Đề xuất hướng quy hoạch trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội là trường trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất

Một trong những nội dung trọng tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định từ năm học 2016-2017 là

quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm. Đây không chỉ là sự định hướng mang tính chiến lược cho nền giáo dục nước nhà phấn đấu hoàn thành sứ mạng của mình, mà còn khẳng định con đường để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đối với hệ thống các trường sư phạm (TDTT), việc quy hoạch ngày càng cho thấy tính cấp thiết

pdf7 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 17/05/2022 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đề xuất hướng quy hoạch trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội là trường trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ược đào tạo sư phạm TDTT trong điều kiện mới. Hệ thống đào tạo sư phạm TDTT cần tiếp tục được phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, hội nhập quốc tế một cách đồng bộ và có ưu tiên. Do đó tư duy làm giáo dục của các đơn vị trong Nhà trường phải đổi mới theo hướng phục vụ thị trường lao động kịp thời và có thể đón trước sự phát triển của thị trường để mở rộng quy mô và chất lượng đào tạo. Xây dựng kế hoạch chiến lược, kinh phí trong hoạt động khoa học, công nghệ đảm bảo nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và triển khai trong từng cơ sở đào tạo sư phạm TDTT. DIỄN ĐÀN - TRAO ĐỔI DIỄN ĐÀN - TRAO ĐỔI 63 Nhất thiết phải điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống các đơn vị trong nhà trường để đảm bảo sự gắn bó liên thông, liên kết thống nhất trong hệ thống theo quy định Điều lệ trường đại học cũng như đảm bảo đầu ra có việc làm cho người học. 4.2. Hoàn chỉnh và bổ sung chính sách và đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị theo hướng đồng bộ, hiện đại Trong cơ chế vận hành mới theo định hướng thị trường đòi hỏi tính tự chủ cao linh hoạt mở rộng giao lưu liên kết. Do đó bên cạnh việc tích cực xây dựng các đề án, dự án để nhà nước đầu tư thì chính các đơn vị chức năng trong Nhà trường cần tham mưu cho Đảng ủy - BGH điều chỉnh cho phù hợp và tạo thông thoáng cho quá trình thực hiện như: Chính sách học phí đối với trường đặc thù, chính sách đầu tư cơ sở vật chất dạy học,... Đồng thời chú trọng xây dựng cơ chế vận hành và quản lý theo chuẩn thống nhất từ BGH đến các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, bộ môn dần dần đi đến tự chủ; đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực vào xã hội hóa. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, nhất là trong điều kiện nguồn kinh phí, tài chính đối với Nhà trường trong giai đoạn trước mắt, cũng như lâu dài. 4.3. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học. Năng lực nghiên cứu khoa học của phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đảm bảo tối thiểu về cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác thực tập, thực hành, nghiên cứu; kinh phí dành cho nghiên cứu; mối quan hệ và hợp tác giữa Nhà trường và bên ngoài, nhất là với các viện, trung tâm nghiên cứu kỹ thuật và sư phạm; tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, trong đó năng lực nghiên cứu của đội ngũ các nhà khoa học, các giảng viên giữ vai trò quyết định. Vì lẽ đó, muốn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong Nhà trường phải có cơ chế đặc thù, huy động được nhiệt tình trách nhiệm và lòng say mê vì sự nghiệp giáo dục thể chất và thể thao trường học của toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. Đồng thời có kế hoạch dài hạn và ngắn hạn bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên với nhiều phương thức ở trong nước và nước ngoài. 