Chuyên đề Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC - Chi nhánh Đà Nẵng

Sau gần 20 năm chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Nền kinh tế Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công trên mọi phương diện. Điều đó khắng định đúng đắn chủ trương của Đảng và nhà nước ta là đổi mới cơ chế kinh tế và thừa nhận cơ chế thị trường là hòan toàn đúng đắn và hợp lý.

Bước vào những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 nền kinh tế thế giới trong chu kỳ vận động liên hòan của nó đã thúc đẩy phát triển lên một tầm cao mới sự ra đời khẳng định vị thế lấn áp của thị trường chứng khóan “Hoàn hảo” ở trên thế giới và Việt Nam. Một lần nữa Đảng và nhà nước lại chủ trương thúc đẩy cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, để phù hợp với xu thế kinh tế mới trên thế giới. Với chủ trương ấy chúng ta đang từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý, các thông tư hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp nhằm chuyển đổi các doanh nghiệp Nhà nước sao cho có hiệu quả nhất. Để nâng cao sức cạnh tranh do doanh nghiệp, cho nền kinh tế. Làm cho đồng vốn có chủ thực sự, huy động mọi nguồn lực cho phát triển và đảm bảo lợi ích công bằng cho các bên khi tham gia

doc61 trang | Chia sẻ: maiphuongzn | Lượt xem: 685 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Chuyên đề Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC - Chi nhánh Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc86.doc
Tài liệu liên quan