Báo cáo Hiểu thêm về lưu chuyển tiền tệ: Dòng tiền tài sản, dòng tiền nợ và dòng tiền chủ sở hữu

(Bản scan)

Việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ ở trên về phương diện kế toán nhằm mục đích chỉ ra thay đổi tiền giữa hai thời điểm lập bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp A và sự thay đổi đó là ++ triệu đvtt. Tuy nhiên chũng ta sẽ xem xét dòng tiền dưới một góc độ khác - giác độ " tài chính"

pdf11 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1093 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Báo cáo Hiểu thêm về lưu chuyển tiền tệ: Dòng tiền tài sản, dòng tiền nợ và dòng tiền chủ sở hữu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHIEU THEM VE BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE.pdf
Tài liệu liên quan