Dự án tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong khám chữa bện

Chương trình đào tạo này được biên soạn trong khuôn khổ Dự án “Tăng

cường chất lượng nguồn nhân lực hệ thống khám chữa bệnh” do tổ chức JICA

Nhật Bản tài trợ. Chương trình được xây dựng bởi các chuyên gia giàu kinh

nghiệm của Bộ Y tế và JICA Nhật Bản; với sự hợp tác tích cực của các bác sĩ,

điều dưỡng và cán bộ y tế các Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương

Huế.

pdf20 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 859 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Dự án tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong khám chữa bện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHÁM CHỮA BỆNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG HÀ NỘI – THÁNG 9/2014 2 BỘ Y TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG HÀ NỘI – THÁNG 9/2014 3 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG Phần I. LỜI NÓI ĐẦU Chương trình đào tạo này được biên soạn trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực hệ thống khám chữa bệnh” do tổ chức JICA Nhật Bản tài trợ. Chương trình được xây dựng bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Bộ Y tế và JICA Nhật Bản; với sự hợp tác tích cực của các bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ y tế các Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế. 1.1. Tên gọi: Chương trình đào tạo GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG. - Giảng viên lâm sàng: là những bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ khác ở bệnh viện, giỏi về chuyên môn được giao nhiệm vụ kèm cặp, hướng dẫn cán bộ y tế mới ra trường và giảng dạy lâm sàng ở các lớp đào tạo y khoa liên tục - Khái niệm Giảng viên lâm sàng (còn gọi là hướng dẫn viên lâm sàng) xuất phát từ nhiệm vụ được giao và phù hợp với truyền thống người Việt Nam “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Theo luật giáo dục, người giảng dạy sau đại học gọi là Giảng viên (từ Giáo viên chỉ dùng cho người dạy trung cấp trở xuống) 1.2. Phạm vi chương trình: Chương trình nhằm trang bị cho người học những năng lực sư phạm y học cốt yếu nhất; chú trọng vào việc giảng dạy lâm sàng. Trong chương trình này có một phần nội dung của chương trình “Sư phạm y học cơ bản” của Bộ Y tế đã ban hành. 1.3. Hình thức: Để phù hợp với các quy định của Việt Nam, chương trình được thiết kế theo mẫu của Bộ Y tế. 1.4. Nội dung: Có thể phân chia các nội dung đào tạo trong chương thành 2 nhóm năng lực chính cần trang bị cho học viên 4 - Năng lực xác định nhu cầu đào tạo và thiết kế chương trình: tập trung ở các bài 1, 2, 4, 5. - Năng lực giảng dạy, chuyển tải kiến thức, hỗ trợ học viên tập trung ở các bài 3, 6 và 4, 5. - Tỷ trọng giữa 2 phần như sau: Tên bài Năng lực xây dựng chương trình Năng lực giảng dạy Bài 1. Xác định nhu cầu và chương trình đào tạo lâm sàng ( training need assessment and clinical training curriculum) +++ Bài 2. Mục tiêu học tập lâm sàng (goal & objective) ++ + Bài 3. Các phương pháp dạy học tích cực trong lâm sàng (active clinical teaching method) +++ Bài 4. Xây dựng kế hoạch học tập (learning trategy) + ++ Bài 5. Lượng giá (evaluation) ++ + Bài 6. Thực hành giảng dạy lâm sàng (clinical