Hướng dẫn kê khai thuế

Giới thiệu tổng quan về UD HTKK phiên bản 3.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai thuế tháng, quý

Giới thiệu một số nội dung mới về nghiệp vụ Kê khai thuế theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;

Một số quy định mới về kê khai thuế;

Nghiệp vụ kê khai đối với một số Tờ khai thuế

Giới thiệu một số chức năng mới của UD HTKK 3.0;

 

ppt84 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 960 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Hướng dẫn kê khai thuế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thầu theo tên, mã số thuế và khai theo từng hợp đồng nhà thầu;Khai chi tiết đến từng hoạt động kinh doanh của nhà thầu theo hợp đồng, theo các mức tính tỷ lệ GTGT, mức thuế suất GTGT, tỷ lệ thuế TNDN (nếu có). Nếu trong hợp đồng không có chi tiết thì tính theo tỷ lệ, mức thuế suất cao nhất cho toàn bộ hợp đồng;*www.gdt.gov.vn*Khai thuế nhà thầu nước ngoàiChỉ tiêu Số tiền thanh toán kỳ này (cột 4): Số tiền thanh toán được kê khai chi tiết theo từng nội dung công việc trong hợp đồng. Trường hợp trong tháng có nhiều lần thanh toán cho cùng một hợp đồng Nhà thầu, số tiền ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số tiền thanh toán trong tháng;Ngày thanh toán: Có thể không cần khai khi tổng hợp số tiền thanh toán;*www.gdt.gov.vn*Khai thuế nhà thầu nước ngoàiChỉ tiêu Doanh thu tính thuế GTGT (cột 6):Nếu doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm thuế GTGT phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT phải được quy đổi thành doanh thu có thuế GTGT; Nếu Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện khai thuế, nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế để giao bớt một phần giá trị công việc trong hợp đồng Nhà thầu đã ký với Bên Việt Nam thì doanh thu tính thuế GTGT trừ giá trị công việc, giá trị máy móc thiết bị do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện;Nếu hợp đồng nhà thầu có nhiều hoạt động kinh doanh, trong đó có một phần giá trị hợp đồng không thuộc diện chịu thuế GTGT thì doanh thu tính thuế của Nhà thầu nước ngoài chỉ bao gồm phần doanh thu của hoạt động chịu thuế GTGT. *www.gdt.gov.vn*Khai thuế nhà thầu nước ngoàiChỉ tiêu Tỷ lệ GTGT – cột 7:Xác định tý lệ GTGT đối với từng ngành nghề theo quy định tại Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính;Đối với hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị có kèm theo các dịch vụ hướng dẫn, lắp đặt, đào tạo, vận hành, chạy thử..., nếu không tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ thì áp dụng tỷ lệ GTGT trên doanh thu tính thuế là 30%.*www.gdt.gov.vn*Khai thuế nhà thầu nước ngoàiChỉ tiêu: Doanh thu tính thuế TNDN – cột 10:Nếu theo hợp đồng, doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN phải nộp thì doanh thu tính thuế TNDN phải quy đổi thành doanh thu có thuế TNDN;Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ nước ngoài, nhà thầu phụ Việt Nam trực tiếp khai thuế với CQT thì doanh thu tính thuế không bao gồm phần việc theo giá trị hợp đồng giao lại một phần việc;Chỉ tiêu: Tỷ lệ thuế TNDN (cột 11): Tính theo tỷ lệ thuế TNDN đối với từng ngành nghề theo quy định tại TT 134/2008/TT-BTC;*www.gdt.gov.vn*Khai thuế nhà thầu nước ngoàiChỉ tiêu Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định – cột (12):Khai số thuế được miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã ký kết giữa Việt Nam và Quốc gia/vùng lãnh thổ mà Nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng cư trú;Bên Việt Nam ký hợp đồng gửi cho cơ quan thuế Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định trong thời hạn 15 ngày trước thời hạn khai thuế;Nếu năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì các năm tiếp theo chỉ cần thông báo các bản chụo hợp đồng kinh tế