Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

Trắc nghiệm:

? Trắc nghiệm hành vi

? Trắc nghiệm t-duy ­ cảm xúc

? Trắc nghiệm tình huống

? Phỏng vấn:

? Phỏng vấn theo mẫu

? Phỏng vấn không theo mẫu

? Phỏng vấn hội đồng

? Phỏng vấn căng thẳng

? Kiểm tra:

? Nhận thức

? Chuyên môn ­ kĩ năng

? Sức khỏe

? Thẩm tra

? Thâm tracánhân

? Thâm tra đơn vị làmviệccũ

? Thẩm tra

pdf79 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 656 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng TS. Lờ Quõn Đại học Th−ơng mại Các hình thức tuyển chọn ™ Trắc nghiệm: ™ Trắc nghiệm hμnh vi ™ Trắc nghiệm t− duy  cảm xúc ™ Trắc nghiệm tình huống ™ Phỏng vấn: ™ Phỏng vấn theo mẫu ™ Phỏng vấn không theo mẫu ™ Phỏng vấn hội đồng ™ Phỏng vấn căng thẳng ™ Kiểm tra: ™ Nhận thức ™ Chuyên môn  kĩ năng ™ Sức khỏe ™ Thẩm tra ™ Thâm tra cá nhân ™ Thâm tra đơn vị lμm việc cũ ™ Thẩm tra xã hội Có thể lμm vμ Sẽ lμm Figure 5.12 “Có thể lμm” ______________________________  Kiến thức Kỹ năng Khả năng “ t l ” ______________________________ iến thức ỹ năng hả năng “Sẽ lμm” ______________________________  Phẩm chất  Động cơ “ l ” ______________________________ Phẩ c ấth ộng cơ Thμnh tích Ph−ơng pháp phỏng vấn zPhỏng vấn tự do Các câu hỏi không định tr−ớc vμ không có đáp án tr−ớc zPhỏng vấn theo kịch bản zCác câu hỏi phỏng vấn đ−ợc xác định tr−ớc vμ có các barem điểm cho các câu trả lời. zPhỏng vấn theo tình huống zĐ−a ra các tình huống, sự cố vμ vấn đề để ứng viên giải quyết. zPhỏng vấn nhóm: zPhỏng vấn nhóm nhỏ zGroup discussion Mục tiờu của nhà tuyển dụng z Tỡm kiếm được ứng viờn đỏp ứng được cỏc tiờu chuẩn của vị trớ cần tuyển z Đỏnh giỏ đỳng được năng lực của ứng viờn z Trỏnh cỏc sai lầm trong tuyển dụng vỡ mỗi sai lầm đều phải trả chi phớ lớn z Thể hiện vai trũ của mỡnh trong quyết định tuyển ai, mỡnh là người quan trọng z Được lắng nghe, được tụn trọng z ... Quy trỡnh phỏng vấn (GASP) z Đún tiếp z Thu thập thụng tin z Cung cấp thụng tin z Quyết định Trước khi phỏng vấn z Ai tham gia phỏng vấn? z Tài liệu phỏng vấn: danh sỏch ứng viờn, hồ sơ ứng viờn, kết quả thi cỏc vũng trước, mụ tả cụng việc cần tuyển, tiờu chuẩn, cỏc kịch bản phỏng vấn, cỏc cụng cụ chấm điểm z Chuẩn bị địa điểm: đún tiếp, phũng chờ, phũng phỏng vấn, cỏc trang thiết bị phục vụ phỏng vấn Tài liệu cho các thành viên hội đồng tuyển dụng 1. Bản mô tả công việc cho các chức danh cần tuyển dụng 2. Phiếu sơ tuyển hồ sơ hợp cách của ứng viên 3. Thông tin chung về ứng viên ( đơn xin việc ) 4. Nội dung trắc nghiệm / phỏng vấn sẽ tiến hμnh 5. Phiếu đánh giá ứng viên Phân công nhiệm vụ các thμnh viên trong trắc nghiệm / phỏng vấn 1. Tất cả các thμnh viên đều cho điểm ứng viên trong mỗi nội dung phỏng vấn hoặc trắc nghiệm - ( quyền bình đẳng ) 2. Giám đốc nhân sự : chịu trách nhiệm về thực thi kế hoạch tuyển dụng - các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ nhân sự 3. Giám đốc phát triển : các vấn đề liên quan đến chiến l−ợc kd 4. Tr−ởng bộ phận tiếp nhận : các khía cạnh  vấn đề về kĩ thuật  chuyên môn nghiệp vụ 5. Tr−ởng bộ phận liên quan : các vấn đề ngoại biên 6. Th− kí