Tổng quan kế toán quản trị

Hệ thống con của hệ thống thông tin quản lý DN ( Hệ thống thông tin thị trường, hệ thống thông tin sản xuất, hệ thống thông tin tài chính, hệ thống thông tin nhân sự, hệ thống thông tin kế toán)

- Hệ thống con của hệ thống kế toán (kế toán tài chính và kế toán quản trị)

 

Khái niệm: KTQT là một khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt động sxkd một cách cụ thể, phục vụ cho các nhà quản lý trong việc lập kế hoạch, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính trong nội bộ DN

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1015 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tổng quan kế toán quản trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* CHƯƠNG I TỔNG QUAN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ * BẢN CHẤT CỦA KTQT Hệ thống con của hệ thống thông tin quản lý DN ( Hệ thống thông tin thị trường, hệ thống thông tin sản xuất, hệ thống thông tin tài chính, hệ thống thông tin nhân sự, hệ thống thông tin kế toán) - Hệ thống con của hệ thống kế toán (kế toán tài chính và kế toán quản trị) Khái niệm: KTQT là một khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt động sxkd một cách cụ thể, phục vụ cho các nhà quản lý trong việc lập kế hoạch, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính trong nội bộ DN * KTQT: HỆ THỐNG CON CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ * KTQT: HỆ THỐNG CON CỦA HỆ THỐNG KT * PHÂN BIỆT KTTC VÀ KTQT * PHÂN BIỆT KTTC VÀ KTQT * ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA KTTC VÀ KTQT chung mục đích cung cấp thông tin đều dựa vào hệ thống ghi chép ban đầu kế toán KẾ TOÁN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CHI PHÍ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ * CHỨC NĂNG , VAI TRÒ CỦA KTQT - Phân tích hành vi của chi phí - Lập dự toán và truyền đạt thông tin - Kiểm tra, đánh giá và cổ động - Hỗ trợ ra quyết định * SỰ CẦN THIẾT CỦA KTQT Ở VIỆT NAM Vai trò của KTQT ngày càng được mở rộng: + PP sản xuất đã thay đổi, cạnh tranh gia tăng + Các mô hình quản lý và ra quyết định cũng thay đổi  nhu cầu thông tin ngày càng cao trong công tác quản lý ở VN: + DN được giao quyền tự chủ SXKD, môi trường cạnh tranh đã hình thành + hệ thống kế toán VN đã có những thay đổi đáng kể để phù hợp với các thông lệ quốc tế  cơ sở để từng bước xây dựng KTQT * ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA KTQT - Tài sản, nguồn vốn và sự vận động của tài sản trong các doanh nghiệp đặt trọng tâm vào sự vận động của tài sản trong quá trình doanh nghiệp tạo ra giá trị  đối tượng của kế toán quản trị phải là chi phí trong mối quan hệ đến việc hình thành giá trị * PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA KTQT + Không tách rời với những pp cơ bản của kế toán + Phải đáp ứng yêu cầu thông tin của nhà quản lý + Tùy thuộc vào đặc điểm tổ chức SX và quản lý tại DN + Hệ thống sổ sách được kết hợp với hệ thống sổ sách kế toán chi phí trong KTTC + Sử dụng nhiều loại giá khác nhau + Thu thập thông tin từ các loại hạch toán khác + Kế thừa những pp của phân tích kinh doanh + PP: ước đoán, mô phỏng, gần đúng, dự báo xu hướng, biến động đánh giá trên cơ sở xác suất trong DN và môi trường chung quanh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptc1.ppt