Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học địa lí ở trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang

Những thành tựu của khoa học kĩ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang tác động sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực trong xã hội, làm thay đổi khá lớn để hình thức, nội dung các hoạt động kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội loài Tigười. Việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào dạy học địa lí đailg được thiểu giáo viên thực hiện để thiết kế bài giảng điện tử nhằm đổi mới phương pháp dạy học, phi át ly tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập.

CNTT có vai trò rất quan trọng trong dạy học địa lí. Máy vi tính, Interilet và các phần mềm dạy học đã hỗ trợ tốt việc thiết kế bài giảng như MapInfo, Excel, Encauta, D - Map, PC Fat, The World Atlas. Giáo viên khi ai thất được nhiều kiến thức, bản đồ, tranh ảnh, bảng biểu để phục vụ giảng dạy. Những tiết tại Có ứng dụng CNTT đã mang lại hiệu quả cao, học sinh hứng thú học tập và tích cực tham gia xây dựng bài. Tuy nhiên, khi ứng dụng CNTT vào dạy học địa lí, giáo viên phải đảm bảo các nguyên tắc chung, qui trình thiết kế bài giảng và các yêu cầu về nội thi Ilg, hình th ức, tỉnh sư phạm, kĩ thuật trình chiểi, hiệu quả tiết dạy | |

 

pdf9 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 13/05/2022 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học địa lí ở trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfung_dung_cong_nghe_thong_tin_trong_day_hoc_dia_li_o_truong_t.pdf
Tài liệu liên quan