Cố vấn học tập: Khó khăn và giải pháp khắc phục

Hình thức đào tạo theo tín chỉ ngày càng phổ biến ở các trường Đại học và

Cao đẳng trong cả nước. Khi thực hiện hình thức đào tạo này thì vai trò của cố

vấn học tập đang ngày một cần thiết hơn và ảnh hưởng trực tiếp hiệu quả học

tập và nghiên cứu của sinh viên. Cần phải khẳng định rằng CVHT có vai trò đặc

biệt quan trọng, không thể thiếu trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Mỗi CVHT

là một nhân tố then chốt trong mối quan hệ nhà trường - sinh viên – thị trường

lao động. Đồng thời mỗi CVHT còn là một chuyên gia tư vấn về học tập và việc

làm cho sinh viên, đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập. Phần

lớn CVHT hiện nay trong các trường đại học được giao cho các giảng viên. Tuy

nhiên, giảng viên đang “quá tải” về công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và

phải “gánh” thêm nhiệm vụ CVHT để hướng dẫn về thủ tục hành chính,về sinh

hoạt văn - thể- mỹ, Do đó, chất lượng công tác CVHT còn chưa đạt được hiệu

quả như mong muốn. Làm gì để nâng cao vai trò của CVHT trong đào tạo tín

chỉ? Bài viết này, đề cập đến những khó khăn và đề xuất một số giải pháp khắc

phục giúp nâng cao chất lượng trong công tác cố vấn học tập hiện nay.

