Hình thức hạch toán kế toán và tổ chức bộ máy kế toán

Khái niệm sổ kế toán:

- Về mặt lý thuyết : sổ kế toán là biểu hiện vật chất của phương pháp tài khoản và ghi chép trên sổ là sự biểu hiện nguyên lý của phương pháp ghi sổ kế toán

- Về mặt ứng dụng : là phương tiện vật chất cần thiết để người làm kế toán ghi chép phản ánh một cách hệ thống các thông tin kế toán theo thời gian cũng rheo đối tượng

pdf54 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1071 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Hình thức hạch toán kế toán và tổ chức bộ máy kế toán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchu_de_10.pdf
Tài liệu liên quan