Kỹ năng lãnh đạo - Bản chất của lãnh đạo

Giúp người học hiểu rõ về bản chất của lãnh đạo, tự

khám phá những tiềm năng về lãnh đạo của bản thân.

Sự thay đổi mô hình người lãnh đạo trong thời đại mới.

Phân biệt lãnh đạo và quản trị.

Sự phát triển của các lý thuyết lãnh đạo từ trước tới

nay.

pdf27 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 699 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Kỹ năng lãnh đạo - Bản chất của lãnh đạo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn CHƯƠNG 1 BẢN CHẤT CỦA LÃNH ĐẠO NỘI DUNG  Giúp người học hiểu rõ về bản chất của lãnh đạo, tự khám phá những tiềm năng về lãnh đạo của bản thân.  Sự thay đổi mô hình người lãnh đạo trong thời đại mới.  Phân biệt lãnh đạo và quản trị.  Sự phát triển của các lý thuyết lãnh đạo từ trước tới nay. 2 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn Định nghĩa lãnh đạo Trong khoảng thời gian 2 phút, bạn hãy viết quan niệm của bạn về lãnh đạo! 3 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn Một số định nghĩa về lãnh đạo  Là một quá trình trong đó một đối tượng thuyết phục cấp dưới hành động theo như mong muốn.  Là việc hướng dẫn và điều phối công việc của các thành viên trong nhóm.  Là mối liên hệ giữa các cá nhân trong đó những người khác đồng ý làm theo vì họ tự nguyện chứ không phải bị ép buộc.  Là các hành động tập trung nguồn lực tạo ra các cơ hội như mong muốn.  24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn4 Định nghĩa lãnh đạo  Hãy so sánh quan niệm của bạn với một định nghĩa sau đây: “Lãnh đạo là một quá trình ảnh hưởng đến một nhóm có tổ chức nhằm đạt được các mục đích của tổ chức đó”.  Một số hàm ý cần nghiên cứu  Lãnh đạo là một quan hệ ảnh hưởng qua lại giữa người lãnh đạo và người phục tùng.  Lãnh đạo vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật.  Lãnh đạo đòi hỏi vừa phải có lý trí vừa phải có cảm xúc.  5 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn Các yếu tố liên quan đến khái niệm lãnh đạo 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn6 LÃNH ĐẠONgười phục tùng Ảnh hưởng Thay đổi Tương lai mong đợi, mục đích chia xẻ Trách nhiệm cá nhân Khung xem xét khái niệm lãnh đạo 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn7 Người lãnh đạo Người Phục tùng Tình huống Việc lãnh đạo Bản chất công việc lãnh đạo trong tổ chức 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn8 Công việc lãnh đạo Tạo tầm nhìn Tạo cảm hứng Gây ảnh hưởng Bài tập  Hãy suy nghĩ và viết ra tầm nhìn của tổ chức/doanh nghiệp của bạn.  Hãy suy nghĩ cách để truyền đạt tầm nhìn và tạo cảm hứng cho việc thực hiện.  Hãy suy nghĩ cách thu hút, động viên, tạo áp lực để gây ảnh hưởng nhằm thực hiện tầm nhìn.  Bạn có thể đối phó với những mâu thuẫn, xung đột nào, những khủng khoảng nào?... Cách thức giải quyết. 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn9 Phân biệt Lãnh đạo và Người lãnh đạo  Lãnh đạo (Lead)  Người lãnh đạo (Leader)  House (2004): Nhà lãnh đạo là cá nhân có khả năng gây ảnh hưởng, kích thích và khuyến khích người khác đóng góp vào các hoạt động có hiệu quả và thành công của tổ chức họ trực thuộc.  Theo Maxwell : Nhà lãnh đạo là người có khả năng gây ảnh hưởng.  Khái quát: « Nhà lãnh đạo là người có khả năng tạo ra tầm nhìn cho một tổ chức hay một nhóm và biết sử dụng quyền lực của mình để gây ảnh hưởng cho những người đi theo thực hiện tầm nhìn đó ». 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn10 Một số lầm tưởng trong cách hiểu về nhà lãnh đạo  Lầm tưởng 1: Lãnh đạo là một khả năng hiếm có và chỉ có ở một vài người.  Lầm tưởng thứ 2: Những người lãnh đạo phải hoàn hảo.  Lầm tưởng thứ 3: Một người có chức vụ và vị trí cao nhất là người lãnh đạo.  Lầm tưởng thứ 4: Lãnh đạo hiệu quả dựa trên việc kiểm soát, ép buộc  Lầm tưởng thứ 5: Những người lãnh đạo giỏi được học nhiều hơn những người khác. 