Vai trò của cán bộ quản lý giáo dục ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

 Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, yêu cầu đổi mới giáo dục

đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản trong phát triển đội ngũ cán bộ quản lý

(CBQL). Đội ngũ CBQL giáo dục có vai trò quan trọng quyết định chất lượng,

hiệu quả của hệ thống giáo dục. Bài viết tập trung làm rõ những tác động của

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục, vai trò của cán bộ quản

lý giáo dục từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của CBQL

giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

pdf8 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 17/05/2022 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Vai trò của cán bộ quản lý giáo dục ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
476 VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 NCS. Lê Thị Thanh Trà1 Ths. Phạm Thị Thanh Thủy2 Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản trong phát triển đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL). Đội ngũ CBQL giáo dục có vai trò quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả của hệ thống giáo dục. Bài viết tập trung làm rõ những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục, vai trò của cán bộ quản lý giáo dục từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của CBQL giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Từ khóa: Giáo dục, quản lý giáo dục, cách mạng công nghiệp 4.0. Đặt vấn đề Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, giáo dục và đào tạo đang đứng trước những thách thức, chính vì vậy đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong vai trò “đầu tầu”, quyết định hướng đi và tốc độ đổi mới của cả hệ thống giáo dục. Do đó, để phát huy vai trò của cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam thích ứng với thời công nghệ số, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục là vấn đề cấp bách hiện nay. Nội dung 1. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục Cuộc cách mạng 4.0 sẽ tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về phân bố nguồn lực sản xuất, cách thức sản xuất và tiêu dùng nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. 1,2.Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; Email: traltt@hmtu.edu.vn; Số điện thoại: 0963.599.993. 477 Nền sản xuất “tự động” đặc trưng của cách mạng công nghiệp lần thứ 3 sẽ sớm chuyển sang nền sản xuất “thông minh”, trong đó các máy móc được kết nối internet và liên kết với nhau qua một hệ thống có thể tự vận hành toàn bộ quá trình sản xuất theo một kế hoạch đã được xác lập từ trước. Làn sóng công nghệ mới với sản xuất thông minh sẽ giúp công nghệ phát triển và kéo theo năng suất tăng cao. Nhưng để có thể áp dụng được “sản xuất thông minh” vào thực tiễn thì không thể thiếu một nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành giáo dục là cần phải có định hướng cụ thể để thích ứng với thời cuộc, để đào tạo ra nguồn nhân lực tốt, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đều có chung một thách thức, đó là cần có đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ và kỹ năng lãnh đạo tốt để điều hành hệ thống giáo dục của quốc gia. Như vậy, có thể thấy sự tác động của cuộc cách mạng 4.0 tới giáo dục là rất lớn, vừa tạo ra cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức ngày càng nhiều hơn cho các cơ sở giáo dục. Cơ hội và thách thức đối với các cơ sở giáo dục trước sự tác động của cuộc cách mạng 4.0 luôn có sự đan xen lẫn nhau. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhu cầu đào tạo cao cho các cơ sở giáo dục. Trong mọi lĩnh vực ngành nghề, những bước đi có tính đột phá về công nghệ mới như trí thông minh nhân tạo, robot, mạng internet, phương tiện độc lập, in 3D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học về vật liệu, lưu trữ năng lượng và tin học lượng tử sẽ còn tác động mạnh mẽ hơn tới đời sống xã hội. Trong cuộc cách mạng 4.0, hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ bị tác động rất mạnh và toàn diện, danh mục nghề đào tạo sẽ phải điều chỉnh, cập nhật liên tục vì các ranh giới giữa các lĩnh vực rất mỏng manh. Theo đó, sẽ là sự