tổng hợp điểm  giải thích các thủ tục Trước khi phỏng vấn z Địa điểm phỏng vấn: bất kỳ nơi nào, miễn là nghiờm tỳc. Lưu ý về chỉ dẫn địa điểm, trụng giữ xe z Đặt lịch: hẹn giờ chớnh xỏc. Ứng viờn bao giờ cũng cú thúi quen đến sớm một ớt phỳt z Đún tiếp: phũng đún tiếp – đăng ký – làm quen – giới thiệu về doanh nghiệp z Yờu cầu bổ sung hồ sơ nếu thấy cần thiết Trước khi phỏng vấn z Xỏc định mẫu người như thế nào sẽ thành cụng tại cụng ty bạn z Đõu là yếu tố thành cụng của cụng ty bạn z Đõu là những yếu tố đảm bảo nhõn viờn sẽ thành cụng tại cụng ty bạn Trước khi phỏng vấn z Giới thiệu người phỏng vấn, cỏch thức tổ triển khai phỏng vấn, cỏch thức và phương phỏp phỏng vấn z Giải thớch cỏc cụng việc liờn quan đến cỏc chức danh cần tuyển dụng z Thống nhất tiờu chớ đỏnh giỏ Đỏnh giỏ ở ứng viờn điều gỡ? z Suy nghĩ z Hành động z Thúi quen z Tớnh cỏch z Số phận Một số tiờu thức cú thể z Tiêu thức 1: Trình độ học vấn z Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ z Trình độ ngoại ngữ z Tiêu thức 2: Kinh nghiệm nghề nghiệp z Thâm niên công tác z Những công việc vμ chức vụ đã đảm nhận z Những thμnh công đã đạt đ−ợc z Những rủi ro, thất bại đã gánh chịu z Tiêu thức 3: Kỹ năng ứng xử z Trả lời những vấn đề liên quan đến kiến thức chuyên môn z Trả lời những vấn đề về kiến thức xã hội z Tiêu thức 4: Động cơ thúc đẩy z Vì sao họ từ bỏ công việc cũ? z Vì sao họ đến với ta? z Họ mong đợi điều gì ở công việc mới, nơi lμm việc mới? z Tiêu thức 5: Nhận thức khác z Trách nhiệm cá nhân z Hiểu biết về doanh nghiệp: vị trí, chức năng nhiệm vụ, t−ơng lai phát triển, z  Buổi phỏng vấn lý tưởng z Kộo dài khoảng 1H-1H30 phỳt z Người phỏng vấn thụng bỏo chương trỡnh phỏng vấn cho ứng viờn z Ứng viờn giới thiệu sơ qua về CV của anh ta (5-10 phỳt) z Người phỏng vấn hỏi cỏc cõu hỏi xoay quanh CV của ứng viờn z Người phỏng vấn mụ tả vị trớ cần tuyển z Người phỏng vấn đặt một số cõu hỏi z Người phỏng vấn đề nghị nếu ứng viờn cú cõu hỏi z Ứng viờn hỏi về chức danh cần tuyển z Kết thỳc – cỏm ơn Hỡnh thức và ấn tượng ban đầu z Trang phục z Đồ dựng cỏ nhõn z Túc z Răng z Đụi tay z Giọng núi, phỏt õm z Tư thế ngồi z Ngụn từ z Ánh mắt, cỏch nhỡn z Nụ cười Ấn tượng thu được sau năm phỳt đầu tiờn z Ấn tượng ban đầu rất quan trọng: ấn tượng tốt hay ấn tượng thiếu thiện cảm z Đỏnh giỏ về mặt hỡnh thức – tuy nhiờn trỏnh đỏnh giỏ về mặt nội dung. Do đú cần chuẩn bị chu đỏo cỏc cõu hỏi và kịch bản phỏng vấn để trỏnh bị ấn tượng chi phối cỏch tiếp cận và cỏch hỏi z Ấn tượng ban đầu sẽ tốt với những người tạo cảm giỏc sạch sẽ, cỏch ăn mặc hợp với người phỏng vấn, cử chỉ đĩnh đạc, thỏi độ chào hỏi tự tin, lễ phộp... z Ứng viờn đầu thường cú ấn tượng tốt, tuy nhiờn những ứng viờn cuối thường dễ nhớ nhất trong đầu người phỏng vấn Khi phỏng vấn z Làm rừ bối cảnh, hành động và kết quả đạt được của ứng viờn z Hiểu quỏ khứ, đoỏn tương lai z Tự hỏi: Ứng viờn cú làm được khụng? Ứng viờn cú muốn làm khụng? z Trỏnh đỏnh giỏ, hứa hẹn z Xem ghi chỳ và đỏnh giỏ ngay Khi phỏng vấn z Xem lý lịch của ứng viờn z Tạo khụng khớ thõn mật z Hỏi và ghi chỳ z Tạo điều kiện cho ứng viờn hỏi lại Một