Bài thuyết trình - Nguyên lý kế toán : hình thức sổ kế toán nhật kí , chứng từ

Hình thức kế toán là việc tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng trong đơn vị nhằm thực hiện việc phân loại, xử lý và hệ thống hóa thông tin thu nhập từ các chứng từ kế toán để phản ánh số hiện có và tình hình biến động của từng đối tượng kế toán phục vụ cho việc lập các báo cáo kế toán theo yêu cầu quản lý.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1112 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài thuyết trình - Nguyên lý kế toán : hình thức sổ kế toán nhật kí , chứng từ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN NHẬT KÝ – CHỨNG TỪ Danh sách nhóm Khái niệm hình thức kế toán  Hình thức kế toán là việc tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng trong đơn vị nhằm thực hiện việc phân loại, xử lý và hệ thống hóa thông tin thu nhập từ các chứng từ kế toán để phản ánh số hiện có và tình hình biến động của từng đối tượng kế toán phục vụ cho việc lập các báo cáo kế toán theo yêu cầu quản lý. Khái niệm hình thức kế toán Đặc trưng hình thức sổ KT Nhật ký – chứng từ Tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ phát sinh theo bên Có của các TK kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản đối ứng Nợ Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian với việc hệ thống hóa các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế (theo TK) Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng một sổ kế toán và trong cùng một quá trình ghi chép, sử dụng các mẫu sổ in sẵn các quan hệ đối ứng TK, chi tiêu quản lý kinh tế, tài chính và lập báo cáo tài chính. Các loại sổ KT (NKCT) Nhật Ký Chứng Từ Nghiên cứu các nghiệp vụ kinh tế theo bên Có của một hoặc một số tài khoản Phân tích các nghiệp vụ đó theo bên Nợ của các tài khoản đối ứng Cuối tháng,chúng được phản ánh vào sổ cái Hiện nay có khoản 10 mẫu Nhật ký-Chứng từ Ví dụ mẫu: NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 3 Ghi Có Tài khoản 113 - Tiền đang chuyển Số dư đầu tháng……… Số dư cuối tháng……… Mẫu chính thức Bảng kê Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Từ đó, làm căn cứ ghi vào Nhật ký-Chứng từ Ví dụ mẫu BẢNG KÊ SỐ 6 Tập hợp Chi phí trả trước (TK 142, TK 242) Chi phí phải trả (TK 335) Dự phòng phải trả (TK 352) Mẫu chính thức Sổ Cái Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế-tài chính Phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn kết quả sản xuất SỔ CÁI Tài khoản ...… Ví dụ mẫu Mẫu chính thức d. Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết Dùng để quản lý chi tiết các đối tượng kế toán Dùng để tập hợp từng loại chứng từ 3. Trình tự ghi sổ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bảng kê Bảng tổng hợp chi tiết Sổ Cái Sổ, thẻ kế toán chi tiết NHẬT KÝ CHỨNG TỪ Chứng từ kế toán và bảng phân bố 4. NHẬN XÉT Đảm bảo tính chuyên môn hóa của sổ sách kế toán Phân công chuyên môn hóa lao động kế toán Phức tạp Nghiệp vụ cao Các doanh nghiệp có quy mô lớn Kết hợp được hạch toán tổng hợp và chi tiết Cảm ơn cô giáo và các bạn đã chú ý lắng nghe!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptnhat_ky_chung_tu.ppt