teaching practive) +++ Tổng cộng ( total) 8 10 Nhận xét: 5 + Các lớp trước đây của JICA: chương trình được sắp xếp theo trình tự từ bài 1, bài 2, bài 4, bài 5, bài 3 và tập trung hơn về thiết kế chương trình + Chương trình mới: sắp xếp theo trình tự bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, thêm bài 6. Chương trình này chú trọng hơn về năng lực dạy học của giảng viên. 1.5. Đầu ra mong muốn sau khoá học Sau khi dự khóa học theo chương trình sẽ có 5 sản phẩm đầu ra: 1. Một dự thảo chương trình do nhóm học viên thiết kế 2. Một bài giảng thử của học viên vận dụng được phương pháp dạy học lâm sàng tích cực 3. Một bản kế hoạch học tập của học viên (learning strategy) 4. Một số công cụ lượng giá đơn giản 5. Kế hoạch hành động sau hội thảo 1.6. Bố trí lịch giảng chi tiết từng ngày Việc thiết kế lịch giảng (detail teaching schedule): nên bố trí mềm dẻo tuỳ theo hoàn cảnh và điều kiện (giảng viên, học viên, cơ sở vật chất,...) để hoàn thành được mục tiêu đề ra. Đầu giờ mỗi ngày học dành ít phút cho tóm tắt nội dung đã học ngày hôm trước và cuối mỗi ngày có nhận xét đánh giá và giao bài tập cho học viên. Ban tổ chức và giảng viên nên họp rút kinh nghiệm hàng ngày. Phần II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG 2.1. Giới thiệu chương trình Nhằm nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh, Bộ Y tế chủ trương tổ chức triển khai hoạt động đào tạo cho các bác sĩ, điều dưỡng mới tốt nghiệp nhưng chưa được thực hành trong từng chuyên ngành cụ thể trước khi hành nghề y. Những khoá đào tạo như vậy là rất cần thiết giúp cho 6 việc củng cố kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực thực hành để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện luật Khám bệnh, chữa bệnh; việc đào tạo liên tục các cán bộ y tế nói trên được triển khai tại các bệnh viện. Tuy nhiên, hiện nay nhiều bệnh viện rất thiếu đội ngũ giảng viên nên công tác đào tạo, hướng dẫn lâm sàng cho các bác sĩ, điều dưỡng mới tốt nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Những giảng viên giảng dạy những khoá học này cần có chứng chỉ về phương pháp dạy học theo luật Giáo dục. Chương trình đào tạo giảng viên (hướng dẫn viên) lâm sàng này được thiết kế nhằm đào tạo nghiệp vụ giảng dạy, hướng dẫn lâm sàng cho các bác sĩ, điều dưỡng là những người sẽ triển khai các khoá đào tạo theo yêu cầu của bệnh viện cho cán bộ y tế mới tốt nghiệp thuần thục tay nghề trước khi thực hiện công tác khám, điều trị, chăm sóc người bệnh. Chương trình được thiết kế 5 ngày học (40 tiết), trang bị những kiến thức, kỹ năng về xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng chương trình, mục tiêu đào tạo, lượng giá, đánh giá học viên và một số phương pháp dạy học tích cực trong lâm sàng. Cấu trúc chương trình theo kiểu kịch bản (senario), từ bài đầu tiên mỗi nhóm sẽ xác định nội dung cần đào tạo, tiếp đến xây dựng chương trình, mục tiêu, phương pháp dạy học, để có được sản phẩm cuối cùng là một chương trình đào tạo và giảng thử ở bài kết thúc khoá học. Trong chương trình này có một số nội dung của chương trình “ sư phạm y học cơ bản” của Bộ Y tế ban hành. Những người hoàn thành khoá học có đủ khả năng làm giảng viên/ hướng dẫn lâm sàng ở các bệnh viện. Những người muốn trở thành giảng viên đào tạo liên tục có đủ tiêu chuẩn theo thông tư 07/2008/TT-BYT của Bộ Y tế, cần phải học bổ sung thêm các nội dung trong chương trình “Sư phạm y học cơ bản” mà trong chương trình này chưa đề cập đến. 2.2. Mục tiêu: 7 Sau khoá học này, học viên có khả năng: 2.2.1. Về kiến thức: 1. Vận dụng kiến thức để xây dựng chương trình dạy - học lâm sàng. 2. Áp dụng phương pháp giảng dạy lâm sàng tích cực trong đào tạo bác sĩ điều dưỡng mới và đào tạo liên tục 3. Mô tả được các phương pháp lượng giá học viên trong lâm sàng 2.2.2. Về Kỹ năng: 1. Chuẩn bị và thực hiện được bài giảng lâm sàng. 2. Hướng dẫn học viên xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập 2.2.3. Về thái độ: 1. Nhận thức được ý nghĩa của việc dạy học lâm sàng cho bác sĩ và điều dưỡng mới. 2. Thể hiện được văn hoá ứng xử trong trong dạy học lâm sàng. 2.3. Đối tượng học viên: Học viên dự khoá học này là cán bộ y tế công tác tại các bệnh viện trung ương, tỉnh/thành phố được chọn làm giảng viên/hướng dẫn viên lâm sàng có các tiêu chuẩn sau: - Là bác sĩ, cử nhân điều dưỡng hoặc các cán bộ khác của bệnh viện, có thâm niên nghề ít nhất 5 năm trở lên - Hiểu biết sâu và kinh nghiệm trong lĩnh vực được giao dạy - học - Có khả năng giảng dạy. 2.4. Nội dung chương trình Tên bài Nội dung Tiết học (50 phút) 8 TS LT T H Phần mở đầu (Openning section) - Khai mạc/Pretest - Giới thiệu mục tiêu khóa học (luật KCB, nhu cầu đào tạo liên tục về lâm sàng, lý do đào tạo giảng viên lâm sàng) - Chia nhóm, làm quen ( phá băng) 1 1 0 Bài 1 Xác định nhu cầu và chương trình đào tạo lâm sàng 1. Phương pháp KJ và áp dụng để xác định nhu cầu đào tạo lâm sàng: “Năng lực lâm sàng cơ bản nào cần cho cán bộ y tế làm ở bệnh viện tuyến tỉnh” 2. Giới thiệu mẫu chương trình của BYT 7 2 3. Thực hành: Những nội dung chính cần đưa vào chương trình đào tạo (theo nhóm) 5 Bài 2 Mục tiêu học tập lâm sàng 1. Mục tiêu khoá học (goal) 2. Mục tiêu học tập (objectives) theo KAS (RUMBA/ SMARC) 3. Sử dung mục tiêu trong dạy - học 8 3 4. Thực hành xây dựng chương trình. - Nhóm xác định: + Tên chương trình (theo bài 1 đã xác định) + Mục tiêu khoá học + Mục tiêu bài học + Thời gian đào tạo (khoảng 20 tiết học) 4 9 - Trình bày trước Hội thảo và góp ý Bài 3. Các phương pháp dạy học tích cực trong lâm sàng 1. Đặc điềm học tập của người lớn 2. Các kỹ năng hỗ trợ học viên học tập (giao tiếp, phản hồi, khích lệ, trò chơi, hỏi - đáp,...) 3. Một số phương pháp dạy học tích cực - Thuyết trình ngắn minh hoạ - Đóng vai, mô phỏng - Dạy học dựa trên năng lực - Dạy học dựa trên bằng chứng - Dạy học bên giường bệnh (đi buồng, điểm bệnh, lập luận chẩn đoán, kỹ thuật, thủ thuật,..) 4. Các bí quyết để dạy học lâm sàng hiệu quả 8 3 5 Bài 4. Phát triển kế hoạch (chiến lược) học tập 1. Khái niệm, lựa chọn chiến lược học tập (phương pháp, tiến độ, nguồn lực - thuận lợi, khó khăn) 2. Thực hành nhóm: Xây dựng kế hoạch học tập. 4 1 3 Bài 5. Lượng giá, đánh giá 1. Khái niệm về lượng giá, đánh giá, mục tiêu, phương pháp. 2. Công cụ lượng giá (F/T, MCA, rating scale. cheklist) 3. Xây dựng kế hoạch lượng giá, đánh giá 4. Thực hành nhóm: công cụ lượng giá và kế hoạch đánh giá. 4 1 3 10 Bài 6. Thực hành bài giảng lâm sàng 1. Giới thiệu kế hoạch dạy - học (lesson