pdf9 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 17/05/2022 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Cố vấn học tập: Khó khăn và giải pháp khắc phục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
15 CỐ VẤN HỌC TẬP: KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Nguyễn Minh Giang1 1. Đặt vấn đề Hình thức đào tạo theo tín chỉ ngày càng phổ biến ở các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước. Khi thực hiện hình thức đào tạo này thì vai trò của cố vấn học tập đang ngày một cần thiết hơn và ảnh hưởng trực tiếp hiệu quả học tập và nghiên cứu của sinh viên. Cần phải khẳng định rằng CVHT có vai trò đặc biệt quan trọng, không thể thiếu trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Mỗi CVHT là một nhân tố then chốt trong mối quan hệ nhà trường - sinh viên – thị trường lao động. Đồng thời mỗi CVHT còn là một chuyên gia tư vấn về học tập và việc làm cho sinh viên, đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập. Phần lớn CVHT hiện nay trong các trường đại học được giao cho các giảng viên. Tuy nhiên, giảng viên đang “quá tải” về công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phải “gánh” thêm nhiệm vụ CVHT để hướng dẫn về thủ tục hành chính,về sinh hoạt văn - thể- mỹ,Do đó, chất lượng công tác CVHT còn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Làm gì để nâng cao vai trò của CVHT trong đào tạo tín chỉ? Bài viết này, đề cập đến những khó khăn và đề xuất một số giải pháp khắc phục giúp nâng cao chất lượng trong công tác cố vấn học tập hiện nay. 2. Vai trò của cố vấn học tập CVHT phải thưc̣ hiêṇ đươc̣ các chức năng cơ bản là : Tư vấn, định hướng quá trình học tập và lựa chọn hướng ngh ề nghiệp giúp sinh viên; Theo dõi và giám sát đươ ̣c quá trình học tập và lựa chọn điṇh hướng ngh ề nghiệp của sinh viên; Tham mưu cho lãnh đạo trường, khoa và bộ môn các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đào tạo, NCKH và công tác sinh viên CVHT phải hoàn thành đươc̣ các nhiêṃ vu ̣chính bao g ồm: Cùng với các phòng chức năng quán tri ệt và tận tình hướng dẫn sinh viên nắm vững các quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT và các quy định cu ̣thể hóa v ề đào tạo của trường; Tư vấn cho sinh viên về chương trình đào tạo bao gồm mục tiêu, chuẩn đầu ra , nội dung chương trình , học phần bắt buôc̣ , tư ̣choṇ , học phần thay thế theo hướng chuyên ngành; Tư vấn cho sinh viên cách thức xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học đảm bảo sự phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của mỗi sinh viên; Hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần ở từng học kỳ (tiến độ) để hoàn thành kế hoạch học tập đã xây dưṇg và điều chỉnh laị kế hoac̣h hoc̣ tâp̣ 1 ThS – Giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm TP. HCM 16 cho phù hơp̣ với điều kiêṇ th ực tế; Tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học; Cảnh báo về kết quả học tập và định hướng sự lựa chọn tiến độ, cách phát huy học lực giỏi và khắc phục học lực yếu, kém; Hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động ngoaị khóa và các hoaṭ đôṇg h ọc thuật để phát triển các kỹ năng mềm ; Nắm bắt đươc̣ xu hướng nghề nghiêp̣ và thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣tư v ấn hướng nghiệp và việc làm cho sinh viên; Hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên giải quyết những vấn đề khó khăn trong h ọc tập và nghiên cứu khoa học, thâṃ chí thấu hiểu gia cảnh và có thể giúp đ ỡ đươc̣ sinh viên giải quyết môṭ số khó khăn trong đời sống ; Thường xuyên động viên, khích lệ sinh viên xác định rõ động cơ rèn luyện phấn đấu và yên tâm học tập, kiên trì rèn luyện phấn đấu toàn diện để ngày mai lập nghiệp. Trong quá trình thực hiện, CVHT nên tập trung nhiều vào các vấn đề trọng tâm như xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa cho sinh viên, đối với các học phần cơ bản trong chương trình, cần giới thiệu nội dung, ý nghĩa của nó trong chương trình học. Đối với các môn tự chọn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và khối kiến thức chuyên ngành, sinh viên chưa thật sự hiểu rõ về các môn mình thật sự yêu thích và phù hợp với khả năng của bản thân, do đó, cần giới thiệu nội dung và kỹ năng của học phần đó. Bên cạnh đó, CVHT cần giúp các em chọn lựa những học phần