Chuyên đề Phát triển các kĩ năng quản lí - Modun 3: Kĩ năng giao tiếp ứng xử trong quản lí trường học

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

- Trình bày được một số khái niệm cơ bản: Giao tiếp, ứng xử, tình huống, tình huống trong q/lí g/dục,.

- Phân tích được tình huống quản lí GD trong đó vận dụng các kĩ năng g/tiếp hiệu quả.

- Vận dụng được một số yêu cầu, n/tắc g/tiếp và ứng xử vào tình huống thường gặp trong quản lí trường học để đạt được thành công. /

 

ppt26 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 434 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Chuyên đề Phát triển các kĩ năng quản lí - Modun 3: Kĩ năng giao tiếp ứng xử trong quản lí trường học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MODUN3: KĨ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ TRONG QUẢN LÍ TRƯỜNG HỌCCHUYÊN ĐỀ: PHAT TRIỂN CÁC KĨ NĂNG QUẢN LÍ VVOB CỤC NHÀ GIÁO VÀ CBQL CƠ SỞ GIÁO DỤC 1MỤC TIÊU MÔ ĐUN 3Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:- Trình bày được một số khái niệm cơ bản: Giao tiếp, ứng xử, tình huống, tình huống trong q/lí g/dục,...- Phân tích được tình huống quản lí GD trong đó vận dụng các kĩ năng g/tiếp hiệu quả.- Vận dụng được một số yêu cầu, n/tắc g/tiếp và ứng xử vào tình huống thường gặp trong quản lí trường học để đạt được thành công. /2NỘI DUNG KHÁI QUÁT CỦA MÔĐUN 3Một số khái niệm: giao tiếp, ứng xử, tình huống và tình huống QLGD.Một số vấn đề lí luận về giao tiếp, ứng xử trong QLGDVận dụng ứng xử các tình huống QLGD3Giao tiếp: - là tiếp xúc, trao đổi thông tin với nhau. - Trong TLH: GT là mối q/hệ, sự tiếp xúc giữa người với người, qua đó con người trao đổi với nhau thông tin và cảm xúc, tri giác lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qua lại với nhau. Trong giao tiếp, ba mặt biện chứng với nhau, là: nhận thức, thái độ cảm xúc và tương tác đ/điểm: mang tính cá nhân, tính XH. 41. MỘT SỐ KHÁI NIỆM5Các loại giao tiếp:Giao tiếp chính thức và không chính thứcGiao tiếp trực tiếp và giao tiếp gián tiếpGiao tiếp qua nói, viết, ngôn ngữ cơ thể và vật chất.Giao tiếp cá nhân – cá nhân, cá nhân – nhóm, nhóm - nhóm b) Ứng xử: Là khả năng ứng phó, xử thế (hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ cụ thể) của con người trước sự tác động (tiếp xúc) của người khác trong một tình huống cụ thể. đ/điểm: Mang tính cụ thể, xác định gắn với tình huống và con người cụ thể.67c) Tình huống: là sự kiện, vụ việc, hoàn cảnh có chứa mâu thuẫn nảy sinh trong HĐ, trong mối q/hệ giữa con người với tự nhiên, với XH, giữa con người với nhau, mà ta phải giải quyết, ứng xử kịp thời nhằm hướng bất lợi thành có lợi, làm cho hệ thống ổn định và phát triển bền vững hơn. d) Tình huống trong QLGD: TH trong q/lí GD là sự kiện, vụ việc, hoàn cảnh có chứa mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình q/lí GD và trong mối q/hệ buộc người q/lí phải g/quyết, ứng xử kịp thời nhằm quản lí nhà trường ổn định, phát triển và bền vững. /e) Ứng xử tình huống trong quản lý giáo dục: Trong c/tác q/lí n/trường, CBQL phải có h/vi, cử chỉ, ngôn ngữ phù hợp nhằm giải quyết những tình huống nảy sinh trong công tác QL nhà trường để hướng tới mục tiêu đã định. 82. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ GIAO TIẾP, ỨNG XỬ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM9THẢO LUẬNTheo thày/cô, các yêu cầu đ/v hiệu trưởng để giao tiếp hiệu quả là gì?10Yêu cầu khi giao tiếpTôn trọng đối tượng giao tiếp và nhu cầu giao tiếp của đối tượngBiết đặt mình vào địa vị của đối tượng để hiểu và thông cảm với họ.Lắng nghe tích cực khi đối thoại.Lựa chọn cách nói sao cho phù hợp với đối tượng giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp và văn hóa (phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng,...)11Kết hợp giữa lời nói với ngôn ngữ cơ thể (và phương tiện vật chất hỗ trợ, trong 1 số trường hợp) để tạo ra sự hấp dẫn, dễ hiểu đối với người nghe.Luôn