Giáo án Toán lớp 3 - Tuần 1 + 2

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

1.Ổn định tổ chức:

2.Kiểm tra bài cũ:

+ Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập .

3.Bài mới:

a.Hoạt động1:Giới thiệu bài:

Mục tiêu: HS nắm được tên bài học.

Cách tiến hành:

+ Trong giờ học này, các em sẽ được ôn tập về đọc, viết và so sánh các số có ba chữ số

b.Hoạt động2: Ôn tập về đọc viết số:

Mục tiêu: HS đọc, viết số có 3 chữ số một cách thành thạo hơn.

Cách tiến hành:

+ 1học sinh nêu yêu cầu của bài tập 1.

+ Yêu cầu học sinh tự làm bài.

+ Cho 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

+ Nhận xét, chữa bài

c. Hoạt động 3: Ôn tập về thứ tự số

Mục tiêu: Ôn tập về thứ tự các số có ba chữ số.

Cách tiến hành:

+ 1 học sinh nêu yêu cầu của bài tập 2.

+ Yêu cầu học sinh cả lớp suy nghĩ và tự làm bài.

+ Nhận xét, chữa bài.

+ Tại sao lại điền 312 vào sau 311.

 

 

+Tại sao lại điền 398 vào sau 399?

 

 

d. Hoạt động 4: Ôn luyện về so sánh số và thứ tự số

Mục tiêu: Như mục tiêu bài học.

Cách tiến hành:

* Bài 3:

+ Yêu cầu học sinh đọc đề bài .

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì.

+ Yêu cầu học sinh tự làm bài.

+ Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

+ Tại sao điền được 303 < 330.

+ Yêu cầu học sinh nêu cách so sánh các số có 3 chữ số cách so sánh các phép tính với nhau.

* Bài 4:

+ Yêu cầu học sinh đọc đề bài, sau đó đọc dãy số của bài

+ Yêu cầu học sinh tự làm bài.

+ Số lớn nhất trong dãy số trên là số nào?

+ Vì sao nói 735 là số lớn nhất trong các số trên?

+ Số nào là số bé nhất trong các số trên? Vì sao?

+ Yêu cầu học sinh đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

* Bài 5:

+ Gọi 1 học sinh đọc đề bài .

+ Yêu cầu học sinh tự làm bài.

+ Chữa bài, nhận xét và cho điểm.

 

 

 

 

 

4. Hoạt động 5: Củng cố và dặn dò:

+ Cô vừa dạy bài gì?

+ Gọi học sinh nhắc lại những nội dung chính của bài.

+ Về nhà làm 1,2,3/3.

+ Nhận xét, tiết học.

Rút kinh nghiệm tiết dạy :

 

 

 

 

 

 

doc22 trang | Chia sẻ: maiphuongzn | Lượt xem: 1250 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Giáo án Toán lớp 3 - Tuần 1 + 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docToan1-2.doc
Tài liệu liên quan