số lỗi cần trỏnh zỨng viờn: trỡnh bày dài, kể lể về cuộc sống, cỏc cõu trả lời sai chủ đề và sai hướng... z Hội đồng: cỏc cõu hỏi phõn tỏn, đề cập đến nhiờu vấn đề trong khi nhiều vấn đề chưa kết luận được z Hội đồng núi nhiều hơn ứng viờn, ứng viờn cố tỡnh lỏi hội đồng theo hướng cú lợi cho ứng viờn... Kết thỳc phỏng vấn z Kết thỳc: nếu muốn tuyển dụng cú thể hỏi: thời gian cú thể làm việc, phương tiện đi lại, lương mong muốn? z Nếu khụng muốn tuyển dụng hóy cảm ơn ứng viờn tham gia phỏng vấn z Núi ứng viờn cụng ty sẽ liờn lạc lại Đỏnh giỏ z Tốt: nằm trong tốp 10% những người sẽ được tuyển dụng. Ngang bằng những nhõn viờn tốt nhất cụng ty đang cú z Khỏ: Tương đương với những người chỳng ta tuyển dụng, là mức chuẩn để vào làm việc z Trung bỡnh: kộm hơn mức chuẩn, sẽ gặp khú khăn khi vào làm việc z Yếu: kộm hơn những người chỳng ta tuyển nhiều, khụng thể tuyển dụng được Chiến thuật phỏng vấn ƒ Thẳng thắn và thõn mật ƒ Giải quyết vấn đề ƒ Hành vi – thỏi độ ƒ Căng thẳng Kịch bản 1: Duy nhất ứng viờn núi z Hội đồng đặt một cõu hỏi rất tổng thể hoặc chung chung, sau đú để cho ứng viờn trỡnh bày z Loại phỏng vấn này cú tỏc dụng đỏnh giỏ tớnh chủ động, khả năng giao tiếp, lụi cuốn người khỏc, khả năng làm chủ tỡnh thế... Rất thớch hợp để tuyển dụng những vị trớ cụng việc cần tớnh độc lập cao z Hai mục tiờu của người phỏng vấn: tỡm hiểu càng nhiều thụng tin về ứng viờn càng tốt vỡ người phỏng vấn rất thiếu thụng tin, tạo sức ộp để ứng viờn thể hiện hết năng lực của mỡnh z Ứng viờn phải cú năng lực làm rừ cỏc nội dung cần trả lời và cấu trỳc cõu trả lời của mỡnh z Lưu ý: nhiều nhà phỏng vấn khụng cú kỹ năng và nhỳt nhỏt cú thể bị rơi vào kịch bản này - mục tiờu khụng rừ ràng Kịch bản 2: phỏng vấn yờn lặng z Nhà phỏng vấn giữ im lặng nhằm gõy sức ộp tõm lý cho ứng viờn. Trong trường hợp này, ứng viờn núi càng nhiều càng thể hiện hết bản thõn và cỏc sai lầm z Đỏnh giỏ năng lực trũ chơi của ứng viờn: giữ im lặng hay tiếp tục núi, phỏ vỡ thế bế tắc... Kịch bản 3: Phỏng vấn hỏi/đỏp tự do z Kịch bản này phổ biến nhất và cú hiệu quả cao z Đỏnh giỏ khả năng của ứng viờn trờn cỏc phương diện z Sai lầm lớn nhất là người phỏng vấn hỏi để hỏi và tranh luận để tranh luận. Cần phải chủ động đặt ra cỏc cõu hỏi và biết dừng chuyển sang cõu hỏi khỏc khi thấy đủ thụng tin Kịch bản 4: Phỏng vấn theo kịch bản cứng zỨng viờn được cấp một bản kịch bản phỏng vấn với trật tự và thời gian chi tiết z Phỏng vấn này đũi hỏi ứng viờn phải hết sức chỳ ý đến thời gian trả lời cỏc cõu hỏi. z Kịch bản này cho phộp đẩy nhanh nhịp của buổi phỏng vấn và đũi hỏi ứng viờn thể hiện hết tố chất sử lý tỡnh huống. Kịch bản 5: Phỏng vấn kiểm tra kỹ thuật z Với cỏc chức danh kế toỏn, kỹ sư... z Loại phỏng vấn này chỳ trọng đến chuyờn mụn và nghiệp vụ của ứng viờn z Người phỏng vấn đưa ra cỏc tỡnh huống nghiệp vụ và yờu cầu trả lời z Lưu ý: với sinh viờn mới ra trường, hoặc với cỏc ứng viờn đó trải qua kinh nghiệm quản lý thỡ loại phỏng vấn này sẽ mất thời gian và ớt hiệu quả Kịch bản 6: Phỏng vấn căng thẳng z Ứng viờn bị phản đối, cỏc kết quả khụng được thừa nhận, cỏc quyết định bị phờ phỏn z Người phỏng vấn cố tỡnh đi sõu vào những vấn đề cú thể thuộc về cỏ nhõn, hoặc những vấn đề nhạy cảm z Cỏch đặt cõu hỏi thiếu thiện cảm, hoặc đi liền với thỏi độ khụng phự hợp z Mục tiờu: tỡm hiểu sự kiờn nhẫn của ứng viờn, tỡm kiếm sự phản ứng, đỏnh giỏ năng lực xử lý tỡnh huống, đỏnh giỏ quan điểm, đỏnh giỏ cỏ tớnh của ứng viờn Kịch bản 7: Phỏng vấn thỏi độ hành vi z Loại phỏng vấn này khỏ phổ biến ở nước ta z Quỏ khứ núi nhiều về tương lai. Ứng viờn được hỏi nhiều về quỏ khứ: thỏi độ của bạn trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khỏc? Bạn đó làm gỡ? Khi nào? Hóy kể... Hóy mụ tả... z Người phỏng vấn chỳ trọng đến cỏch thức mà ứng viờn xử lý và trả lời. Phỏng vấn qua điện thoại z Phỏng vấn qua điện thoại cho phộp đỏnh giỏ một số năng lực của ứng viờn như năng lực kỹ thuật, năng lực ngụn ngữ, tuổi tỏc, hiểu biết kinh tế xó hội... z Phỏng vấn qua điện thoại thường được dựng để sơ tuyển, nú cú thể được dựng để đặt lịch phỏng vấn với những ứng viờn đang cụng tỏc cú vướng bận về thời gian z Vớ dụ: Xin chào, tụi tờn là X, thuộc phũng nhõn sự cụng ty Y. Chỳng tụi đó nhận được hồ sơ xin việc của bạn, chỳng tụi xin cảm ơn. Để làm rừ hơn một số thụng tin, khụng biết tụi cú thể hỏi bạn một số cõu hỏi nhỏ? Người phỏng vấn thiếu năng lực z Luụn bị chi phối bởi điện thoại z Luụn bị cắt ngang bởi nhõn viờn vỡ những sự việc của cụng ty z Khụng cú CV của ứng viờn, khụng đọc trước CV của ứng viờn z Bắt đầu núi và chỉ dừng lại sau 30 phỳt z Chỉ giới thiệu cỏc mặt khụng hay của cụng việc z Mất rất nhiều thời gian mụ tả văn hoỏ và những con người thành đạt trong cụng ty z Chỉ đặt ra cỏc cõu hỏi đúng z Khụng dỏm nhỡn vào mắt ứng viờn Một số nhà phỏng vấn thường gặp z Tư duy: Nghiờn cứu sõu CV của ứng viờn; Quyết định dựa trờn những chứng cứ. Cố gắng tỡm những điểm bất hợp lý trong CV của ứng viờn; Cố gắng tỡm hiểu những chi tiết tại những thời điểm quan trọng trong cuộc đời của ứng viờn; Thường ghi chộp và ớt biểu lộ cảm xỳc z Người bạn: Quyết định dựa trờn cảm nhận về ứng viờn (feeling); Thể hiện cảm xỳc cỏ nhõn; Thường muốn ứng viờn thoải mỏi, hai bờn hợp tỏc để đi đến đớch z Leader: Cố gắng dựng lý lẽ và cỏc bằng chứng để đưa ra một kết luận về một vấn đề nào đú. Cú thể đặt ra tất cả cỏc loại cõu hỏi ớt liờn quan đến nhau. Nhà phỏng vấn leader thường quan tõm đến liệu cỏc kinh nghiệm của ứng viờn sẽ được sử dụng ra sao vào cỏc tỡnh huống cụ thể. Vớ dụ về tuyển dụng nhõn viờn bỏn hàng z Phẩm chất cần cú: - Làm việc tớch cực, cú ỏp lực kiếm tiền để sinh sống - Kỹ năng giao tiếp tốt - Kỹ năng thuyết phục người khỏc - Tinh thần chiến thắng - Tớnh kỷ luật và trung thực Làm việc tớch cực z Quen lao động vất vả ngoài trời z Sẵn sàng làm thờm để kiếm tiền Làm việc tớch cực z Tốt: - Đó trải qua nhiều thời kỳ cực khổ - Chịu trỏch nhiệm kiếm tiền cho gia dỡnh - Sẵn sàng làm việc thờm để kiếm thờm tiền - Chỉ cú một mục tiờu duy nhất là kiếm tiền thoả món nhu cầu gia đỡnh Làm việc tớch cực z Khỏ: - Cũng trải qua cụng việc gian khổ - Lao động kiếm tiền là mục tiờu hàng đầu - Chấp nhận làm việc ngoài giờ - Cú nghĩ đến học thờm nhưng là chuyện