giúp tăng tính “mềm dẻo” trong việc chọn lựa ngành nghề trong tương lai. Trong thực tế, một số trường hợp nảy sinh trong việc lập kế hoạc học tập và thực hiện kế hoạch học tập của sinh viên như: Trong kế hoạch học tập, sinh viên chọn một số học phần tự chọn chuyên ngành này, nhưng trong quá trình học tập, các em lại cảm thấy yêu thích một số học phần khác mà không có trong kế hoạch học tập. Trong hoàn cảnh này, CVHT cần hướng dẫn, tạo điều kiện để giúp các em có thể học các học phần mình yêu thích. Trong công tác tư vấn cần quan tâm đảm bảo sĩ số lớp học phần để không làm ảnh hưởng đến việc học tập của các sinh viên khác. Các hoạt động văn nghệ, thể thao và hoạt động đoàn thể trong nhà trường giúp sinh viên rèn luyện thân thể, tăng cường tính cộng đồng, tham gia hoạt động xã hội,CVHT cần giúp sinh viên hiểu rõ mục tiêu của các hoạt động rèn luyện trong nhà trường, giúp sinh viên có ý thức, lòng say mê trong việc tham gia các hoạt động chính trị- xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động hướng đến lợi ích cộng đồng, phòng chống tệ nạn xã hội, Điều quan trọng trong công tác tư vấn là giúp sinh viên ý thức tham gia vì mục đích chính đáng chứ không vì mục đích là để được điểm số cao khi xét điểm rèn luyện ở cuối học kỳ. 17 Ngoài công tác tư vấn về học tập, CVHT còn đảm nhiệm vai trò theo dõi, đôn đốc sinh viên trong hoạt động rèn luyện ở nhà trường; kết hợp với ban cán sự lớp, chi đoàn, hội sinh viên, đánh giá thành tích hoạt động, tình hình vi phạm qui chế của sinh viên, từ đó, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. 3. Những vấn đề đang tồn tại của cố vấn học tập Rất nhiều ý kiến cho rằng hiệu quả của CVHT chưa cao là do chúng ta không đủ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và kinh phí để thực hiện riêng biệt hai mảng công tác là CVHT và chủ nhiệm lớp, hầu hết giảng viên phải kiêm nhiệm cả hai nhiệm vụ trên ; hay công tác CVHT còn khá mới mẻ đối với các trường đại học ở nước ta, Tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn là do các trường chưa đánh giá đúng vai trò, chức năng và nhiệm vụ của CVHT. Trong hoàn cảnh hiện tại, giảng viên vừa tham gia giảng dạy vừa kiêm nhiệm công tác CVHT. Để hoàn thành yêu cầu của nhà trường và nhu cầu của SV, nhiều cán bộ làm công tác CVHT cũng gặp không ít khó khăn. Khó khăn lớn nhất có lẽ là về thời gian và khó khăn thứ hai là những quy định của nhà trường về chương trình đào tạo, công tác CVHT vẫn chưa cụ thể, vẫn còn trong giai đoạn sửa đổi và thay đổi nhiều làm CVHT không nắm bắt kịp để phổ biến cho SV. Tiêu chuẩn của một CVHT phải là một người có ít nhất ba năm kinh nghiệm giảng dạy để giúp đỡ sinh viên và phải nắm vững được chương trình đào tạo, quy trình đào tạo. Ngoài ra các CVHT còn phải có quỹ thời gian để tham gia hoạt động cùng với sinh viên. Đào tạo theo tín chỉ, việc triển khai hoạt động của CVHT thiếu tính đồng bộ, chưa đạt được yêu cầu mong muốn, như chưa tổ chức thường xuyên sinh hoạt định kỳ đối với các lớp sinh viên, việc sinh hoạt định kỳ chưa có nội dung phong phú, các tiếp xúc tư vấn nhiều khi mang tính tự phát trực tiếp hoặc qua trao đổi qua điện thoại nên hiệu quả chưa cao. Bên cạnh những cố vấn học tập “lăn lộn” với sinh viên, giải quyết rất nhiều việc trong quá trình học tập của sinh viên, thường xuyên phản ánh lại thực tế để cố vấn lại với nhà trường trong việc quản lý và điều hành chương trình đào tạo, thì một bộ phận không nhỏ CVHT đã không làm tốt được vai trò của mình. Công tác cố vấn học tập là công tác kiêm nhiệm nên hầu hết các cán bộ đều rất bận rộn và dành thời gian cho sinh viên chủ yếu cho những việc mang tính bắt buộc nhiều hơn như: hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch học tập, duyệt kế hoạch học tập. Có những trường hợp cả lớp có những thắc mắc như nhau mà sinh viên không cử đại diện gặp CVHT để giải quyết vấn đề mà cứ mỗi sinh 18 viên đều tìm CVHT với cùng câu hỏi thì dễ làm cho sự việc nặng nề hơn. Đây là vấn đề tổ chức lớp chưa được tốt. Mặc dù có các phong trào và hoạt động ngoại khóa của sinh viên như lao động, văn nghệ, thể thao giúp CVHT tìm hiểu về tâm tư tình cảm của sinh viên nhưng rất ít CVHT tham gia. Vấn đề kế hoạch học tập của sinh viên cũng còn một số vướng mắc như kế hoạch học tập thường xuyên thay đổi do nhiều học phần