4.4. Tăng cường đội ngũ giảng viên về số lượng, chất lượng theo hướng chuẩn hóa và trẻ hóa Đội ngũ giảng viên trong Trường có vai trò quyết định đến chất lượng đào tạo và sự phát triển chiến lược của quốc gia nói chung, của Nhà trường nói riêng. Bởi vậy cần đồng thời vừa bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên hiện có, vừa phải có kế hoạch đào tạo đội ngũ trẻ kế thừa theo chuẩn nhằm bổ sung và tăng cường số lượng giảng viên, giáo viên cho các trường học, cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục nói chung và ngành TDTT nói riêng. Nguồn đào tạo mới không chỉ ở trong nước mà còn coi trọng đào tạo ở nước ngoài cũng như liên kết đối với những nhà khoa học và giảng viên giỏi ở nước ngoài. Trong phát triển đội ngũ giảng viên tương lai cần hết sức coi trọng sự cân đối, phù hợp về cơ cấu nghề trong hệ thống sư phạm TDTT, nhất là các chuyên ngành nghề mới, công nghệ mới mang lại. 4.5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế Đây là điều kiện hết sức quan trọng được coi là một trong những nước đột phá cơ bản để nâng cao chất lượng, uy tín và vị thế của trường trọng điểm quốc gia. Vì thế, bên cạnh việc tiếp tục thường xuyên giữ mối quan hệ hợp tác quốc tế trong việc đào tạo CB,GV trình độ tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành TDTT với các trường có mối quan hệ truyền thống, nhiệm vụ cần được đặt ra là đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác với các trường khu vực Châu Âu, Châu Mỹ. Trong thời gian gần đây việc hợp tác quốc tế của Nhà trường không chỉ dừng lại ở một số hoạt động mang tính ngoại giao, mà đã đi vào chiều sâu rất rõ rệt như: Ký kết thỏa thuận hợp DIỄN ĐÀN - TRAO ĐỔI DIỄN ĐÀN - TRAO ĐỔI 64 tác về đào tạo trong lĩnh vực TDTT với Học viện Thể thao Vũ Hán - Trung Quốc; ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học TDTT Gdansk (Ba Lan); ký kết hợp tác với Trường Cao Đẳng TDTT Quảng Tây (Trung Quốc) về lĩnh vực đẩy mạnh y học vận động; bước đầu thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Kỹ thuật Ngô Phụng - Đài Loan; tiếp tục ký thỏa thuận với Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây - Trung Quốc. Ngoài ra tổ chức buổi giao lưu học tập chuyên môn giữa sinh viên Nhà trường với sinh viên Trường Khoa học Thể thao và Dinh dưỡng - Đại học Công nghệ Bang Queensland (QUT) - Australia; cử đội bóng đá nam tham dự Tuần lễ giao lưu thể thao, văn hóa các trường đại học Đông Nam Á và Nam Á tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa - Côn Minh (Trung Quốc). Đặc biệt là đàm phán với Trường Cao đẳng GDTC Quốc gia Lào sang trao đổi về nội dung liên kết đào tạo song phương cử sinh viên, học viên sang học tập dài hạn với kết quả đã tiếp nhận 08 lưu học sinh viên Lào sang học ở trình độ cao học và đại học. Đây có thể nói là tiền đề, nền tảng cho việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thời gian tới. 5. KẾT LUẬN Việc đầu tư và quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm nói chung, quy hoạch các trường sư phạm TDTT nói riêng, không chỉ là sự định hướng mang tính chiến lược cho nền giáo dục nước nhà phấn đấu hoàn thành sứ mạng của mình mà còn khẳng định con đường để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bởi hệ thống sư phạm TDTT gắn bó chặt chẽ và liên thông với các phân hệ giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là tư tưởng chỉ đạo và định hướng trong phát triển hệ thống trong bối cảnh mới của nước ta đang trong thời kỳ thực hiện CNH, HĐH đất nước. Mặt khác còn phải đáp ứng được yêu cầu của hội nhập quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa nên việc phát triển hệ thống sư phạm TDTT cần theo định hướng chuyên nghiệp, hiện đại hóa và chuẩn hóa quốc gia và quốc tế. Việc quy hoạch các trường sư phạm TDTT, lấy Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội làm trường trọng điểm, trọng tâm sẽ giúp cho việc hệ thống các trường sư phạm TDTT tăng cường gắn kết, tạo mọi điều kiện để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo cho đội ngũ giảng viên, giáo viên mà còn là nhân tố quan trọng và là động lực mạnh mẽ cho quá trình nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của mô hình giáo dục hiện đại. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Luật Giáo dục 2005 2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg, ngày 17/6/2016 phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 3. Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” 4. PGS. TS Nguyễn Viết Sự. Giáo dục nghề nghiệp – Những vấn đề và giải pháp. NXB Giáo dục. Hà Nội 2005. 5. Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo trong hệ thống Sư phạm kỹ thuật”. Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục. Hà Nội, 2004. DIỄN ĐÀN - TRAO ĐỔI DIỄN ĐÀN - TRAO ĐỔI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_xuat_huong_quy_hoach_truong_dai_hoc_su_pham_the_duc_the_t.pdf
Tài liệu liên quan