sau này Làm việc tớch cực z Trung bỡnh: - Cú thể làm việc nặng trong một số tỡnh huống - Cú xu hướng giữ nhịp độ làm việc vừa phải - Cú thể nghỉ xả hơi khi cụng việc đạt kết quả tốt - Muốn cú việc làm để tiếp tục học thờm Làm việc tớch cực z Yếu - Lười biếng, chỉ làm để kiếm thờm - Khụng cú ỏp lực hay ý chớ kiếm tiền - Cú những ưu tiờn khỏc, lựa chọn khỏc - Làm việc để cú kinh nghiệm Cõu hỏi cú thể z Bạn cú bao giờ rơi vào hoàn cảnh khú khăn phải làm việc vất vả khụng? z Ai chịu trỏch nhiệm kiếm tiền trong gia đỡnh bạn? z Bạn muốn làm ở văn phũng hay ngoài trời? z Bạn cú kế hoạch học tập gỡ khụng? Kỹ năng giao tiếp zKhả năng sắp xếp và diễn đạt ý tưởng rừ ràng, chớnh xỏc Kỹ năng giao tiếp z Tốt: - Thành thạo trong trỡnh bày ý tưởng - Biết sắp xếp và diễn đạt ý rừ ràng, ngắn gọn, đơn giản - Kết hợp tốt ngụn ngữ, điệu bộ, cỏch núi sinh động, dẫn chứng sỏt thực - Gõy hứng thỳ và hoàn toàn thuyết phục người nghe Kỹ năng giao tiếp z Khỏ: - Biết cỏch trỡnh bày ý tưởng - Cú thể sắp xếp và diễn đạt đỳng những gỡ muốn núi - Duy trỡ giao tiếp bằng mắt với tất cả những người phỏng vấn - Thuyết phục được người nghe Kỹ năng giao tiếp z Trung bỡnh - Chỉ cú thể trỡnh bày ý tưởng đơn giản - Khụng phản ứng được nếu hỏi tường tận hơn hay phải trỡnh bày cỏc ý tưởng phức tạp? - Khụng thuyết phục được người nghe Kỹ năng giao tiếp z Kộm: - Khụng biết cỏch trỡnh bày - Núi lung tung và khụng suy nghĩ - Khụng hiểu ứng viờn muốn núi gỡ - Làm người nghe chỏn Cõu hỏi cú thể z Bạn cú thể kể một cõu chuyện, phim, bản nhạc, trận búng mà bạn thớch z Đề nghị ứng viờn bỡnh luận về một vấn đề hiện tại, một bức tranh z Bạn cú bao giờ trỡnh bày trước nhúm, lớp... về một vấn đề gỡ chưa? Hóy kể lại? z Bạn cú bao giờ làm thơ, bỏo tường gỡ khụng? Hóy kể lại? Kỹ năng thuyết phục z Khả năng trỡnh bày một vấn đề mang tớnh thuyết phục cao z Nờu rừ lợi ớch và thỳc đẩy người nghe làm theo ý mỡnh Kỹ năng thuyết phục z Tốt: - Cú kỹ năng thuyết phục tốt nhờ hiểu biết rừ về tỡnh huống, vấn đề - Trỡnh bày thuyết phục được ban giỏm khảo - Xử lý tỡnh huống phản đối - Cú nhiều thành cụng trong thuyết phục người khỏc Kỹ năng thuyết phục z Khỏ - Hiểu và biết chọn lọc những vấn đề chớnh để trỡnh bày - Trỡnh bày tự tin và thuyết phục - Biết xử lý phản đối - Cú một số thành cụng trong thuyết phục Kỹ năng thuyết phục z Trung bỡnh - Trỡnh bày ý tưởng rừ nhưng chưa tập trung vào điểm chớnh - Khụng cú nhiều cơ sở lý luận bảo vệ quan điểm mỡnh - Cú thể cú khả năng thuyết phục tốt hơn nếu nắm vấn đề tốt hơn Kỹ năng thuyết phục z Kộm - Khụng biết cỏch trỡnh bày thuyết phục - Khụng thuyết phục được người khỏc - Khụng cú khả năng học hỏi hay học hỏi rất chậm Cõu hỏi cú thể z Hóy kể về tỡnh huống bạn thuyết phục người khỏc theo ý mỡnh z Bạn cú bao giờ đề nghị bạn bố, cấp trờn hoặc ai đú làm gỡ khỏc với cỏch bỡnh thường chưa? z Bạn đó từng bỏn sản phẩm hoặc dịch vụ nào chưa? Nếu tụi là khỏch hàng bạn sẽ chào hàng như thế nào? z Giả sử bạn bỏn vật gỡ đú cho tụi (đồng hồ, bỳt,...), bạn sẽ trỡnh bày như thế nào? z Vỡ sao chỳng tụi tuyển bạn? Tinh thần chiến thắng zỨng viờn cú bản năng mạnh mẽ, luụn nỗ lực