Một số giải pháp quản lí và sử dụng thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Để thực hiện thành công Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cần

phải có sự đổi mới đồng bộ về chương trình, nội dung, phương pháp dạy học

cũng như các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình, trong đó có việc sử

dụng thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu dạy học theo Chương trình mới. Trên cơ

sở phân tích một số hạn chế trong công tác quản lí, sử dụng thiết bị dạy học ở

trường phổ thông hiện hành, bài viết đã đề xuất một số giải pháp tổ chức quản

lí và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học nhằm triển khai thành công Chương

trình Giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển năng lực người học.

pdf5 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 18/05/2022 | Lượt xem: 338 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Một số giải pháp quản lí và sử dụng thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g, con người, hiệu quả sử dụng, kế hoạch đầu tư, điều kiện nhà trường so với mặt bằng chung, đặc điểm địa phương...). Tăng cường đổi mới trong quản lí trường học nói chung và CSVC - TBDH nói riêng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí. b. Nâng cao năng lực cho đội ngũ GV - Bồi dưỡng tập huấn về CT và triển khai thực hiện CT 2018 cho GV; - Bồi dưỡng tập huấn cho GV các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích cực theo định hướng phát triển năng lực người học; - Bồi dưỡng tập huấn cho GV về phương pháp sử dụng TBDH theo định hướng phát triển năng lực người học [5; tr 145]. - Tăng cường chỉ đạo các tổ chuyên môn phổ biến các văn bản pháp lí của nhà nước về công tác QL, sử dụng TBDH nhằm nâng cao nhận thức của GV về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng TBDH đối với việc đổi mới phương pháp dạy học. Thông qua các giờ học, nhất là các giờ thực hành GV cần phổ biến cho HS cách sử dụng thiết bị, các điểm cần lưu ý khi sử dụng các thiết bị có sử dụng hoá chất, sử dụng hệ thống điện trên lớp, GD ý thức bảo vệ tài sản chung của nhà trường. - Giới thiệu danh mục thiết bị GD hiện có của nhà trường cho toàn thể GV nắm, thống kê thành hệ thống, thành nhóm, dựa vào đặc điểm, đặc trưng của từng môn học, tạo điều kiện để GV tìm hiểu và sử dụng. - Chọn lựa, cử cán bộ phụ trách các phòng chức năng và GV đi học tập, tham quan, dự các lớp bồi dưỡng/ tập huấn nghiệp vụ và kĩ năng sử dụng TBDH. Đồng thời mời chuyên gia từ nơi khác đến trường bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, GV về kiến thức, kĩ năng sử dụng TBDH (trang thiết bị, máy móc, công nghệ hiện đại). Đặc biệt là về phía GV, đối với các thiết bị GD mới lạ, cấu tạo phức tạp, quy trình sử dụng nghiêm ngặt cần được huấn luyện, tập dượt thật thành thạo. - Tổ chức tập huấn, hội thảo, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn về các kĩ năng sử dụng TBDH. Người báo cáo, người hướng dẫn chọn trong số cán bộ GV đã đưa đi bồi dưỡng hoặc đã am hiểu tinh thông về kiến thức và kĩ năng sử dụng các trang thiết bị, máy móc. Thông qua đợt tập huấn nhằm phổ biến các kiến thức thông tin mới về công nghệ, về kĩ thuật tiên tiến. - Đẩy mạnh phong trào thi đua tự làm TBDH, quan tâm đến những thiết bị có ứng dụng ICT để trở thành hoạt động sư phạm thường xuyên, bổ sung nguồn thiết bị cho nhà trường, tăng cường năng lực chuyên môn cho GV và góp phần nâng cao chất lượng dạy học [5; tr 147]. c. Nâng cao năng lực cho nhân viên thiết bị - Tăng cường nâng cao nhận thức cho nhân viên thiết bị về bảo quản và sử dụng TBDH. - Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên thiết bị về bảo quản và sử dụng TBDH. - Thiết lập, bảo quản các loại hồ sơ sổ sách liên quan đến TBDH, theo dõi việc xuất - nhập TBDH, ghi chép và kiểm kê TBDH theo đúng các quy định, lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bổ sung TBDH, lập báo cáo về quản lí thiết bị dạy học, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng các TBDH, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến TBDH, tự làm TBDH. - Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hệ thống TBDH (Trang bị và tập huấn sử dụng các phần mềm quản lí liên quan). - Tham gia các sinh hoạt của tổ chuyên môn về sử dụng thiết bị dạy học; Kết hợp với các tổ chuyên môn: Phổ biến, hướng dẫn cách sử