liên kết giữa các lĩnh vực lý - sinh; cơ - điện tử - sinh, từ đó hàng loạt nghề nghiệp cũ sẽ mất đi và thay vào đó là cơ hội cho sự phát triển của những ngành nghề đào tạo mới, đặc biệt là sự liên quan đến sự tương tác giữa con người và máy móc. Trên cơ sở đó, người thầy phải xác định được “dạy cái gì” để từ đó tìm ra phương pháp giảng dạy kích thích được tư duy sáng tạo, kỹ năng học tương tác, học cộng tác và học độc lập của người học. Bên cạnh đó, làm thay đổi mọi hoạt động trong các cơ sở đào tạo. Để đáp ứng đủ nhân lực cho nền kinh tế sáng tạo, đòi hỏi phải thay đổi các hoạt động đào tạo, nhất là ngành nghề đào tạo, hình thức và phương pháp đào tạo với sự ứng dụng mạnh mẽ củacông nghệ thông tin. Theo đó, các phương thức giảng dạy cũ không còn phù hợp với nhu cầu của xã hội. Với sự vận dụng những thành tựu của cách mạng 4.0 thì người học ở bất cứ đâu đều có thể truy cập vào thư viện của nhà VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE EDUCATION FOR ALL KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ: GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI 478 trường để tự học, tự nghiên cứu. Như vậy, không thể chỉ tồn tại mô hình thư viện truyền thống mà các trường phải xây dựng được thư viện điện tử. Hoặc chúng ta sẽ có những mô hình giảng dạy mới như đào tạo trực tuyến không cần lớp học, không cần giáo viên đứng lớp, người học sẽ được hướng dẫn học qua mạng. Những lớp học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo có tính mô phỏng, bài giảng được số hóa và chia sẻ qua những nền tảng như Facebook, YouTube, Grab, Uber... sẽ trở thành xu thế phát triển trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp trong thời gian tới. Khi đó, kiến thức không thể bó hẹp và độc quyền bởi một người hay trong một phạm vi tổ chức. Người học có nhiều cơ hội để tiếp cận, tích lũy, chắt lọc cái mới, cái hay, có nhiều cơ hội để trở thành một công dân toàn cầu - người lao động tương lai có khả năng làm việc trong môi trường sáng tạo và có tính cạnh tranh. Như vậy, các cơ sở giáo dục sẽ phải chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình chỉ đào tạo “những gì thị trường cần”, những nội dung của các môn cơ bản sẽ phải được rút ngắn và thay thế vào đó là những nội dung cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, của nền kinh tế nói chung và đảm bảo để người học thực hiện được phương châm “học tập suốt đời”. Theo mô hình mới này, việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục đào tạo với doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu để bổ sung cho nhau. Đồng thời, đẩy mạnh việc hình thành các cơ sở đào tạo trong doanh nghiệp để phân chia các nguồn lực chung, làm cho các nguồn lực được sử dụng một cách tối ưu hơn. Điều này sẽ tác động đến việc bố trí cán bộ quản lý, phục vụ và đội ngũ giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khi đó, tại các cơ sở giáo dục, tất cả các dữ liệu của người học từ mã số, điểm số, thông tin cá nhân... đều đã được số hóa tại một nơi lưu trữ. Trong nhiều trường hợp, người dạy chỉ cần “vứt” tài liệu lên “mây” (Cloud), tất cả mọi người tranh luận trên “mây” mà vẫn đảm bảo được sự riêng tư, hiệu quả và tính đồng bộ. Trước thực tế này, nếu các trường không thay đổi thì sẽ không có người học. Doanh nghiệp nói riêng và thị trường nói chung có nhu cầu như thế nào, thì người học sẽ càng hướng tới tìm học những nơi đáp ứng được nhu cầu đó. Đây thực sự là một thách thức vì hầu như các trường hiện nay mới chỉ dừng lại ở mức độ giáo viên giảng dạy bằng máy chiếu, video, chia sẻ tài liệu trên mạng. 2. Vai trò của cán bộ quản lý giáo dục trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 Cán bộ quản lý giáo dục là những người có trách nhiệm phân bổ các nguồn lực của đơn vị và chỉ dẫn sự vận hành của bộ phận hay toàn bộ đơn vị hoạt động có hiệu quả đạt đến mục đích đã vạch ra. Nếu như quan điểm cũ trong quản lý giáo dục là quản lý bằng mệnh lệnh hành chính, cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, phương thức 1 chiều, từ trên xuống thì quan điểm mới trong quản lý giáo dục là quản lý bằng pháp luật, theo cơ chế phân cấp, dân chủ, tự chủ và trách nhiệm giải trình. Nền giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 cần