Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng số 34

Công ty xây dựng số 34 trước đây là một xí nghiệp xây dựng số 4 thuộc công ty xây dựng số 3 được thành lập ngày 1/4/1982. Nhiệm vụ của xí nghiệp là chuyên gia sửa chữa và cải tạo các công trình cho đại sứ quán ở Việt Nam phục vụ cho việc ngoại giao. Ngày 1/4/1983 theo Quyết định số 442BXD - TCLĐ xí nghiệp xây dựng số 4 chính thức được tách thành xí nghiệp xây dựng số 34 trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội - BXD. Do xí nghiệp xây dựng số 34 thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình ngày 3/1/91 theo quyết định số 14/BXD - TCLĐ xí nghiệp xây dựng số 34 được đổi tên thành "Công ty xây dựng số 34". Căn cứ quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước số 140A/BXD - TCLĐ ngày 26/3/93 của Bộ xây dựng. Theo quyết định số 22/BXD - QLXD ngày 24/4/93 - BXD đã cấp giấy phép hành nghề kinh doanh cho công ty xây dựng số 34 - số đăng ký kinh doanh 10807. Nội dung giấy phép hành nghề bao gồm:

- Làm các công việc: Nề, mộc, bê tông, lắp đặt trang thiết bị điện, nước, sản xuất cấu kiện và vật liệu phục vụ xây dựng, các công việc hoàn thiện xây dựng.

- Nhận thầu thi công: Xây dựng công trình dân dụng, quy mô vừa và nhỏ, công trình công nghiệp trang trí nội thất, xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng khu dân cư.

Lúc bấy giờ địa bàn thi công của công ty được Bộ xây dựng cho phép hoạt động từ tỉnh Thanh Hoá trở ra miền Bắc. Đến năm 1994 địa bàn thi công được phép mở từ Quảng Nam Đà Nẵng trở ra, từ khi thành lập cho đến nay công ty xây dựng số 34 đã tiến hành thi công và bàn giao nhiều công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp với chất lượng tốt, bàn giao đúng tiến độ, giá cả hợp lý nên đã tạo được uy tín đối với khách hàng trên thị trường. Do đó số công trình thực hiện và hoàn thành trong từng năm không ngừng tăng thêm. Theo chứng chỉ hành nghề số 108 ngày 4/7/1997 địa bàn là phạm vi trong cả nước, có khả năng đảm nhận tất cả mọi công trình.

Cùng với sự phát triển toàn diện của công cuộc đổi mới trên cả nước, công ty xây dựng số 34 đã có những chuyển biến tích cực trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành sản xuất tạo ra những nếp làm việc mới, có bài bản đáp ứng với sự phát triển của công ty, sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong cơ chế thị trường. Năm 1996 công ty xây dựng số 34 đã lập được điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, ra quyết định ban hành quy chế công tác quản lý kinh tế, thành lập thêm một xí nghiệp xây lắp và hai đội xây dựng (số 1 và số 2) trực thuộc xí nghiệp xây lắp, bổ sung thêm 3 đội xây dựng số 6, số 7 và số 8 trực thuộc công ty. Bổ nhiệm một giám đốc, một phó giám đốc xí nghiệp xây lắp số 1. Hiện nay số lao động biên chế nhà nước là 259 người, trong đó 202 người là công nhân và 57 người là công nhân gián tiếp. Và cán bộ công nhân viên sử dụng là 1250 người, với số lượng lao động tầm vừa cỡ công ty luôn đảm bảo công ăn việc làm thường xuyên. Nhưng để đảm bảo biên chế dài hạn công ty phải ký hợp đồng làm việc ngắn hạn với lao động ngoài xã hội phục vụ cho những công trình lớn, tiến độ nhanh.

 

doc90 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1083 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng số 34, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT141.doc
Tài liệu liên quan