Đề tài Tình hình sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của công ty Tư vấn xây dựng và phát triển Nông thôn

(Bản scan)

"Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với sản xuất" đó là phương châm giáo dục và đào tạo của Đảng ta, của nhà nước Xã hội chủ nghĩa chúng ta

Từ những yêu cầu cơ bản đó, sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận hành ứng dụng  lý luận đã học vào sản xuất

pdf45 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Lượt xem: 790 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề tài Tình hình sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của công ty Tư vấn xây dựng và phát triển Nông thôn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBao cao tot nghiep Ke Toan Von Bang Tien.pdf