Đề tài Biện pháp tăng lợi nhuận ở trung tâm thương mại dược phẩm Hà Nội

Nền kinh tế nước ta sau nhiều năm chìm trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấo đã kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng. Nền kinh tế đó tất yếu gây lãng phí nghiêm trọng dẫn đến hậu quả khủng hoảng kinh tế xã hội mà muốn vượt qua phải đổi mới nền kinh tế.

Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường các doanh nghiệp muốn phát triển tốt phải tính đến hậu quả. Nói cách khác để tồn tại và phát triển nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong nền kinh tế thị trường thì các doanh nghiệp phải chú trọng tới mục tiêu lợi nhuận, là mục tiêu kinh tế hàng đầu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.

Với suy nghĩ trên trong thời gian thực tập tại Trung tân TM Dược Mỹ phẩm - Hà Nội tôi đã đặc biệt quan tâm tới vấn đề nâng cao lợi nhuận của xí nghiệp và đã lựa chọn đề tài nghiên cứu là : "Biện pháp tăng lợi nhuận ở Trung tâm TM dược phẩm - Hà Nội "

Nội dung đề tài gồm 3 phần :

Phần thứ nhất : Những vấn đề lý luận cơ bản về lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phần thứ hai : thực trạng lợi nhuận ở trung tâm TM Dược phẩm - Hà nội.

Phần thứ ba : Biện pháp chủ yếu nhằm tăng lợi nhuận ở trung tâm TM Dược phẩm - Hà nội.

 

doc42 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề tài Biện pháp tăng lợi nhuận ở trung tâm thương mại dược phẩm Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNH123.doc
Tài liệu liên quan