mới ký kết;Thuế TNDN phải nộp – cột (13): Chỉ tiêu (13) = Chỉ tiêu (10) x Chỉ tiêu (11) - Chỉ tiêu (12)*www.gdt.gov.vn*BÁO CÁO HÓA ĐƠN*www.gdt.gov.vn*Báo cáo Hóa đơn Văn bản pháp quy: Thông tư 153/2010/TT-BTC Các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hóa đơn; Mẫu biểu thủ tục:Thông báo phát hành hóa đơn – Mẫu TB01/ACBáo cáo tình hình nhận in hóa đơn – Mẫu BC01/ACBáo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn – Mẫu BC21/ACThông báo hủy hóa đơn – Mẫu TB03/ACBáo cáo tình hình sử dụng hóa đơn – Mẫu BC26/AC*www.gdt.gov.vn*NỘI DUNG NÂNG CẤP UD HTKK BẢN 3.0 Hỗ trợ doanh nghiệp lập tờ khai thuếLà phần mềm cơ quan thuế cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp; được nâng cấp thường xuyên phù hợp với sự thay đổi của chính sách thuế và theo yêu cầu của người sử dụng;Có thể lấy từ trang web của Tổng cục Thuế và Cục thuế các tỉnh, thành phố và các trang web liên kết khác; Cài đặt, sử dụng đơn giản, dễ dàng;Đảm bảo các nguyên tắc kê khai tờ khai thuế:Tờ khai đúng mẫu quy định theo thời hạn hiệu lực của văn bản pháp quy; Có đầy đủ thông tin định danh của NNT và Đại lý thuế (nếu có) Có đầy đủ Tờ khai và bảng kê, phụ lục kèm theo;=> Thông tin bắt buộc phải nhập trong UD – có đánh dấu *;*www.gdt.gov.vn*Hỗ trợ doanh nghiệp lập tờ khai thuếHỗ trợ NNT ngay trong quá trình kê khai:Hỗ trợ tính toán theo các công thức trên tờ khai thuế;Hỗ trợ kiểm tra lỗi số học, lỗi logic giữa các chỉ tiêu trên tờ khai; đối chiếu, kiểm tra ràng buộc về số liệu giữa tờ khai và bảng kê, phụ lục;Đưa ra các thông báo về lỗi, sai sau khi NSD “ghi” dữ liệu;Không cho in ra tờ khai thuế có lỗi mà cơ quan thuế không chấp nhận:Lỗi đỏ: bắt buộc phải sửa đúng mới in được tờ khai;Lỗi vàng: cảnh báo, NNT có thể lựa chọn, vẫn in được tờ khai;Có hướng dẫn sử dụng các chức năng của ứng dụng và hướng dẫn kê khai thuế tại từng chỉ tiêu của các tờ khai và phụ lục;Dữ liệu đầu vào có thể nhập trực tiếp hoặc nhận dữ liệu từ file excel (đối với các bảng kê) hoặc nhận dữ liệu từ các phần mềm kế toán của doanh nghiệp đã được kết nối; Có thể in ra tờ khai có mã vạch; kết xuất tờ khai ra file .pdf, excelCó thể gửi tờ khai cho cơ quan thuế qua mạng internet;*www.gdt.gov.vn*Nội dung nâng cấp HTKK 3.0Các mẫu biểu Tờ khai thuế (GTGT, TTĐB, Tài nguyên, TNDN tạm nộp quý, TNCN, Nhà thầu nước ngoài) theo Thông tư 28/2011/TT-BTC;Báo cáo hóa đơn theo TT 153/2010/TT-BTC;Bổ sung thêm các chức năng hỗ trợ cho việc kê khai theo yêu cầu nghiệp vụ mới tại TT 28/2011/TT-BTC;*www.gdt.gov.vn*Một số chức năng mới của UDKhai thông tin chung về NNT: Bổ sung thêm các chỉ tiêu để khai thông tin về đại lý thuế và nhân viên đại lý. Nếu chọn ô check “Thông tin Đại lý thuế” thì bắt buộc phải nhập các thông tin về đại lý thuế. Các thông tin này sẽ được hỗ trợ đưa lên tất cả các tờ khai.*www.gdt.gov.vn*Một số chức năng mới của UD*www.gdt.gov.vn*Khai thông tin về Đại lý thuếChức năng: Khai thông tin về Đại lý thuếMột số chức năng mới của UDXác định trạng thái của Tờ khai là tờ khai lần đầu hay khai bổ sung;Nếu khai tờ khai bổ sung, UD hỗ trợ lấy lại dữ liệu của tờ khai cũ để NSD điều chỉnh, bổ sung số liệu đã kê khai;*www.gdt.gov.vn*Một số chức năng mới của UDNếu Khai bổ sung: Chọn trạng thái Tờ khai bổ sung; lần bổ sung thứ mấyLập tờ khai mới của kỳ tính thuế cần điều chỉnh, bổ sung;UD tự động hỗ trợ đưa các chỉ tiêu điều chỉnh chênh lệch lên KHBS (ngược với cách kê khai trên ứng dụng trước đây); Số liệu trên Bảng 01/KHBS là số chênh lệch Tờ khai mới - Tờ khai cũ; Không sửa; Nếu khai Bổ sung điều chỉnh mà không phát sinh chênh lệch về tiền thuế thì khi in ứng dụng không in phần KHBS; đồng thời ở cuối mẫu in Tờ khai bổ sung sẽ có chú thích thêm dòng “Tờ khai bổ sung không thay đổi số thuế phải nộp so với tờ khai cũ”;Lưu ý: Bảng giải trình khai điều chỉnh, bổ sung