Kỹ năng lãnh đạo - Văn hoá doanh nghiệp (văn hoá tổ chức)

Văn hóa doanh nghiệp là gì ?

2. Đặc tính của văn hoá doanh nghiệp ?

3. Văn hoá chính thống và văn hoá nhóm ?

4. Văn hoá mạnh và yếu ?

5. Hình thành văn hoá doanh nghiệp nhưthế nào ?

6. Duy trì và đổi mới văn hoá doanh nghiệp ?

7. Thảo luận nhóm.

pdf14 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 602 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Kỹ năng lãnh đạo - Văn hoá doanh nghiệp (văn hoá tổ chức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP ( VĂN HOÁ TỔ CHỨC ) 1. Văn hóa doanh nghiệp là gì ? 2. Đặc tính của văn hoá doanh nghiệp ? 3. Văn hoá chính thống và văn hoá nhóm ? 4. Văn hoá mạnh và yếu ? 5. Hình thành văn hoá doanh nghiệp như thế nào ? 6. Duy trì và đổi mới văn hoá doanh nghiệp ? 7. Thảo luận nhóm. VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP • Khái niệm: Văn hoá doanh nghiệp thể hiện bản sắc riêng của doanh nghiệp . Nó bao gồm các đặc tính, đặc trưng của một tổ chức, mà chúng chi phối đến sự nhận thức và hành vi của con người trong tổ chức đó . Văn hoá doanh nghiệp được thể hiện thông qua: Triết lý của doanh nghiệp, những giá trị, chuẩn mực, nề nếp, phong cách mà doanh nghiệp đó có được Vai trò của VHDN  Giúp phân biệt tổ chức (doanh nghiệp) này với tổ chức (doanh nghiệp)khác.  Tạo ý thức đồng nhất cho các thành viên của tổ chức  Giúp dễ dàng truyền đạt những giá trị chung qua nhiều thế hệ  Giúp ổn định xã hội qua việc xây dựng VHTC mạnh MÔ HÌNH VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP VH DN SỰ THỪA NHẬN GI Á TR Ị NIỀM TIN CHUẨN MỰC BIỂU TƯỢNG LỊCH SỬ NGHI LỄ ĐẶC TRƯNG CỦA VĂN HÓA BITI’S  Uy tín đi đầu  Chất lượng bảo đảm  Đổi mới không ngừng  Chung sức tạo ra lợi nhuận, cùng hưởng thành quả đạt được.  Góp phần xây dựng xã hội giàu mạnh. ĐẶC TÍNH VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 1. Triết lý của doanh nghiệp: Chính sách xác định niềm tin của doanh nghiệp (tổ chức) đó với khách hàng, với nhân viên, với xã hội. 2. Luật lệ, nguyên tắc của doanh nghiệp : Những quy định ràng buộc hoạt động của tổ chức và con người trong một giới hạn cho phép. 3. Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: Sự phán quyết của tổ chức về ĐÚNG – SAI, ĐƯỢC CHẤP NHẬN – KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN. 4. Chuẩn mực của tổ chức: Xác định hành vi chuẩn trên cơ sở những giá trị cốt lõi đã hình thành. 5. Tính hợp thức của hành vi trong tổ chức: Hợp thức hóa cách xưng hô, cách ứng xử với nhau trong quá trình làm việc. 6. Bầu không khí của tổ chức: Là tổng thể của những cảm giác, cảm nhận được tạo ra từ mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên với cấp dưới. VĂN HÓA P&G Gía trị cốt lõi:  Liêm chính (trung thực trong kinh doanh)  Tin cậy  Khát vọng chiến thắng  Làm chủ ( làm chủ công việc, bản thân ) Chuẩn mực:  Tính sáng tạo (khuyến khích sáng kiến, sáng tạo trong công việc)  Tính chiến lược trong công việc  Tương trợ lẫn nhau  Quyết đoán, tự tin  Dám nghĩ, dám làm, không sợ sai  Vì cộng đồng VĂN HÓA P&G (t.t) Bầu không khí: Đoàn kết Năng động, trẻ trung, linh hoạt Hợp tác,chia sẻ Nguyên tắc, luật lệ: Bảo mật (không nói về công ty ở nơi công cộng, hủy rác đúng cách ,) Chương trình định hướng nhân viên mới “Hối lộ thương mại” (không nhận tiền thối, không nhận hoa hồng,) An toàn sức khoẻ, môi trường. VĂN HÓA CHÍNH THỐNG VÀ VĂN HOÁ NHÓM  Văn hoá chính thống: là những giá trị cốt lõi được chia sẻ bởi đa số các thành viên trong doanh nghiệp. Đây là những giá trị văn hoá của tổ chức mà người ta sẽ nghĩ đến hay nhắc đến khi nói về tổ chức này và chúng hướng dẫn hành vi của người lao động trong tổ chức (doanh nghiệp) đó.  