng chiết khấu 2%/số tiền thanh toán . Trong vòng 3 ngày khách hàng mua ở NV 4 đã thanh toán toàn bộ tiền hàng Ngày 22/3 Thanh toán tiền vận chuyển ở NV 1 được nhà vận tải cho hưởng chiết khấu thanh toán : 2.000.0000đ Ngày 22/3 Ký hợp đồng mua 1 lô hàng S với giá 110.000 USD đã bao gồm thuế GTGT 10% được quy đổi thành VNĐ tại thời điểm thanh toán. Ngay khi ký hợp đồng chuyển trả 30%trị giá lô hàng bằng tiền VNĐ, Ngay khi nhận hàng thanh toán tiếp phần còn lại ( thanh toán 70% ) Tỷ giá bán ra của VIETCOMBANK : 21.000đ/USD Tỷ giá mua vào của VIETCOMBANK : 20.500đ/USD Ngày 22/3 chuyển TGNH thanh toán 30%/trị giá hợp đồng . Tỷ giá bán ra của VIETCOMBANK : 21.000đ/USD Tỷ giá mua vào của VIETCOMBANK : 20.500đ/USD Ngày 24/3 lô hàng đã về nhập kho đủ Tỷ giá bán ra của VIETCOMBANK : 21.200đ/USD Tỷ giá mua vào của VIETCOMBANK : 20.700đ/USD Yêu cầu : Định khoản Bài 7 Có tài liệu tại một doanh nghiệp thương mại như sau : Mua 3 lô hàng từ HN đưa về tp HCM để bán với giá chưa có thuế GTGT 10 % như sau : lô hàng M : 500.000.000 đ, lô hàng N : 400.000.000đ, lô hàng K : 200.000.000 cùng thuê một đoàn ô tô của Công ty vận tải Hoàng Long chuyên chở về đến kho của công ty với giá : 77.000.000 đ( trong đó : thuế GTGT 10 %) chi phí bốc xếp : 20.000.000đ tất cả đã thanh toán bằng tiền mặt. Ngay khi về đến tp HCM công ty bán ngay lô hàng M với giá là : 800.000.000đ chưa thu tiền Phần còn lại đã nhập kho đủ Xuất kho bán ½ lô hàng N với giá : 350.000.000đ chưa thanh toán tiền hàng Theo hợp đồng k‎ý kết nếu khách hàng mua ở NV 4 trả ngay tiền hàng trong vòng 5 ngày sẽ được hưởng chiết khấu 2%/số tiền thanh toán . Trong vòng 3 ngày khách hàng mua ở NV 4 đã thanh toán toàn bộ tiền hàng Ký hợp đồng mua hàng hóa S với trị giá 88.000USD ( trong đó thuế GTGT 10% ) được quy đổi thành VNĐ với tỷ giá Tỷ giá bán ra của VIETCOMBANK : 21.000đ/USD Tỷ giá mua vào của VIETCOMBANK : 20.500đ/USD Ngay khi ký hơp đồng chuyển tiền VNĐ tương đương với 50%/trị giá lô hàng Tỷ giá bán ra của VIETCOMBANK : 21.400đ/USD Tỷ giá mua vào của VIETCOMBANK : 21.000đ/USD Khi nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và số hàng hóa trên đã về nhập kho đủ Tỷ giá bán ra của VIETCOMBANK : 21.800đ/USD Tỷ giá mua vào của VIETCOMBANK : 21.400đ/USD Yêu cầu : Định khoản Bài 8 Có tài liệu tại một doanh nghiệp thương mại như sau : Ký hợp đồng mua 1000 chiếc hàng hóa O với đơn giá chưa thuế GTGT 10% : 20.000đ/c, 2500 chiếc hàng hóa P với đơn giá chưa thuế GTGT 10%: 25.000đ/c . Tiền hàng thanh toán 2/3, Dn tiến hành thuê xe ô tô vận chuyển hàng hóa về HCM , với giá vận tải là : 5.000.000 đ không có thuế GTGT , chi phí bốc xếp : 1.000.000 đã thanh toán bằng tiền mặt . Ngay khi về đến tp HCM công ty bán ngay lô hàng O với giá là : 45.000đ/c kg thuế GTGT, chưa thu tiền Phần còn lại đã nhập kho đủ Mua 1000 chiếc hàng hóa P với giá chưa thuế giao tại kho của Dn tại HCM là : 35.000đ/c hàng hóa đã nhập kho đủ Xuất bán lô hàng P với đơn giá chưa thuế GTGT : 4USD/c thanh toán bằng VNĐ tại thời điểm chuyển tiền, tiền hàng chưa thanh toán Tỷ giá bán ra của VIETCOMBANK : 21.400đ/USD Tỷ giá mua vào của VIETCOMBANK : 21.000đ/USD Thanh toán 40% trị giá lô hàng P bằng tiền gửi ngân hàng theo tỷ giá Tỷ giá bán ra của VIETCOMBANK : 21.000đ/USD Tỷ giá mua vào của VIETCOMBANK : 20.500đ/USD Thanh toán phần còn lại bằng tiền mặt Tỷ giá bán ra của VIETCOMBANK : 21.800đ/USD Tỷ giá mua vào của VIETCOMBANK : 21.400đ/USD Yêu cầu : Định khoản

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai tap chuong TM.doc