Kỹ năng Đặt câu hỏi

Câu hỏi đóng: là câu hỏi đểù trả lời có/ không; đúng /sai hoặc chỉ cần chọn một trong 2 phương án đưa ra.

Mục đích để xác nhận/ khẳng định lại thông tin cụ thể. Lượng thông tin thu được từ câu hỏi này thường bị hạn hẹp và bị ảnh hưởng do người hỏi

 Ví dụ:

 + Trưa nay anh/ chị có ăn cơm không?

 + Chiều nay chị không đi học à?

 

ppt10 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 879 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Kỹ năng Đặt câu hỏi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỹ năng ĐẶT CÂU HỎICâu hỏi đóngCâu hỏi đóng: là câu hỏi đểù trả lời có/ không; đúng /sai hoặc chỉ cần chọn một trong 2 phương án đưa ra. Mục đích để xác nhận/ khẳng định lại thông tin cụ thể. Lượng thông tin thu được từ câu hỏi này thường bị hạn hẹp và bị ảnh hưởng do người hỏi Ví dụ: + Trưa nay anh/ chị có ăn cơm không? + Chiều nay chị không đi học à? Câu hỏi mởCâu hỏi mở: là các câu hỏi có thể thu được nhiều câu trả lời khác nhau (Cái gì ?, Khi nào?, Ai?, Ở đâu?, Thế nào? Tại sao?...)Mục đích dùng để khuyến khích, có nhiều lựa chọn, để gợi mở, thu thập nhiều thông tin. Không hạn chế phạm vi, mức độ thông tin từ người được hỏiVí dụ: + Trưa nay anh/ chị làm gì? + Chiều nay chị đi đâu? CÁCH ĐẶT CÂU HỎI Tên Ngừng lại Câu hỏiHỏi Ngừng lại Mời gọi sự tham giaĐẶT CÂU HỎI VÀ XỬ LÝ CÂU TRẢ LỜI Đặt câu hỏi1. Chuẩn bị trước câu hỏi2. Đặt câu hỏi rõ ràng, ngắn gọn3. Câu hỏi phải trong phạm vi vấn đề cần tìm hiểu4. Chọn câu hỏi thích hợp với tình huống (đóng, mở, rộng, hẹp)5. Theo trình tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ việc đã biết đến chưa biếtĐặt câu hỏi6. Đưa ra câu hỏi không trực tiếp để nhiều người tham gia trả lời7. Nên phân phối câu hỏi đều cho cả nhóm, không tập trung hỏi 1 số ít người8. Khuyến khích sự cố gắng trả lời9. Dành thời gian cho người được hỏi suy nghĩ trả lời10. Đặt câu hỏi gợi ý thêm khi không có người trả lờiXử lý câu trả lời Laéng nghe, caûm ôn Khoâng ñöôïc cheâ Ghi nhaän caâu traû lôøi Hoûi laïi caâu traû lôøi (neáu chöa roõ) Toùm taét caâu traû lôøi, xaùc nhaän laïi Ghi leân giaáy lôùn Thaûo luaän chung Lieân keát vaø ñuùc keát laïi NHẬN CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI Nhận câu hỏi Lắng nghe, cảm ơn Xác định lại nội dung câu hỏi Tóm tắt, ghi lại câu hỏi Quyết định trả lời hay hẹn lại trả lời sau hoặc nêu vấn đề ra cho cả lớp thảo luậnTrả lời câu hỏi1. Trả lời trực tiếp: Khi cần khẳng định thông tinKhi nắm chắc vấn đề2. Không trả lời trực tiếp: Khi là vấn đề lý thú cần thảo luận sâu thêmKhi chưa nắm chắc câu trả lời:Chuyển câu hỏi cho cả lớpGhi lại ý kiến của cả lớpĐúc kết những ý kiến phù hợpBổ sung thêm ý kiến3. Kiểm tra sự hài lòng về kết quả trả lờiCác lựa chọn thay cho trả lời trực tiếp Hỏi người đặt câu hỏi giải thích rõ thêm Chuyển câu hỏi cho học viên khác trả lời Chuyển câu hỏi cho đồng nghiệp hoặc một chuyên gia có mặt trong buổi trình bày Chuyển câu hỏi trở lại người hỏi (rất ít và phải khéo) Thừa nhận không biết và nói “chúng tôi sẽ tìm hiểu và trả lời sau” Xác nhận câu trả lời sẽ nằm ở phần sau Đưa ra gợi ý để giúp người hỏi tự tìm ra câu trả lời Từ chối trả lời (bảo mật, an ninh, )

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptky_nang_dat_cau_hoi_ppt_8689.ppt