Đề tài Bổ sung một số chỉ tiêu phân tích hiệu quả tài chính và một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng

PHẦN I : CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP.

I. Sự cần thiết của phân tích hiệu quả hoạt động :

1. Khái niệm về phân tích hiệu quả hoạt động :

1.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động :

Đứng trên nhiều góc độ khác nhau có những quan niệm khác nhau về hiệu quả hoạt động .

-Nếu hiểu hiệu quả theo mục đích th hiệu quả hoạt động là hiệu số giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra. Cách hiểu này đồng nhất với lợi nhuận của doanh nghiệp.

- Nếu đứng trên góc độ từng yếu tố để xem xét, hiệu quả thể hiện trnh độ và khả năng sử dụng các yếu tố trong quá trnh sản xuất kinh doanh.

Có thể nói rằng mặc dù có sự thống nhất quan điểm cho rằng phạm trù hiệu quả hoạt động phản ánh mặt chất lượng của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, song lại khó tm thấy sự thống nhất trong khâi niệm về hiệu quả hoạt động.

Nhiều nhà quản trị học cho rằng, hiệu quả hoạt động là một vấn đề phức tạp liên quan đến các yếu tố trong quá trnh hoạt động kinh doanh. V vậy, muốn đạt hiệu quả cao phải có sự kết hợp giữa 2 yếu tố: chi phí và kết quả, chi phí là tiền đề để doanh nghiệp thực hiện kết quả đặt ra.

 

doc69 trang | Chia sẻ: maiphuongzn | Lượt xem: 751 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề tài Bổ sung một số chỉ tiêu phân tích hiệu quả tài chính và một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc37.doc
Tài liệu liên quan