plan) 2. Chuẩn bị cho bài giảng lâm sàng theo nhóm và tập giảng dạy (đóng vai, mô phỏng) 3. Thực hiện 1 bài giảng trên lớp 4. Bình giảng 4 1 3 Tổng kết, bế mạc - Kế hoạch hành động sau hội thảo - Post test. - Tổng kết/chứng chỉ 4 1 3 Cộng 40 13 27 2.5. Phương pháp dạy-học - Thuyết trình ngắn tích cực hoá học viên - Học theo kịch bản (senario) - Thảo luận, làm bài tập, trình bày kết quả theo nhóm - Đóng vai, mô phỏng - Nhận xét, đánh giá sau từng buổi học - Thực hành dạy học lâm sàng 2.6. Tiêu chuẩn giảng viên - Giảng viên tuyến trung ương: có một trong những tiêu chuẩn sau: + Là giảng viên các trường y tế có kinh nghiệm lâm sàng. + Là bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm lâm sàng, có chứng chỉ về sư phạm y học hoặc là trợ giảng các khoá đào tạo giảng viên lâm sàng của JICA. + Chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục y học (Các khoá học ở trung ương: chủ yếu để đào tạo thầy dạy giảng viên) 11 - Giảng viên tuyến tỉnh + Là giảng viên của tuyến trung ương + Là bác sĩ điều dưỡng ở tỉnh có kinh nghiệm lâm sàng, đã tham dự và có chứng chỉ khoá “đào tạo giảng viên lâm sàng” do trung ương tổ chức. (Các lớp ở tuyến tỉnh chủ yếu đào tạo giảng viên lâm sàng) 2.7. Tài liệu: Tài liệu của dự án cung cấp (trong phần hướng dẫn giảng dạy) 2.8. Đồ dùng và Trang thiết bị dạy học cần thiết - Bảng - phấn, hoặc bảng trắng, bút dạ, bảng lật. - Giấy A0, giấy A4, kéo, băng dích, hồ dán, bút dạ và một số giấy màu (đỏ, vàng, xanh,...) - Máy tính có kết nối máy chiếu đa năng + màn chiếu - Phòng học đủ rộng, bố trí bàn ghế linh hoạt để chia làm việc nhóm ( nên có 3 phòng nhỏ riêng cho 3 nhóm thảo luận) 2.9. Tổ chức khoá học - Học viên: bố trí mỗi lớp khoảng 30 người - Giảng viên: mỗi bài giảng có ít nhất 1 giảng viên chính và 2 trợ giảng (lecturer & facilitator). - Cán bộ tổ chức (phụ trách lớp học) và thư ký 2.10. Lượng giá và cấp chứng chỉ: - Học viên hoàn thành khoá học đủ thời gian và đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục là “Giảng viên lâm sàng”, điều kiện sau: + Vắng mặt không quá 20% thời gian học tập + Hoàn thành các bài tập trong quá trình học tập 12 + Kết quả cuối khoá đạt yêu cầu (nhận xét của thày qua các buổi trình bày và sản phẩm cuối cùng) - Lớp học do Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện TW Huế và Bệnh viện Chợ rẫy tổ chức và đào tạo được cấp chứng chỉ theo mã số đào tạo liên tục đã quy định của Bộ Y tế (mã B). - Các bệnh viện tuyến tỉnh đã có mã số đào tạo liên tục của Bộ Y tế (mã C), nếu đủ có giảng viên được đào tạo và sử dụng chương trình trên thì báo cáo Sở Y tế để được phép đào tạo và cấp chứng chỉ theo mã quy định. 2.11. Lịch giảng cụ thể (có thể thay đổi thứ tự, tuỳ theo điều kiện cụ thể) Thời gian Time Chủ đề Theme Nội dung Description P. pháp Method Kiểu mode Thực hiên Person s Thời gian Time Ngày 1 7:00- 8:00 Đăng ký học viên 1:00 8:00- 8:30 Khai mạc Mục tiêu hội thảo/ pretest Giới thiệu Toàn thể (PLS) Lãnh đạo 0:30 8:30- 8:50 Luật KCB, vấn đề phát triển nhân lực y tế Thuyết trình Toàn thể (PLS) Lãnh đạo 0:20 8:50- 9:10 Chia nhóm Phá băng PLS giảng viên 0:20 9:10- 9:40 Giải lao, chụp ảnh kỷ niệm 0:30 9:40- Bài 1: Xác Phương pháp KJ Thuyết PLS Giảng 0:30 13 10:00 định nhu cầu đào tạo và chương