Tài khoản 133: Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

(Bản scan)

Mua công cụ, dụng cụ nhập kho dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chụi thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì giá trị công cụ, dụng cụ được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT

pdf100 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 886 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Tài khoản 133: Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKe toan tong hop.pdf