Văn hoá nhóm: là những giá trị văn hoá được chia sẻ bởi một số thành viên trong tổ chức (một bộ phận, phòng, ban,). Văn hoá nhóm là kết quả của những vấn đề hoặc những kinh nghiệm được chia sẻ bởi các thành viên của một bộ phận hay một nhóm người trong tổ chức (doanh nghiệp). VĂN HÓA TỔ CHỨC MẠNH YẾU Văn hoá tổ chức mạnh hay yếu phụ thuộc vào phạm vi chia sẻ các đặc tính và cường độ chia sẻ các đặc tính của văn hoá tổ chức .  Phạm vi chia sẻ có thể rộng hoặc hẹp (được nhiều thành viên hoặc ít thành viên đồng tình)  Cường độ chia sẻ có thể cao hoặc thấp (tích cực thể hiện ở mức độ cao hay thấp) Văn hoá tổ chức mạnh là văn hoá được nhiều người đồng tình, chia sẻ và tích cực thể hiện. ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HOÁ DÂN TỘC ĐẾN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP. 1. Văn hoá doanh nghiệp là tầng sâu của văn hoá dân tộc, phản ánh những nét đặc trưng của văn hóa dân tộc. - Văn hoá dân tộc tác động đến triết lý của doanh nghiệp. - Văn hoá dân tộc tác động đến việc hình thành những giá trị và chuẩn mực của doanh nghiệp. - Văn hoá dân tộc tác động lên các luật lệ và nguyên tắc của tổ chức. - Văn hoá dân tộc tác động đến bầu không khí của doanh nghiệp.  ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HOÁ DÂN TỘC ĐẾN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP.(t.t) 2. Văn hoá dân tộc tác động lên văn hoá doanh nghiệp thông qua nhà quản trị:  Nhà quản trị đóng vai trò chủ động trong việc chọn lọc những nét đẹp của văn hoá dân tộc và phá bỏ những hủ tục hay lề thói xấu để tạo ra văn hoá doanh nghiệp thật lành mạnh. 3. Văn hoá dân tộc tác động lên văn hoá doanh nghiệp thông qua nhân viên:  Nền văn hoá dân tộc mà người nhân viên hấp thụ sẽ chi phối đến việc định hình văn hoá doanh nghiệp. Nếu nhân viên đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau thì tìm một sự hoà hợp và thích ứng giữa các nền văn hoá, phản ánh nó vào văn hoá doanh nghiệp là cần thiết TẠO RA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO ? Bước 1: người sáng lập (người đứng đầu tổ chức) lập ra ý tưởng về mô hình văn hóa tổ chức cần có trong doanh nghiệp. Bước 2: Những ý tưởng này được chia sẻ với nhân vật chủ chốt để định hình rõ mô hình văn hoá doanh nghiệp. Bước 3: Nhóm cốt lõi đi vào hành động để thể hiện những ý tưởng này. Bước 4: Những ý tưởng này được đưa vào đời sống của tổ chức để tạo thành văn hoá doanh nghiệp. DUY TRÌ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO ?  Tuyển chọn nhân sự gia nhập vào DN .  Khuyến khích sự cởi mở tiếp nhận những giá trị , chuẩn mực của DN và tạo điều kiện cho nhân viên mới bộc lộ chính họ.  Huấn luyện các thành viên mới nắm bắt được những giá trị cốt lõi trong VHDN để họ tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp.  Củng cố những giá trị ,niềm tin ,truyền thống của DN.  Tạo thêm những giá trị văn hoá mới .  Đánh giá và thưởng phạt công bằng. . THAY ĐỔI VHDN 1. Khi VHDN trở nên trì trệ , không còn phù hợp với giai đoạn phát triển mới , cần phải thay đổi. 2. Có thể coi việc thay đổi VH là một cuộc cách mạng diễn ra trong toàn DN, trước hết là trong các nhà QT • Muốn thay đổi thành công cần lưu ý: • -Phải làm rõ sự cần thiết của việc thay đổi VHDN hiện hữu • -Cùng trao đổi ý tưởng cho xây dựng nền VH mới tốt hơn • -Sử dụng Vh nhóm hiệu quả trong Dn đểhọc tập và nhân rộng. • -Không áp đặt sự thay đổi • -Kiên trì theo đuổi sự thay đổi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphanthiminhchau_tl7_van_hoa_doanh_nghiep_6481.pdf
Tài liệu liên quan