Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa - Số 32, tháng 9 - 1957

(Bản scan)

Ngày 12 - 9 - 1930, ngày thành lập Xô Viết làng Võ Liệt, một Xô Viết đầu tiên trong những Xô Viết lập ra ở Nghệ Tĩnh hồi ấy, đã được ghi làm ngày kỷ niệm hàng năm. Năm nay, cũng như năm ngoái, đảng bộ và chính quyền tỉnh Nghệ An đã kỷ niệm ngày lịch sử này và nhắc lại cuộc đấu tranh anh dũng của công, nông Nghệ Tĩnh chống đế quốc Pháp cùng tay sai của bọn chúng là bọn phong kiến.

pdf96 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 1225 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa - Số 32, tháng 9 - 1957, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf24.pdf
Tài liệu liên quan