mẫu 01/KHBS được coi là 1 phụ lục của Tờ khai điều chỉnh bổ sung, kèm theo tất cả các Tờ khai thuế; Nếu chưa có dữ liệu về tờ khai cũ thì không khai được điều chỉnh, bổ sung trên UD;*www.gdt.gov.vn*Một số chức năng mới của UD*www.gdt.gov.vn*Tờ khai lần đầu Một số chức năng mới của UDTờ khai bổ sung:Chọn trạng thái: Tờ khai bổ sung và kỳ tính thuế cần bổ sung, điều chỉnh;Lập Tờ khai mới, sau đó nhấn nút để tính số thuế chênh lệch trên bảng 01/KHBS;*www.gdt.gov.vn*Một số chức năng mới của UDTờ khai bổ sung*www.gdt.gov.vn*Một số chức năng mới của UDTờ khai bổ sung*www.gdt.gov.vn*Một số chức năng mới của UDChọn danh mục ngành nghề kinh doanh: NNT lựa chọn ngành nghề kinh doanh của đơn vị mình, ứng dụng sẽ hỗ trợ in ra ghi chú về tiểu mục hạch toán ở cuối tờ khai tương ứng với ngành nghề đóNgành hàng sản xuất kinh doanh thông thườngTừ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên nhiên Từ hoạt động xổ số kiến thiết của các công ty xổ số kiến thiết *www.gdt.gov.vn*Một số chức năng mới của UDChọn phụ lục đi kèm tờ khai:NNT cần kê khai phụ lục nào thì NNT sẽ tự chọn phụ lục đó;Nếu có phụ lục đi kèm thì các chỉ tiêu được tổng hợp lên từ phụ lục sẽ lấy giá trị từ phụ lục lên, còn nếu không có phụ lục đi kèm thì NSD tự nhập các chỉ tiêu này*www.gdt.gov.vn**www.gdt.gov.vn*Một số chức năng mới của UDKhai thuế TNDN tạm tính: Xác định trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định của Chính phủCheck vào ô gia hạn nộp thuế theo QĐ 21/2011/QĐ-TTg để xác định lại thời hạn nộp thuế theo gia hạn*www.gdt.gov.vn*Một số chức năng mới của UDTờ khai thuế nhà thầu nước ngoài:hoặc theo lần phát sinhChọn kỳ tính thuế theo tháng*www.gdt.gov.vn*Một số chức năng mới của UDTờ khai thuế TTĐB - Mẫu số 01/TTĐBHỗ trợ bảng Danh mục hàng hóa dịch vụ để NSD lựa chọn theo từng mức thuế suất; Tự động hiển thị mức thuế suất tương ứng với từng loại HHDV*www.gdt.gov.vn*Một số chức năng mới của UDTờ khai thuế TTĐB - Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra:Hỗ trợ thêm cột Nhóm hàng hóa dịch vụ – NSD lựa chọn nhóm HHDV tương ứng với sản phẩm HH thương phẩm của doanh nghiệp theo từng mức thuế suất; sau đó UD tự động tổng hợp xuống các dòng Tổng cộngBáo cáo tình hình sử dụng hóa đơn - mẫu BC 26Chọn loại, ký hiệu hóa đơn: Nhập đúng, có phân biệt chữ hoa, chữ thường;Khai số lượng; từ số - đến số: theo những khoảng liên tục; nếu không liên tục thì phải xuống dòng;Hỗ trợ lựa chọn “Kỳ báo cáo cuối cùng” hoặc “Chuyển địa điểm”*www.gdt.gov.vn*Một số lưu ýKhai Bổ sung điều chỉnh đối với các tờ khai trước kỳ tính thuế tháng 7/2011 và quý II/2011:Lập TK thuế của kỳ cần điều chỉnh theo mẫu tờ khai mới;Tính toán số thuế chênh lệch tăng/giảm trên bảng 01/KHBS và tính phạt chậm nộp theo nguyên tắc mới tại TT 28/2011;Tại UD, NNT lập lại TK cũ trên UD 3.0 để làm căn cứ tính bảng 01/KHBS (chỉ tiêu nào không có thì không cần lập).Tính phạt chậm nộp liên quan đến điều chỉnh số thuế đã được hoàn: NNT tự tính tiền phạt và điền vào Bảng 01/KHBS.*www.gdt.gov.vn*Cách thức để có phần mềm HTKK 3.0Tải về tại các địa chỉ và cài đặt theo hướng dẫn:www.gdt.gov.vn;www.kekhaithue.gdt.gov.vn;www.hcmtax.gov.vn;www.webketoan.com;Trang web của cơ quan thuế địa phương;Liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp;Khai thuế điện tửDoanh nghiệp có chữ ký số, đã đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử với CQT;Kết xuất tờ khai từ phần mềm HTKK, ký điện tử vào tờ khai và gửi đến CQT qua mạng internet; Khai online, ký điện tử vào tờ khai và gửi đến cơ quan thuế qua mạng;Không cần gửi tờ khai bằng giấy;Địa chỉ: www.kekhaithue.gdt.gov.vn;Đào tạo, khai thử: www.daotaokekhaithue.gdt.gov.vn;*www.gdt.gov.vn**www.gdt.gov.vn*XIN CẢM ƠN !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_hd_khai_thue_cho_nnt_4435.ppt
Tài liệu liên quan