Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cử nhân quản lí giáo dục hệ phi chính quy của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HDH) đất nước và xu thế phát triển của thời đại, Việt Nam phải có được một nền giáo dục chất lượng, một hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng đòi hỏi của thực tế phát triển trong giai đoạn mới 1 và 2. Mục tiêu xây dựng và phát triển nền giáo dục hiện đại, đảm bảo chất lượng cao phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (QLGD), bởi vì giáo dục là một hệ thống bao gồm rất nhiều bộ phận hợp thành và tác động qua lại lẫn nhau trong mối quan hệ thống nhất biện chứng. Hoạt động QLGD có tác dụng làm cho các bộ phận cấu thành của hệ thống giáo dục vận hành đúng mục đích, cân đối, hài hoà, làm cho hoạt động của toàn hệ thống đạt hiệu quả cao.

 

pdf9 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 13/05/2022 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cử nhân quản lí giáo dục hệ phi chính quy của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcac_nhan_to_anh_huong_den_chat_luong_dao_tao_cu_nhan_quan_li.pdf
Tài liệu liên quan