dụng (kĩ năng sử dụng) TBDH. 17SỐ ĐẶC BIỆT THÁNG 12/2020 2.2.4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học - Hiệu trưởng phải xem kiểm tra giám sát là một khâu cơ bản, là một nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường, kiểm tra giám sát là yếu tố kích thích, tư vấn và thúc đẩy việc QL CSVC - TBDH đạt hiệu quả cao. - Tăng cường hiệu lực QL của Nhà nước về công tác CSVC - TBDH.: - Nắm vững hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về công tác CSVC - TBDH và các văn bản liên quan khác. Trên cơ sở đó, xây dựng, ban hành các quy định phù hợp với điều kiện của nhà trường. - Triển khai phổ biến các văn bản tới các đơn vị, GV, nhân viên, HS trong trường thực hiện. - Tổ chức đánh giá chất lượng của TBDH nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho hoạt động dạy - học, hoạt động GD an toàn, hiệu quả. - Thường xuyên đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác QL và sử dụng CSVC- TBDH của GV bộ môn, tổ chuyên môn trong nhà trường. - Qua đánh giá, điều chỉnh, thay đổi bổ sung các điều kiện, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả QLCSVC- TBDH. Động viên và khuyến khích, khen thưởng, phê bình, trách phạt nhân viên trong công tác QL và sử dụng CSVC- TBDH nhằm thúc đẩy công tác QL đạt kết quả tốt hơn. - Trong phạm vi của trường phổ thông, cần áp dụng linh hoạt hình thức kiểm tra giám sát việc QL CSVC- TBDH, như: - Tổ chức kiểm tra định kì theo kế hoạch nhằm mục đích đánh giá, rút kinh nghiệm việc quản lí, sử dụng CSVC- TBDH. - Tổ chức kiểm tra đột xuất để đánh giá mức độ đều đặn, nề nếp, ổn định của việc sử dụng CSVC- TBDH. - Kiểm tra thông qua việc quan sát, phỏng vấn hoặc theo dõi qua hệ thống camera giám sát của các lớp. - Kiểm tra qua giáo án, lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng TBDH của GV và tổ chuyên môn. - Kiểm tra việc bảo quản TBDH định kì và đột xuất. 3. Kết luận CSVC - TBDH là một trong trong những điều kiện quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng GD. Nó là phương tiện hỗ trợ cho hoạt động dạy - học/GD dưới tác động có chủ đích của nhà giáo và cán bộ QL GD. Một số giải pháp mang tính định hướng nêu trên có mối liên hệ chặt chẽ với nhau để tăng cường công tác QL, trang bị, bảo quản nhằm sử dụng hiệu quả CSVC - TBDH trong quá trình triển khai CT GDPT 2018. Quá trình thực hiện cần áp dụng linh hoạt, sáng tạo, lưu ý đến tính phù hợp của điều kiện hoàn cảnh, thời điểm cụ thể mỗi đơn vị nhà trường, địa phương. Tài liệu tham khảo [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. [2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư Số 14/2020/ TT-BGDĐT Ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở Giáo dục phổ thông. [3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư số 13/2020/ TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. [4] Đặng Thị Thu Thủy (chủ biên), (2011), Phương tiện dạy học - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Giáo dục Việt Nam. [5] Hà Văn Quỳnh - Vương Thị Phương Hạnh, (6/2018), Sử dụng thiết bị dạy học góp phần hình thành và phát triển năng lực người học, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 171, Kì 2. SOME SOLUTIONS TO ORGANIZE THE MANAGEMENT AND THE USE OF EDUCATIONAL EQUIPMENT TO MEET THE REQUIRE- MENTS OF THE GENERAL EDUCATION CURRICULUM 2018 Ha Van Quynh The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam Email: havanquynh@gmail.com ABSTRACT: In order to implement successfully the general education curriculum 2018, there should be a synchronous renovation of the curriculum, its content and teaching methods, as well as the conditions to ensure the implementation of the curriculum, including the use of educational equipment to meet the requirements of teaching by new curriculums. On the basis of analyzing some limitations of the management and uses of educational equipment in general schools, the paper proposes a number of solutions to organize the management and the effective use of educational equipment to successfully implement the new general education curriculum based on competence-oriented approach. KEYWORDS: Organizing the management; using educational equipment; general education curriculum. Hà Văn Quỳnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmot_so_giai_phap_quan_li_va_su_dung_thiet_bi_day_hoc_dap_ung.pdf
Tài liệu liên quan