đứng đầu. Biết học hỏi từ thành cụng và thất bại để làm việc tốt hơn. Tinh thần chiến thắng z Tốt - Cú khả năng nhỡn nhận tỡnh hỡnh và những biến chuyển - Biết tỡm cỏch làm tốt hơn, tự xõy dựng mục tiờu và vượt qua khú khăn để đạt mục đớch - Cú khỏt vọng và kế hoạch trở thành người dẫn đầu Tinh thần chiến thắng z Khỏ - Khụng hài lũng với hiện tại, tỡm cỏch làm tốt hơn nhờ sự hỗ trợ hay học hỏi từ người khỏc - Thường đạt chỉ tiờu và phấn đấu dẫn đầu trong những điều kiện cú thuận lợi Tinh thần chiến thắng z Trung bỡnh - Giữ nhịp độ với nhúm - Khụng cố gắng dẫn đầu nhưng khụng để tụt lại sau - Chỉ nỗ lực cao khi cú ỏp lực hoặc giỏm sỏt chặt chẽ Tinh thần chiến thắng z Yếu - Thiếu nhiệt tỡnh làm việc - Khụng cú thành tớch nào đỏng kể hoặc khỏt vọng cỏ nhõn vươn lờn thấp Cõu hỏi gợi ý z Cú khi nào bạn đặt mục tiờu cho mỡnh? Bạn cú gặp trở ngại nào và đó vượt qua trở ngại này ra sao? Kết quả cuối cựng ra sao? z Thành cụng lớn nhất của bạn trong đời là gỡ? Bạn học được gỡ từ những thành cụng đú? z Bạn cú gặp những thất bại nào chưa? Nếu được làm lại bạn sẽ làm gỡ? z Bạn cú đối thủ nào trong cụng việc hiện tại? Bạn đó làm gỡ để chiến thắng họ? z Bạn chơi thể thao gỡ? Hóy kể một lần thi đấu bạn tham gia? Cảm giỏc của bạn như thế nào khi thắng, thua? Tớnh kỷ luật và trung thực zỨng viờn cú tớnh kỷ luật lao động cao z Trung thực và đỏng tin cậy z Cú thể tin tưởng và giao phú cụng việc cho họ - Hỏi thờm một số thụng tin trong cỏc phần trỡnh bày trước sẽ đỏnh giỏ được tớnh trung thực của ứng viờn - Liờn lạc với cụng ty mà ứng viờn đó làm để rà soỏt lại thụng tin, nắm tớnh kỷ luật Cõu hỏi cú thể z Bạn cú điểm yếu nào? z Nếu được tuyển, bạn sẽ làm cho cụng ty bao lõu? z Bạn cú khi nào tham gia hoạt động từ thiện khụng? z Bạn cú đúng gúp gỡ cho cụng ty trong việc phỏng vấn này để chỳng tụi cú thể làm tốt hơn? z Bạn nghĩ gỡ về cụng ty chỳng tụi? Theo bạn chỳng tụi cần làm gỡ để hiệu quả hơn? Các câu hỏi về thời niên thiếu, học tập vμ đμo tạo z Bạn có cho rằng bạn có một tuổi thơ hạn phúc hay khó khăn vμ tại sao? z Ai lμ ng−ời ảnh h−ởng đến bạn nhất trong gia đình, ví dụ. z Tại sao bạn lại chọn ngμnh học nμy? z Bạn có tiếc về sự lựa chọn nμy không? z Bạn có tham gia các hoạt động ngoại khoá ngoμi giờ học không? z Bạn có kiếm đ−ợc tiền trong quá trình học tập hay không? z Bạn hay đọc báo gì khi còn đang đi học? z Tr−ờng học đã cho bạn điều gì quan trọng nhất? Các câu hỏi liên quan đến hiểu biết của ứng viên về doanh nghiệp z Lý do nμo mμ bạn nộp đơn xin vμo lμm ở đây? z Bạn nhận thấy điểm gì hấp dẫn nhất khi lμm việc tại công ty của chúng tôi? z Bạn biết gì về công ty của chúng tôi? z Bạn mong đợi gì ở vị trí công việc mμ bạn sẽ lμm? z Lý do tại sao bạn lại thích lμm việc tại công ty của chúng tôi? z Bạn dự định sẽ công tác tại công ty nμy trong bao lâu? Các câu hỏi liên quan đến hiểu biết của ứng viên về doanh nghiệp z Bạn thấy lμm việc tại một doanh nghiệp nhỏ nh− của chúng tôi có lợi thế gì hơn so với lμm việc tại các công ty lớn khác? z Bạn thấy các điều kiện lμm việc tại công ty của chúng tôi có tốt không? z Bạn nghĩ rằng mình sẽ mang lại điều gì