sinh viên đã đăng ký nhưng không mở được hay một lý do nào đó thì chỉ cần thay đổi một học kỳ là thay đổi kế hoạch toàn khóa. Điều này làm sinh viên rất bị động trong việc lập kế hoạch và CVHT phải thường xuyên duyệt lại kế hoạch học tập cho sinh viên. Thời gian duyệt kế hoạch học tập phân cho CVHT thường xác định thời gian cụ thể, đây là một ưu điểm lớn của quá trình cải tiến nhưng sẽ là nhược điểm cho những CVHT bận đi công tác hay không kết nối được internet trong thời gian này. Hiện tại, CVHT chưa thể kiểm tra được kết quả học tập, phân loại học lực của từng sinh viên qua mạng, làm hạn chế việc tư vấn cho sinh viên học tập và điều chỉnh kế hoạch học tập của sinh viên một cách kịp thời và hiệu quả. Về việc đánh giá điểm rèn luyện thì sinh viên nào có năng khiếu về thể thao văn nghệ thường có điểm rèn luyện cao hơn các sinh viên khác do có thành tích trong lĩnh vực này. Một số sinh viên có tâm lý tham gia các hoạt động ngoại khóa ở cấp Trường, Khoa, Liên Chi Hội do tham gia các hoạt động ở bậc này điểm số cao hơn tham gia cấp Chi đoàn. Do vậy dẫn đến tình trạng một số sinh viên ít tham gia các hoạt động của lớp, chi đoàn nhưng điểm rèn luyện rất cao, tạo tâm lý không tốt cho các sinh viên khác trong lớp. 4. Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng cố vấn học tập 4.1. Quy định trong quản lý và điều hành Để phát huy vai trò, chức năng và nhiệm vụ của CVHT, các cơ sở giáo dục đại học cần thiết phải xây dựng quy trình công tác CVHT một cách khoa học. Trang bị cho đội ngũ CVHT những kiến thức, trao đổi kinh nghiệm cần có của CVHT. Đồng thời phải tổ chức lại công tác chủ nhiệm lớp, tách biệt với công tác CVHT. Đánh giá kết quả hoạt động của CVHT trong từng học kỳ (năm học). Dựa vào đánh giá kết quả từng học kỳ (năm học) để kiện toàn, củng cố lại hệ thống CVHT để hệ thống này hoạt động ngày càng có chất lượng và hiệu quả. Về phía cấp lãnh đạo Khoa: Hội đồng CVHT cần xem xét để phân công và bố trí hợp lý các cán bộ làm CVHT, tránh tình trạng “quá tải” trong công việc 19 của CVHT, chọn những CVHT có kinh nghiệm cũng như kỹ năng làm CVHT, đặc biệt đối với sinh viên năm nhất còn quá nhiều bỡ ngỡ. Hội đồng CVHT cấp Khoa cần họp xét để tuyên dương những CVHT có tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc. Bên cạnh đó cần kỷ luật nghiêm khắc những CVHT thiếu trách nhiệm, gây khó khăn cho sinh viên Về phía các CVHT, trước hết cần phải tự trao dồi các phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm cao, phải nắm được vai trò, nhiệm vụ của cố vấn học tập. Biết lắng nghe ý kiến của sinh viên. Đồng thời, nắm được các nguyên tắc tâm lý trong công tác tư vấn và luôn giữ tư cách của người thầy giáo, có hành vi cư xử đúng mức làm gương cho sinh viên. CVHT phải tự mình sắp xếp thời gian thật hợp lý để tăng cường các buổi gặp gỡ, tiếp xúc với sinh viên để hiểu hơn về hoàn cảnh, điều kiện của từng sinh viên, cũng như những tâm tư và nguyện vọng của các em để từ đó có những phương hướng tư vấn đúng đắn cho sinh viên. Mỗi CVHT chỉ nên đảm trách một số lượng sinh viên nhất định để theo dõi toàn bộ quá trình học tập của sinh viên, giúp đỡ các sinh viên hoàn thành khóa học cách tốt nhất. Đặc biệt, tăng cường vai trò của Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên trong việc tư vấn cho sinh viên về các thủ tục hành chính, các vấn đề về đời sống học đường, vv thông qua các hình thức tư vấn trực tiếp, tư vấn qua e-mail đồng thời công khai hóa một cách đầy đủ các thủ tục liên quan đến sinh viên và hướng dẫn chi tiết trên website để sinh viên dễ dàng thực hiện. Song song với các hoạt động chung mỗi một cố vấn học tập sẽ tiếp nhận sinh viên từ khi các em bắt đầu nhập học năm thứ nhất và theo suốt quá trình học tập trong trường đại học của các em. Với sinh viên của mỗi năm cố vấn học tập phải đặt ra những vấn đề trọng tâm ưu tiên hướng dẫn sinh viên thực hiện. 4.2. Những việc làm cụ thể 4.2.1. Đối với sinh viên năm đầu tiên Sinh viên năm đầu tiên do còn bỡ ngỡ, thụ động và chưa xác định phương hướng rõ ràng và hình thức học tập khác hẳn với lúc còn học phổ thông, thì sự giúp đỡ của CVHT đóng vai trò rất quan trọng vào sự thành công của các em trong những năm học tiếp theo. Ở giai đoạn này, CVHT phải nhanh chóng quan tâm về tư tưởng và hiểu được tâm tư nguyện vọng của các em. Đồng