Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(Bản scan)

 Các quốc gia trong giai đoạn phát triển hiện nay đang xem việc tham gia vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 như một lựa chọn mặc nhiên để không bị bỏ lại trong tiến trình phát triển của nhân loại. Nó là một xu thể tạo nên dòng chảy mạnh mẽ cho phát triển kinh tế toàn cầu mà không một quốc gia nào có thể tách ra được. Đi liền với những cơ hội do Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại luôn là rất nhiều thách thức, đặc biệt cho các quốc gia đang phát triển. Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra thị trường chung, tự do và cạnh tranh lao động giữa các quốc gia và trong nội bộ các quốc gia này cũng sẽ đòi hỏi các yêu cầu theo chiều hướng gia tăng chất lượng nguồn nhân lực. Không chỉ các quốc gia đang phát triển, mà ngay tại các quốc gia phát triển, cạnh tranh trên thị trường lao động đã là một vấn đề tạo ra nhiều thách thức tiềm tàng. Vấn đề này càng trở nên quan trọng hơn ở các quốc gia đang phát triển với nguồn lực lao động có chất lượng thấp, tính cạnh tranh yếu.pdf5 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 13/05/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphat_trien_nguon_nhan_luc_chat_luong_cao_dap_ung_cac_nhu_cau.pdf
Tài liệu liên quan