cho công ty nμy? Câu hỏi liên quan đến vị trí công việc sẽ lμm z Bạn thấy vị trí nμy có những đặc thù gì? z Bạn cho rằng vị trí nμy cần có những thay đổi gì nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của thị tr−ờng? z Bạn cho rằng để lμm tốt vị trí nμy thì phải v−ợt qua những khó khăn gì? z Bạn cho rằng ng−ời đảm nhiệm vị trí nμy sẽ có thể đ−ợc cất nhắc để đảm nhiệm vị trí nμo? Câu hỏi liên quan đến vị trí công việc sẽ lμm z Theo bạn những phẩm chất nμo lμ cần thiết để đảm nhiệm vị trí nμy? z Bạn có biết vị trí của tôi trong công ty nμy không? Bạn có yêu cầu gì với tôi nếu bạn đ−ợc tuyển dụng? z Bạn có biết tại sao vị trí nμy hiện đang bị bỏ trống không? z Bạn biết gì về văn hoá doanh nghiệp của chúng tôi? Câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm nghề nghiệp z Phong cách quản trị của bạn lμ gì? z Bạn đã lãnh đạo bao nhiêu ng−ời rồi vμ trình độ của họ ra sao? z Bạn thích đ−ợc lμm việc với những loại ng−ời nμo? z Bạn thấy gặp khó khăn trong công việc với loại ng−ời nμo? z Bạn nghĩ gì về ông sếp cũ của bạn? z Tại sao bạn lại muốn thay đổi công việc? Câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm nghề nghiệp z Bạn thấy không hμi lòng về điều gì nhất tại doanh nghiệp mμ bạn đã lμm? z Bạn đã đóng góp những gì cho công ty đó? z Những tình huống khó khăn nμo mμ bạn đã gặp phải, nêu ví dụ? z Theo bạn để giải quyết tốt đ−ợc vấn đề đó thì ta cần những phẩm chất gì? z Bạn có các phẩm chất đó hay không? Câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm nghề nghiệp z Bạn lμm việc bao nhiêu giờ một tuần? z Bạn có thể mô tả một ngμy lμm việc chuẩn của bạn không? z Bạn th−ờng tổ chức ngμy lμm việc của mình ra sao? z Bạn có thể nói cho chúng tôi biết ph−ơng pháp lμm việc của bạn đ−ợc không? z Điều gì bạn cho lμ thú vị nhất đối với công việc tr−ớc của bạn? z Loại quyết định nμo mμ bạn cho lμ khó khăn nhất khi phải đ−a ra? Câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm nghề nghiệp z Bạn có thể cho biết một số thμnh công của bạn đ−ợc không? z Bạn có thấy hμi lòng với các thμnh công mμ bạn có không? z Bạn mong muốn trở thμnh ng−ời nh− thế nμo trong 5 năm tới? z Bạn có luôn đạt đ−ợc mục tiêu của mình không? z Bạn thấy cần phải mất bao nhiêu thời gian để có thể thực sự hoμ nhập vμ đóng góp cho công ty của chúng tôi? z Bạn đã bao giờ phải đ−a ra một quyết định không đ−ợc lòng ng−ời không? z Bạn có đặt ra cho mình các mục tiêu cá nhân không, nếu có thì có thể cho chúng tôi biết đ−ợc không? Câu hỏi liên quan đến thái độ trong công việc z Bạn thích lμm việc độc lập hay tập thể? z Bạn có thể định nghĩa từ Hợp tác không? z Bạn lμm gì nếu bạn không đồng ý với ý kiến của lãnh đạo? z Bạn phản ứng ra sao nếu nhận thấy lãnh đạo của bạn đối xử không tốt với một nhân viên khác? z Bạn nghét nhất ở ng−ời khác điều gì? z Bạn có khả năng lμm việc d−ới sức ép không? z Điểm yếu của bạn lμ gì? z Nếu bạn muốn đ−ợc tăng l−ơng, bạn sẽ đến gặp lãnh đạo vμ sẽ nói gì? Câu hỏi liên quan đến thái độ trong công việc z Trong tr−ờng hợp đó, bạn cho rằng sếp của bạn sẽ nói gì? z Bạn có thể cho chúng tôi biết một dự án nμo đó của bạn đã