Diễn cầm tam thế – Dương Công Hầu

Người soạn giả : Danh từ Dương Công Hầu: Sư Hiệu (Khương Đức)

Sanh năm 1928 quê hương ở làng Khánh Bình, Quân Cà Mau, Tỉnh Bạc Liêu.

Thân sinh tôi là nhà nho học lưu truyền, lại thêm chuyện luyện khoa học, một bàn Sách số

này nhiều năm kinh nghiệm thạo thông, để lưu truyền tử tôn kế nghiệp :

Bởi thấy quả thật bản Sách Số này nói rõ tỉ mỉ chi tiết những việc dĩ vãng không sai. Lại

còn thông hiểu những việc vị lai quả quyết, tiên tri, bá vô nhất thất.

Thật là một bản sách TrứDanh, hiệu “ Diễn Cầm Tam Thế Tướng Pháp “ một khoa học

tinh thông, để diễn luận vận mạng của người xemsố mạng cho trẻ hài nhi mới sanh nuôi đặng

sống hay không ?

pdf272 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 15925 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Diễn cầm tam thế – Dương Công Hầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdiencamtamthediennghia.pdf