Báo cáo Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Đạt được thành lập và hoạt động ngày 21 tháng 12 năm 1999. Công ty TNHH Tiến Đạt đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp giấy phép thành lập số 01063/GP – UB ngày 31/03/1994 (thay thế quyết định thành lập số 3286/ QĐ- UB ngày 18/12/1992) và được trọng tài kinh tế tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh số 040605 ngày 31/12/1992. Trong buổi đầu thành lập, Công ty gồm có 03 thành viên và đã thông qua điều lệ đầu tiên vào ngày 10/12/1992.

Ngày 12/6/1999, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp, thay thế Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2000.

Thực hiện quy định tại Điều 2 – Khoản 1 - Điều 123 Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH Tiến Đạt tiến hành sửa đổi bổ sung bộ điều lệ của công ty để nhanh chóng thích ứng và nắm bắt kịp thời với sự đổi mới trong chính sách quản lý của Nhà nước nhằm từng bước kinh doanh có hiệu quả, ổn định và hợp pháp.

Công ty TNHH Tiến Đạt là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các ngân hàng theo quy định của pháp luật. Công ty TNHH Tiến Đạt được thành lập theo nguyên tắc dân chủ, thống nhất nhằm mục đích phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và đời sống cho người lao động trong công ty, đảm bảo nộp đầy đủ nghĩa vụ cho ngân sách, tạo tích luỹ cho công ty, nhằm mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.

 

doc65 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1204 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Báo cáo Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT119.doc
Tài liệu liên quan