trình đào tạo lâm sàng trình viên 10:00- 11:30 “Xác định năng lực lâm sàng cơ bản cho cán bộ y tế bệnh viện tuyến tỉnh” Nhóm làm việc nhóm (SGD Giảng viên/ Trợ giảng 1:30 11:30- 12:00 Năng lực lâm sàng cần cho cán bộ y tế tuyến tỉnh Nhóm báo cáo PLS Giảng viên 0:30 Nghỉ trưa: 12:00 - 13:30 1:30 13:30- 14:00 Bài 2. Mục tiêu học tập lâm sàng Mục tiêu khoá học và mục tiêu bài học Thuyết trình ngắn và thảo luận PLS Giảng viên 0:30 14:00- 14:40 - Khái niêm mục tiêu học tập - Cách viết mục tiêu (RUMBA/ SMARC) - Sử dụng các động từ khi viết mục tiêu - Thuyết trình ngắn - Học viên nêu ví dụ và thảo luận PLS Giảng viên 0:40 14:40- 15:00 Giải lao 0:20 15:00- 15:30 Bài 2. Mục tiêu học tập lâm sàng (tiếp) Xác định nội dung của khoá học theo chủ đề của nhóm đã xác định ở bài 1 (tên khoá học, tên bài học) Nhóm làm việc SGD Giảng viên/ Trợ giảng 0:30 15:30- Viết mục tiêu Nhóm SGD Giảng 1:00 14 16:30 khoá học và mục tiêu bài học làm việc viên/ Trợ giảng 16:30- 17:00 Bài 1 (tiếp) Giới thiệu chương trình của BYT Thuyết trình, thảo luận PLS Giảng viên 0:30 17:00- 17:15 Nhận xét đánh giá ngày 1 PLS BTC 0:15 17:15- 17:30 Họp nhóm giảng viên và Ban tổ chức – Rút kinh nghiệm 0:15 Ngày 2 8:00- 8:10 Nhắc lại hoạt động ngày 1 PLS BTC 0:10 8:10- 9:00 Bài 1 và bài 2 (tiếp) Biên soạn chương trình đào tạo theo mẫu (giới thiệu, mục tiêu khoá học, mục tiêu từng bài học) Làm việc theo nhóm SGD Giảng viên/ Trợ giảng 0:50 9:00- 10:00 Trình bày chương trình đào tạo của nhóm đã chuẩn bị Nhóm trình bày PLS Giảng viên/ Trợ giảng 1:00 10:00- 10:20 Giải lao 0:20 10:20- 11:00 Bài 1 và bài 2 (tiếp) Hoàn thiện chương trình của nhóm Làm việc theo nhóm SGD Giảng viên/ Trợ giảng 0:40 11:00- 12:00 Bài 2 (tiếp) Sử dụng mục tiêu trong dạy học và lượng giá, đánh giá Thuyết trình, thảo luận PLS Giảng viên 1:00 Nghỉ trưa: 12:00 -13:30 1:30 15 13:30- 14:00 Bài 3. Các phương pháp dạy học tích cực trong lâm sàng Đặc điểm học tập của người lớn Thuyết trình, minh họa PLS Giảng viên 0:30 14:00- 14:40 - Phương pháp thuyết trình ngắn. - Phương pháp đóng vai, mô phỏng Thuyết trình, minh hoạ PLS Giảng viên 0:40 14:40- 15:00 Giải lao 0:20 14:40- 15-10 Bài 3 (tiếp) Thực hành đóng vai, mô phỏng Làm việc theo nhóm SGD Giảng viên, Trợ giảng 0:30 15:10- 16:00 - Dạy học theo năng lực. - Dạy học dựa bằng chứng - Dạy học bên giường bệnh Thuyết trình, minh hoạ PLS Giảng viên 0:50 16:00- 17:00 Thực hành phương pháp dạy - học tích cực trong lâm sàng Làm việc theo nhóm SGD Giảng viên, Trợ giảng 1:00 17:00- 17:15 Nhận xét đánh giá ngày 2 PLS BTC 0:15 17:15- 17:30 Họp nhóm giảng viên và Ban tổ chức – Rút kinh nghiệm 0:15 Ngày 3 8:00- 8:10 Nhắc lại hoạt động ngày 2 PLS BTC 0:10 8:10- Bài 3. Các Kỹ năng hỗ trợ Thuyết PLS Giảng 0:30 16 8:40 phương pháp dạy học tích cực trong lâm sàng (tiếp) học viên học tập (giao tiếp, phản hồi, khích lệ, trò chơi, hỏi đáp) trình, minh hoạ viên 8:40- 9:10 Thực hành các kỹ năng hỗ trợ học viên Làm việc theo nhóm SGD Giảng viên/ Trợ giảng 0:30 9:10- 9:30 Dạy học bên giường bệnh Thuyết trình, minh hoạ PLS Giảng viên 0:20 9:30- 10:00 7 bí quyết dạy học lâm sàng hiệu quả Thuyết trình ngắn PLS Giảng viên 0:30 10:00- 10:20 Giải lao 0:20 10:20- 11h00 Bài 3. (tiếp) Thực hành dạy học bênh giường bệnh (mô phỏng, đóng