tìm ra những điểm tốt, điểm tích cực của đối tượng để động viên, khen ngợi, tránh tập trung vào những điểm tiêu cực để phê phán, chỉ trích.Luôn bình tĩnh, hoà nhã khi giao tiếp, biết kiềm chế những cảm xúc tiêu cực.12NHIỆM VỤHãy thuật lại một tình huống quản lí giáo dục trong quá khứ mà thày /cô đã ứng xử thành công hoặc chưa thành công.Phân tích nguyên nhân thành công hoặc chưa thành công13Yếu tố và yêu cầu định hướng để giao tiếp q/lí có h/quảa) Yếu tố ảnh hưởng đến ứng xử TH q/lí ở n/trường: phong cách của chủ thể, của đối tượng trong tình huống tính chất phức tạp của vấn đề trong tình huống.b) Yêu cầu mang tính định hướng khi ứng xử TH: - Dựa vào đ/điểm của chủ thể, đ/tượng, tính chất tình huống.- Đảm bảo tính kh/quan, công bằng, khích lệ y/tố tích cực. Khuyến khích đối tượng lựa chọn q/định, h/vi trên cơ sở thay đổi nhận thức, niềm tin Tôn trọng, đặt mìnhvào vị trí của đối tượng và lắng nghe họ.Đặt lợi ích, sự p/triển, tiến bộ của GV/HS lên trên tất cảứng xử phải vừa có lí vừa có tình, kịp thời.. /1415Tâm lí1.Nguyªn t¾c “3lÝ” ; 2.Theo nhu cÇu; 3. “øng bÊt biÕn, dÜ v¹n biÕn” ; 4.TÝch hîp lôc chiChân líĐạo líPháp líTâm líTâm líỨNG XỬ THEO N/TẮC: 3 lí161.Nguyªn t¾c “3lÝ” ; 2.Theo nhu cÇu; 3. “øng bÊt biÕn, dÜ v¹n biÕn” ; 4.TÝch hîp lôc chiỨNG XỬ THEO N/ TẮC: Nhu cầu (MASLOW)17ỨNG XỬ THEO NGUYÊN TẮC: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến”18 ỨNG XỬ THEO N/TẮC: Sù tÝch hîp “Lôc tri”(1) “Tri kỉ” : Biết mình(2) “Tri bỉ” : Biết người(3) “Tri chỉ” : Biết dừng(4) “Tri túc” : Biết đủ(5) “Tri thời” : Biết thời thế(6) “Tri ứng” : Biết ứng xử 1.Nguyªn t¾c “3lÝ” ; 2.Theo nhu cÇu; 3. “øng bÊt biÕn, dÜ v¹n biÕn” ; 4.TÝch hîp lôc chi5. Ứng xử theo phương châm “Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”: Tìm ra điều người ta làm “đúng” thay vì tập trung vào điều người ta làm “sai”.196.Ứng xử theo nghệ thuật chuyển hướngcần tìm cách tạo ra môi trường mới, cơ hội mới để lấp dần hố ngăn cách.205. Các bước ứng xử tình huống 21* B1: Huy động kĩ năng nhận thức tình huống có vấn đề* B2: Phát triển kĩ năng xác định và biểu đạt vấn đề. * B3: Vận dụng kĩ năng đề xuất ý tưởng, * B4: Vận dụng kĩ năng lựa chọn phương án tối ưu, * B5: Vận dụng kĩ năng thực hiện phương án đã lựa chọn* B6: Vận dụng kĩ năng kiểm tra - đánh giá. /221. Tình huống trong công tác kế hoạchTH1: Đã khai giảng được 2 tuần, hôm nay thầy giáo Nguyễn Thành Trung mới nhận được QĐ bổ nhiệm về làm HT n/trường. Ngày thầy nhậm chức cũng là ngày trường có lịch họp CBQL để xây dựng KH năm học. Hãy dự đoán cách ứng xử của thầy HT mới trong cuộc họp xây dựng Kế hoạch năm học đó. TH2: Thầy HT mới về Trường c/tác được 2 tuần đã phát hiện thấy KH năm học của Trường có nhiều v/đề bất cập. Hỏi ra được biết KH đó do PHT phụ trách Trường viết và nộp về PGD huyện theo đúng hạn từ mấy hôm trước. Thầy HT mới băn khoăn quá, ko biết nên ứng xử thế nào. Bạn hãy giúp thầy HT cùng xử lý tình huống này. 236. ỨNG DỤNG ỨNG XỬ HIỆU QUẢ TÌNH HUỐNG TRONG QUẢN LÍ GIÁO DỤCĐối tượng quản lýMâu thuẫn trong quản lý: mâu thuẫn giữa người với người, mâu thuẫn giữa người với việc.3. Vận dụng các KN theo các bước lô gíc để GT có hiệu quả24B1. KĨ NĂNG NHẬN THỨC TÌNH HUỐNG. KN nhận dạng tình huống QLGD. KN xác định mục tiêu cần đạt khi g/quyết THB2 . KN XÁC ĐỊNH RÕ V/ĐỀ VÀ BIỂU ĐẠT V/ĐỀ. KN xác định nguồn thông tin cần thu thập. KN phân tích mâu thuẫn chứa đựng trong TH. KN phân tích nguyên nhân dẫn đến TH. Kĩ năng biểu đạt vấn đề cần giải quyết THB3. KN ĐỀ RA CÁC PHƯƠNG ÁN ỨNG XỬ TÌNH HUỐNG. KN tìm kiếm các phương án ứng xử THB4. KN LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ỨNG XỬ TÌNH HUỐNG. KN lựa chọn phương án tối ưu để ứng xử TH25BƯỚC 5 – KĨ NĂNG TỔ CHỨC THỰC HIỆNBƯỚC 6 – KĨ NĂNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ26

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuyen_de_phat_trien_cac_ki_nang_quan_li_modun_3_ki_nang_gia.ppt
Tài liệu liên quan