thời hướng dẫn cho sinh viên tìm hiểu chương trình đào tạo của khoá - ngành và cách lựa chọn học phần là công việc quan trọng hàng đầu của CVHT. 20 CVHT có thể giới thiệu một vài kế hoạch học tập toàn khóa tiêu biểu. Huớng dẫn cho SV về cách đăng ký học phần cho từng học kỳ, tư vấn cho SV nên chọn học phần tự chọn nào là phù hợp với chuyên ngành mình đang học. CVHT trong thời gian này phải bám sát các SV trong khâu đăng ký học phần nhất là các SV đến từ các vùng nông thôn ít tiếp xúc với máy tính và internet. Mặc dù đã được sinh hoạt rất kỹ về khung chương trình học và kế hoạch học tập, nhưng trong thực tế, khi các SV trực tiếp đăng ký các học phần vẫn còn đăng ký chưa đúng. Do đó, nếu CVHT bám sát sinh viên sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề khó khăn cho các SV. Trong quá trình ổn định lớp CVHT cần chọn ra ban cán sự lớp cho phù hợp. Phần lớn CVHT có thể dựa vào kết quả thi tuyển sinh đại học để chọn ra nguời có điểm cao vào ban cán sự lớp. Tuy nhiên, việc lựa chọn này có thể chọn ra một ban cán sự không thực sự năng động, vì những SV được chọn chưa hẳn là các SV yêu thích hay có kinh nghiệm trong công việc mới được giao, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến các hoạt động phong trào của lớp sau này. Do đó, việc chọn cán sự lớp nên được thông báo chung cho cả lớp biết và đề nghị các SV tự nguyện đăng ký khả năng mình có thể tham gia chức vụ nào trong BCS lớp qua hình thức gửi email cho CVHT. Mặt khác, cố vấn học tập phải phổ biến chi tiết công tác đánh giá điểm rèn luyện ngay từ học kỳ đầu tiên, nhấn mạnh những ảnh hưởng của điểm rèn luyện đến kết quả học tập chung như thế nào, xét chọn học bổng ra sao nhằm góp phần giúp ban cán sự lớp thuận lợi hơn trong việc phổ biến các phong trào chung của lớp và vận động SV tham gia. Ngay khi nhận lớp cần nắm rõ sơ yếu lý lịch của từng SV, đây là điều rất quan trọng đối với CVHT. Công việc này rất cần thiết vì thông qua sơ yếu lý lịch để bước đầu CVHT có thể tìm hiểu và đánh giá sơ bộ nhân cách của các SV, phần lớn mỗi một cách ứng xử của một người đều bắt nguồn từ hoàn cảnh ấu thơ, môi trường sống. Thí dụ: Một SV sống trong gia đình có cha mẹ đều làm ruộng , là anh hay chị cả trong gia đ́ình , những SV này thường trưởng thành sớm hơn, tháo vát hơn. Hoặc một SV nữ có mẹ mất sớm, có thể do thiếu giáo dưỡng của mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến “nữ tính” của SV này..... Nói chung đây chỉ là đánh giá sơ bộ ban đầu nhưng nhờ vào sơ yếu lịch sẽ giúp cho CVHT linh hoạt hơn trong cách tiếp xúc với từng thành viên của lớp. Một trong những ưu điểm khác của việc nắm rõ sơ yếu lý lịch của các SV là CVHT có thể phát hiện những trường hợp SV có hoàn cảnh khó khăn để tìm ra những biện pháp thích hợp kịp thời giúp đỡ các SV an tâm học tập như: Giúp các SV tìm các học bổng 21 tài trợ, ngoài ra trong sơ yếu lý lịch, ở mục sức khỏe, nếu biết được tiểu sử bệnh của SV sẽ giúp CVHT dễ ứng phó hơn trong những trường hợp sơ, cấp cứu. Buổi gặp gỡ đầu tiên với các SV mới vào trường vô cùng quan trọng. Trong buổi gặp gỡ này, CVHT và SV phải thống nhất được cách làm việc (quy định về thời gian gặp gỡ, quy định về cách xử lý công việc) để có thể làm việc với nhau tốt nhất. Việc sắp xếp thời gian để định kỳ tiếp xúc với sinh viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của sinh viên là rất cần thiết, tuy nhiên đây cũng là một khó khăn đối với các CVHT đảm nhiệm nhiều công tác chuyên môn. Hiện tại, mail group là một phương tiện hữu hiệu để giúp CVHT và các sinh viên trong lớp liên lạc, thông tin khi cần thiết. Việc giữ thông tin liên lạc bằng email, điện thoại giúp CVHT nắm kịp thời các hoàn cảnh sinh viên cần được giúp đỡ, hỗ trợ, giúp các em an tâm trong việc học tập. Tuy nhiên, CVHT cần dành thời gian để gặp gỡ, trao đổi với sinh viên đối với các trường hợp có biểu hiện sa sút trong học tập, các sinh viên vắng mặt trên lớp thường xuyên. CVHT phải luôn duy trì các buổi họp lớp và sau các buổi họp nên có những nhận xét, những đánh giá, những phương hướng giải quyết, phổ biến những thông báo, quy chế mới hay những kế hoạch cần phải thực hiện trong thời gian sắp tới. Trong 1 năm học CVHT nên có ít nhất 4 buổi để gặp gỡ với SV của một lớp và có thể đưa ra những khoảng thời gian rảnh để SV có thể gặp trao đổi ngoài giờ. CVHT phải hiểu thật kỹ chương trình đào tạo ngành mà SV đang theo học, cập nhật kịp thời những thay đổi từ phía nhà trường, kịp thời phổ biến cho SV khi có những thay đổi đó. CVHT cần xây dựng và công khai lịch tiếp sinh viên, thời gian và địa điểm tiếp sinh viên định kỳ; cung cấp cho sinh viên số điện thoại, email và các phương tiện liên lạc khác để sinh viên liên lạc trong trường hợp cần thiết. 