bị từ chối, bạn đã phản ứng ra sao? z Bạn nhận thấy mình lμ ng−ời hμnh động hay t− duy? z Bạn có thích mạo hiểm không? z Bạn nhận thấy nhân viên của bạn hoặc đồng nghiệp của bạn nhận xét gì về bạn? z Bạn có thích nhận lãnh trách nhiệm không? z Theo bạn một buổi họp năng suất lμ gì? Các câu hỏi khác z Sở thích của bạn lμ gì? z Bạn lμm gì lúc rỗi rãi? z Bạn có nhiều bạn không? z Bạn có chơi thể thao không? z Bạn có niềm say mê gì? Các câu hỏi khó vμ căng thẳng z Nếu tôi tham khảo lãnh đạo cũ của bạn, bạn cho rằng họ sẽ nói gì về bạn? z Tại sao bạn lại bỏ việc cũ? z Tại sao bạn lại bỏ công việc mμ bạn đã lμm từ rất lâu rồi? z Tại sao bạn lại thất nghiệp lâu đến thế? z Bạn có h−ớng nμo khác cho công việc sắp tới không, bạn đã đi phỏng vấn xin việc nhiều ch−a? z Tại sao bạn lại thay đổi nhiều công ty đến thế? Các câu hỏi khó vμ căng thẳng z Bạn sẽ nói gì nếu họ nói rằng các kết quả mμ bạn lμm đ−ợc rất tồi? z Bạn có cho rằng mình còn quá trẻ để đảm nhiệm vị trí nμy không? z Bạn có cho rằng đã hơi quá tuổi để đảm nhận vị trí nμy không? z Bạn đã từng nếm thất bại trong công việc ch−a? z Tại sao bạn lại đ−a ra mức l−ơng thấp hơn nhiều so với độ tuổi của bạn? z Bạn sẽ lμm gì nếu bị sa thải trong hai năm tới? Các câu hỏi khó vμ căng thẳng z Tại sao bạn không đòi hỏi mức l−ơng cao hơn? z Bạn dự định sẽ công tác tại công ty của chúng tôi trong bao lâu? z Bạn sẽ cảm nhận vμ phản ứng ra sao nếu phải lμm việc với nhμ lãnh đạo có phong cách hơi độc đoán? z Bạn không thích công ty tr−ớc đây ở điều gì? z Bạn thấy tôi lμ ng−ời nh− thế nμo? z Tôi không nghĩ lμ bạn đáp ứng đ−ợc yêu cầu của vị trí công tác nμy? z Bạn đã không thuyết phục tôi đ−ợc rằng bạn đáp ứng đ−ợc yêu cầu đề ra đối với vị trí? Thực hành z Bài 1: Xõy dựng cỏc tiờu chuẩn tuyển dụng z Bài 2: Xõy dựng kịch bản và ngõn hàng cỏc cõu hỏi phỏng vấn z Bài 3: Thực hành phỏng vấn hội đồng z Bài 4: Thực hành phỏng vấn nhúm Groupe discussion z Tuyển dụng nhà quản lý trẻ, thủ lĩnh trẻ z Tiờu chuẩn chỳ trọng kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề - sỏng kiến - khả năng làm việc theo nhúm - khả năng giao tiếp - khả năng lónh đạo nhúm... z Ứng viờn được lập thành nhúm, mỗi nhúm 5-7 người, được trao một tỡnh huống kinh doanh thực tế để thảo luận và đưa ra giải phỏp. Sau đú cỏc nhúm sẽ trỡnh bày kết quả trước tập thể và nhận phản biện của nhúm khỏc z Hội đồng sẽ quan sỏt, chấm điểm chọn ra 10% ứng viờn để tiếp tục phỏng vấn sõu. Sơ đồ bố trớ phũng thảo luận Một số vấn đề z Khú khăn quan sỏt và đỏnh giỏ đỳng vỡ cỏc ứng viờn cố gắng thể hiện khi cỏc thành viờn ban giỏm khảo cú mặt. z Đụi khi khụng duy trỡ được trật tự và kịch bản của buổi phỏng vấn z Cú thể gõy cảm giỏc thiếu cụng bằng với cỏc ứng viờn khụng được chọn – khụng tõm phục khẩu phục Phỏng vấn nhúm z Hai hoặc ba ứng viờn cho một chức danh được mời vào cựng lỳc z Buổi phỏng vấn được tiến hành theo kịch bản cứng z Cỏc ứng viờn cú thể phản biện lại ý kiến của nhau z Phỏng vấn chỳ trọng đến những phẩm chất cỏ nhõn, hành vi, thỏi độ ứng xử...

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfky_anwng_phong_van_tuyen_dung_3121.pdf