Nghiêm cứu ứng dụng và phát triển mộ số phần mềm hóa học phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại trường đại học Tây Bắc

(Bản scan)

Trong những năm gần đây với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và truyền thông đã tác động vào  hầu hết các lĩnh vực cảu cuộc sống và làm thay đỏi sâu sắc đời sống kính xã hội, đặc biệt là giáo dục. Trong chỉ số 29 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục

pdf94 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Lượt xem: 827 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Nghiêm cứu ứng dụng và phát triển mộ số phần mềm hóa học phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại trường đại học Tây Bắc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf6196.pdf
Tài liệu liên quan