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn11 Phân biệt Nhà lãnh đạo và Nhà quản trị 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn12 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn13 Thực thi Đổi mới Duy trì Phát triển Kiểm soát Truyền cảm hứng Tầm nhìn ngắn hạn Tầm nhìn dài hạn Hỏi như thế nào và khi nào Hỏi như thế nào và tại sao Chấp nhận nguyên trạng Thách thức NHÀ QUẢN TRỊ NHÀ LÃNH ĐẠO 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn14 LĨNH VỰC NHÀ QUẢN TRỊ NHÀ LÃNH ĐẠO Định hướng Hoạch định, lập ngân sách Quan tâm đến những vấn đề căn bản Tạo viễn cảnh, chiến lược Quan tâm đến tầm nhận thức và tương lai dài hạn Sắp xếp con người Tổ chức, phân công, điều khiển, tạo lập các ranh giới Tạo lập văn hóa và các giá trị chia sẻ Giúp đớ người khác phát triển, Giảm các ranh giới Quan hệ Tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ. Dựa vào quyền lực vị thế Hành động như ông chủ Tập trung vào con người- truyền cảm hứng và động viên người phục tùng Dựa vào quyền lực cá nhân Hành động như người hướng dẫn, động viên và phục vụ Phẩm chất cá nhân Giữ khoảng cách về cảm xúc Suy nghĩ chuyên môn, Nói, Tuân thủ Tổ chức Liên kết xúc cảm (trái tim) Suy nghĩ cởi mở (Quan tâm) Lắng nghe Không theo khuôn phép Hiểu rõ bản thân TIÊU CHÍ LÃNH ĐẠO QUẢN TRỊ Bản chất Thay đổi Ổn định Tập trung Lãnh đạo con người Quản lý công việc Có Người đi theo Cấp dưới/Nhân viên Tìm kiếm Tầm nhìn Mục tiêu Mức độ cụ thể Định hướng Lên kế hoạch cụ thể Quyền lực Uy tín cá nhân Quyền lực chuẩn tắc Tác động đến Trái tim Trí óc Năng lượng Đam mê Điều khiển Mức độ năng động Chủ động đi trước Bị động, phòng vệ Thuyết phục “Bán” ý tưởng “Bảo” người khác làm theo Phong cách Chuyển đổi tâm lý con người Áp đặt tâm lý con người Trao đổi Niềm hăng say làm việc Tiền – Công việc Rủi ro Chấp nhận – tìm kiếm rủi ro Tối thiểu hóa rủi ro Nguyên tắc Phá bỏ nguyên tắc Lập ra nguyên tắc Xung đột Sử dụng xung đột Tránh xung đột Định hướng Đường mới Đường đã có Đổ lỗi Nhận lỗi về mình Đổ lỗi cho người khác24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn15 Sự chồng chéo giữa lãnh đạo và quản trị 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn16 Sự lãnh đạo Việc quản trị Sự thay đổi về mô hình người lãnh đạo  Đặt vấn đề:  Bối cảnh thế giới và trong nước có những thay đổi vô cùng to lớn và toàn diện. Điều này làm cho mô hình người lãnh đạo truyền thống không còn phù hợp nữa. Để đảm bảo sự thành công của tổ chức, theo bạn người lãnh đạo cần phải thay đổi như thế nào?  Yêu cầu:  Người học phải chuẩn bị nội dung để thuyết trình.  Thuyết trình: Dùng Slide, thời gian trình bày tối đa 15 phút.  Tổ chức: đơn vị nhóm. 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn17 MÔ HÌNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO MỚI  Bối cảnh: Sự thay đổi diễn ra mạnh mẽ, trên diện rộng, tốc độ nhanh dẫn đến sự thay đổi về mô hình người lãnh đạo. 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn18 MÔ HÌNH CŨ MÔ HÌNH MỚI Ổn định Thay đổi và quản trị khủng khoảng Kiểm soát Trao quyền Cạnh tranh Cộng tác Đồng nhất Đa dạng Trung tâm Hướng đích cao hơn Anh hùng Khiêm tốn Từ ổn định đến thay đổi và quản trị khủng khoảng 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn19 Môi trường ít thay đổi Môi trường thay đổi Duy trì sự ổn định trong một thế giới thay đổi nhanh chóng chắc chắn dẫn đến thất bại!Sự ổn định của tổ chức là điều quan trọng dẫn đến thành công! Từ kiểm soát đến trao quyền 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn20 KIỂM SOA ́T TRAO QUYỀN Kiểm soát? Trao quyền? Tại sao lại phải thay đổi? Từ cạnh tranh đến cộng tác  Xu hướng quan trọng đang diễn ra:  Hợp tác và làm việc theo nhóm đang thay thế cho cạnh tranh và đấu tranh nội bộ. 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn21 Từ đồng dạng đến đa dạng  Cấu trúc chuyên môn hóa dần được thay thế bằng cấu trúc đa dạng hóa. 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn22 Từ người lãnh đạo là trung tâm đến hướng tới mục đích cao hơn 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn23 Hãy theo tôi! Hãy hướng tới mục tiêu tốt đẹp trong tương lai! Từ Anh hùng tới Khiêm tốn 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn24 CÁC LÝ THUYẾT LÃNH ĐẠO Tiếp cận diện mạo hay đặc điểm Tiếp cận hành vi Tiếp cận ngẫu nhiên Các thuyết ảnh hưởng Các lý thuyết quan hệ Các lý thuyết mới phát sinh 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn25 Bạn có khả năng lãnh đạo?  Bài tập trắc nghiệm vui! 24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn26 Cơ hội lãnh đạo  Bạn có cơ hội  Trở thành người lãnh đạo không?  Ở đâu?  Trong lĩnh vực nào?  Khi nào?  24/04/2013 4:02 CHPGS.TS Nguyễn Trường Sơn27

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfch_1_ban_chat_cua_lanh_dao_0406.pdf
Tài liệu liên quan