4.2.2. Đối với sinh viên các năm kế tiếp và sinh viên năm cuối Sau khi xây dựng được cách thức làm việc với sinh viên từ năm thứ nhất thì những năm học kế tiếp CVHT vẫn sẽ tiếp tục và ưu tiên quan tâm, dành nhiều thời gian để giải đáp và tư vấn kịp thời cho SV. CVHT thông qua tình hình học tập, kết quả học tập của SV để tư vấn hướng dẫn cho SV trong việc đăng kí, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của từng SV. Tư vấn cho SV về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, giúp SV đề ra mục tiêu cho tương lai, trao đổi, góp ý về đặc tính nghề nghiệp, tình trạng môi trường làm việc, thị trường việc làm 22 CVHT cần có những biện pháp hỗ trợ những SV có hoàn cảnh khó khăn, SV cá biệt, những SV có thời gian học tập ít vì phải đi làm thêm hay mê trò chơi nào đó. CVHT cần phối hợp với Bộ môn, với khoa và với nhà trường để có biện pháp giúp đỡ hợp lý. Để thực hiện được điều này không quá khó, chính ban cán sự lớp, ban chấp hành đoàn, sự theo dõi kết quả học tập và những buổi gặp gỡ trên lớp sẽ giúp CVHT biết được hoàn cảnh của SV. Hàng tháng CVHT nên làm việc với ban cán sự lớp, thường xuyên tổ chức các buổi họp lớp để sinh hoạt với lớp các nội dung theo quy định của nhà trường, để nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động của lớp, đưa ra phương hướng giải quyết, phổ biến những kế hoạch phải thực hiện trong thời gian sắp tới. Đồng thời qua đó giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp trong tương lai, giúp sinh viên đề ra mục tiêu cho tương lai, tư vấn cho sinh viên biết hiện tại mình nên làm gì và cần phải cố gắng đạt được cái gì, định hướng để sinh viên phấn đấu học tập tốt hơn Trao đổi và góp ý kiến về các vấn đề nghề nghiệp như đặc điểm nghề nghiệp, tình trạng môi trường làm việc, thị trường làm việc CVHT nên thông qua tình hình, kết quả học tập của sinh viên để tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên trong việc đăng ký, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp với năng lực và hoàn cảnh, tránh để tình trạng do không nắm rõ thông tin mà nhiều sinh viên đã đăng ký khối lượng học tập quá nhiều với sức học của mình. CVHT cần nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung, chương trình đào tạo, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định, nội quy của trường về học tập, rèn luyện và công tác sinh viên của trường; thường xuyên cập nhật những thay đổi, bổ sung trong quy chế, quy định, nội quy để có thể tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường. Hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khoá do các tổ chức đoàn thể và nhà trường tổ chức nhằm giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống cho sinh viên. 5. Kết luận Vai trò cố vấn học tập cực kỳ quan trọng trong hệ thống học tập theo tín chỉ. Cố vấn không chỉ là người hướng dẫn sinh viên đăng ký các học phần, lập kế hoạch học tập mà CVHT còn phải hướng dẫn sinh viên về phương pháp học, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng giải quyết vấn đề và hướng dẫn thêm cho sinh viên về phương pháp tự học, các kỹ năng sống Tuy nhiên, trong thực tế hiệu quả của cố vấn học tập thực sự không cao do nhiều nguyên nhân khác nhau. 23 Từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng cố vấn học tập là công việc cần được quan tâm hàng đầu của các trường triển khai chương trình học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ. Cố vấn học tập sẽ đóng góp không nhỏ vào thành công trong việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số43/2007/QĐ- BGDĐT, ngày 15/8/2007. 2. Nghị quyết về về đổi mới cơ bản và toàn diện Giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020, Nghị quyết số14/2005/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 2/11/2005.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfco_van_hoc_tap_kho_khan_va_giai_phap_khac_phuc.pdf
Tài liệu liên quan