vai,...) Làm việc theo nhóm SGD Giảng viên/ Trợ giảng 0:40 11:00- 12:00 Trình diễn thực hành theo nhóm Nhóm trình bày PLS Giảng viên/ Trợ giảng 1:00 Nghỉ trưa: 12:00 -13:30 1:30 13:30- 14:00 Bài 4. Phát triển kế hoạch học tập Hướng dẫn học viên xây dựng kế hoạch học tập Thuyết trình ngắn, minh họa PLS Giảng viên 0:30 14:00- 14:40 Thực hành xây dựng kế hoạch học tập Làm việc theo nhóm SGD Giảng viên/ Trợ giảng 0:40 14:40- Giải lao 0:20 17 15:00 15:00- 15:30 Bài 4. Phát triển kế hoạch học tập (phần thực hành) Nhóm chuẩn bị báo cáo kế hoạch học tập Làm việc theo nhóm SGD Giảng viên/ Trợ giảng 0:30 15:30- 16:30 báo cáo kế hoạch học tập theo nhóm Nhóm trình bày PLS Giảng viên, Trợ giảng 1:00 16:30- 17:20 Bài 5. Lượng giá, đánh giá học viên Lượng giá, đánh giá: khái niệm. mục tiêu, các phương pháp Thuyết trình ngắn, minh hoá PLS Giảng viên 0:50 17:20- 17:30 Nhận xét đánh giá ngày 2 PLS BTC 0:10 17:30- 17:45 Họp nhóm giảng viên và Ban tổ chức – Rút kinh nghiệm 0:15 Ngày 4 8:00- 8:10 Nhắc lại hoạt động ngày 3 PLS BTC 0:10 8:10- 9:00 Bài 5. Lượng giá, đánh giá học viên (tiếp) Công cụ lượng giá, kế hoạch lượng giá Thuyết trình ngắn, minh họa PLS Giảng viên 0:50 9:00- 10:00 Thực hành viết công cụ lượng giá Làm việc theo nhóm SGD Giảng viên/ Trợ giảng 1:00 10:00- 10:20 Giải lao 0:20 10:20- 11h20 Bài 5 (tiếp) Trình bày công cụ lượng giá Nhóm trình bày PLS Giảng viên/ Trợ 1:00 18 giảng 11:20- 12:00 Bài 1, bài 2, bài 4, bài 5 Hoàn thiện chương trình đào tạo của nhóm Làm việc theo nhóm SGD Giảng viên/ Trợ giảng 0:40 Nghỉ trưa: 12:00 -13:30 1:30 13:30- 14:40 Bài 1, bài 2, bài 4, bài 5 Tiếp tục hoàn thiện chương trình và nộp sản phẩm Làm việc theo nhóm SGD Giảng viên/ Trợ giảng 1:10 14:40- 15:00 Giải lao 0:20 15:00- 15:30 Bài 6. Thực hành bài giảng lâm sàng Giới thiệu phương pháp lập kế hoạch bài giảng Thuyết trình ngắn, minh họa PLS Giảng viên 0:30 15:30- 17:00 Bài 6 (tiếp) Chọn chủ đề và chuẩn bị một bài giảng lâm sàng Làm việc theo nhóm SGD Giảng viên/ Trợ giảng 1:30 17:00- 17:15 Nhận xét đánh giá ngày 2 PLS BTC 0:15 17:15- 17:30 Họp nhóm giảng viên và Ban tổ chức – Rút kinh nghiệm 0:15 Ngày 5 8:00- 8:10 Nhắc lại hoạt động ngày 4 PLS BTC 0:10 8:10- 9:00 Bài 6. Thực hành bài giảng lâm sàng Nhóm 1: trình bày bài dạy-học theo chủ đề do nhóm chọn Nhóm trình bày PLS Giảng viên/ Trợ giảng 0:50 9:00- Nhận xét, bình PLS Giảng 0:20 19 9:20 giảng nhóm 1 viên/ Trợ giảng 9:20- 10:10 Nhóm 2: trình bày bài dạy - học của nhóm Nhóm trình bày PLS Giảng viên/ Trợ giảng 0:50 10:10- 10:30 Nhận xét bình giảng nhóm 2 PLS Giảng viên/ Trợ giảng 0:20 10:30- 11:20 Nhóm 3: trình bày bài dạy - học của nhóm Nhóm trình bày PLS Giảng viên/ Trợ giảng 0:50 11:20- 11:40 Nhận xét bình giảng nhóm 3 PLS Giảng viên/ Trợ giảng 0:20 11:40- 12:00 Kế hoạch hành động Kế hoạch hành động cá nhân sau hội thảo Thuyết trình ngắn PLS Giảng viên 0:20 Nghỉ trưa: 12:00 -13:30 1:30 13:30- 13:45 Post test 0:15 13:45- 14:30 Kế hoạch hành động Viết kế hoạch hành động cá nhân (dự thảo) 0:45 14:30- 15:30 Trình bày kế hoạch hành động 1:00 15:30- 15:50 Giải lao 0:20 15:50- 17:00 Tổng kết 1:10 20 Cấp chứng chỉ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfi_chuong_trinh_dao_tao_giang_vien_lam_sang_1686.pdf
Tài liệu liên quan