được đổi mới 479 theo hướng lấy người học làm trung tâm và ưu tiên phát triển cách phương tiện công nghệ để hỗ trợ giảng dạy. Trong khi đó nguồn kinh phí eo hẹp cũng là một trong những điểm chính khiến việc ứng dụng khoa học công nghệ trong các trường học chưa phát triển. Do đó, cán bộ quản lý giáo dục cần có tầm nhìn toàn cảnh và hệ thống để đảm bảo các chương trình chuyển đổi của nhà trường phải bám sát mục tiêu phát triển, tạo điều kiện cho người học giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống, có kỹ năng định hướng nghề nghiệp trong tương lai, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tham gia vào nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trong giai đoạn hội nhập. Đồng thời để thực hiện thành công sự đổi mới đó, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục phải là những người đi tiên phong, phá bỏ mọi rào cản trong tư duy để lôi cuốn được sự tham gia của đông đảo cá nhân trong xã hội. Giáo dục luôn được coi là lĩnh vực mà sự thay đổi diễn ra chậm hơn mọi lĩnh vực khác trong xã hội, khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông lại thay đổi vô cùng nhanh chóng. Nên cán bộ quản lý giáo dục phải là người tiếp nhận nhanh với sự thay đổi đó nhưng quan trọng hơn là tiếp nhận sự thay đổi đó như thế nào và quyết định sự thay đổi trong cơ sở giáo dục của mình và chịu trách nhiệm với sự thay đổi đó. Từ đó, muốn có được quyết định chính xác thì họ phải biết cách xây dựng và phát triển nhà trường. Cán bộ quản lý giáo dục là người đại diện cho nhà nước, là hạt nhân chính tạo động lực, là chủ sự điều hành, là tác nhân tạo lập và phát huy vai trò môi trường giáo dục, là nhân tố thiết lập và vận hành hệ thống thông tin. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt lên vai các nhà giáo quản lý giáo dục rất nhiều thách thức và cơ hội mới. Đó là môi trường làm việc trong bối cảnh công nghệ và số hóa với trí tuệ nhân tạo; Nguồn nhân lực xã hội thay đổi; Sự phân hóa cơ cấu ngành nghề đào tạo trong các trường đại học cao đẳng dẫn đến sự thay đổi trong phương thức quản lý trong các cơ sở giáo dục. Vì vậy, các nhà quản lý, lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục phải thay đổi nhận thức về vai trò quản lý, phải tự đào tạo, bồi dưỡng các nhóm năng lực để đáp ứng yêu cầu kết nối mới trên nền tảng kiến thức và công nghệ. Hiện nay, một số quốc gia đang nghiên cứu, nhằm tìm ra được phương pháp quản lý giáo dục hiệu quả, đáp ứng mọi yêu cầu của quản lý hiện đại. Các cuộc nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục mới đây cho thấy năng lực cán bộ quản lý giáo dục đóng vai trò quyết định tới hiệu quả, chất lượng của hoạt động giáo dục và đào tạo. Nếu chúng ta xây dựng được một đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục giỏi về chuyên môn, có năng lực lãnh đạo, quản lý tốt, có tầm nhìn chiến lược, tư duy nhạy bén và có óc sáng tạo cao, thích ứng nhanh với sự thay đổi của môi trường, VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE EDUCATION FOR ALL KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ: GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI 480 xã hội thì chắc chắn nền giáo dục của chúng ta sẽ có được sự phát triển mạnh mẽ. Quản lý giáo dục được xem là khâu đột phá, then chốt quyết định tới chất lượng giáo dục và đào tạo. Cho nên, người cán bộ quản lý giáo dục có vai trò quan trọng hàng đầu, quyết định trực tiếp đến chất lượng giáo dục. Bước vào thế kỷ XXI, nền kinh tế tri thức phát triển, đòi hỏi giáo dục cần có những thay đổi, đổi mới để đáp ứng những kỳ vọng của xã hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, người cán bộ quản lý giáo dục cần có những thay đổi về mọi mặt để có thể đảm đương trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 là xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Bản chất của CMCN 4.0 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy... bao gồm các hệ thống không gian mạng, internet vạn vật và điện toán đám mây. Qua đó, tạo ra những nhà máy thông minh với hệ thống máy móc tự kết nối với nhau, tự tổ chức và quản lý. Chính sự thay đổi này đòi hỏi nhà quản lý giáo dục cần xây dựng chiến lược, mục tiêu giáo dục cung cấp cho người học cả tư duy những kiến thức kỹ năng mới, khả năng sáng tạo, thích ứng với thách thức và những yêu cầu mới mà các phương pháp giáo dục truyền thống không thể đáp ứng. 3. Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của cán bộ quản lý trong bối cảnh cách mạng 4.0 Một là: Đổi mới nội dung trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Các cơ sở đào tạo cán bộ QLGD của trung ương, địa phương, khoa giáo dục của các trường đại học, các trường phổ thông liên kết chặt chẽ với nhau trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục từ khâu lập kế hoạch đến thực hiện và kiểm tra, đánh giá. Sự liên kết của các tổ chức này sẽ phát huy hiệu quả của những quan điểm khác nhau liên quan đến nội dung chương trình, chiến lược dạy học, phương pháp học tập trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD ở cấp vĩ mô và vi mô. Trong xu thế hiện nay, người cán bộ quản lý giáo dục cần phải được trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ để xác định vị trí, vai trò, tầm nhìn, sứ mệnh của giáo dục và của cơ sở giáo dục để từ đó có thể xây dựng được các chiến lược, chính sách phát triển giáo dục và cơ sở giáo dục. Một số kỹ năng cần thiết đối với nguồn nhân lực trong tương lai là kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng tiếng Anh, kỹ năng nắm bắt được xu thế phát triển của xã hội, v.v. Những cơ sở đào tạo các nhà quản lý cần phải xây dựng chuẩn đầu ra trong chương trình học quản lý giáo dục, các chương trình đào tạo cần hướng tới việc xây dựng năng lực sáng tạo, thích nghi 481 và tự học. Đây chính là năng lực cần thiết để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nội dung chương trình đào tạo cần đi sâu các kỹ năng về quản lý và thích ứng với sự thay đổi trong bối cảnh đổi mới ngành giáo dục, quản lý mục tiêu đào tạo, quản lý nhân sự (tổ chức, phân công chuyên môn, đào tạo, đào tạo lại, v.v. ) quản lý việc đánh giá, kiểm tra chất lượng học tập, giảng dạy, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng ra quyết định, v.v... Các chương trình trên phải phù hợp với CBQL ở từng cấp học; đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của từng cấp học, vì tính đặc thù của từng cấp học theo chương trình mới có nhiều khác biệt giữa các cấp học với nhau. Cần tổ chức đánh giá, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các chương trình bồi dưỡng cho phù hợp; đẩy mạnh việc phát triển chương trình theo đơn đặt hàng của các địa phương, cơ sở giáo dục để đáp ứng tốt yêu cầu bồi dưỡng cụ thể của từng đơn vị. Hai là: Chú trọng phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Cùng với xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng, thiết kế chuẩn đầu ra, cần chú trọng việc hình thành cho người cán bộ quản lý giáo dục các năng lực cốt lõi và phẩm chất đạo đức của nghề giáo, quan tâm đặc biệt đến việc hình thành năng lực quản lý, giáo dục tích hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cần có sự phù hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Xu hướng chung trong phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD là tăng cường kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Việc giảm bớt kiến thức lý thuyết chung, cung cấp cho học viên một khung lý luận và quan niệm làm trụ cột cho việc ra quyết định và giải quyết công việc. Lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn là hai khía cạnh độc lập và phải được phát triển cùng nhau. Việc kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn đòi hỏi sự cộng tác chặt chẽ giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học, giữa các nhà sư phạm và các nhà lãnh đạo thực tiễn, các nhà nghiên cứu và QLGD, giữa cơ sở đào tạo và các cá nhân, các tổ chức trên cơ sở tôn trọng và hợp tác với nhau. Bên cạnh đó, thiết kế chương trình theo nhiều giai đoạn và mô đun hóa. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD là một quá trình liên tục, gắn chặt với nghề nghiệp và nhu cầu riêng của người lãnh đạo, quản lý và nhà trường. Thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục theo nhiều giai đoạn là xu hướng nổi bật hiện nay, thay thế cho kiểu thiết kế một chương trình chuẩn hóa để dạy tất cả những kiến thức, kỹ năng ngay trong cùng một giai đoạn. Một xu hướng nữa là các chương trình được thiết kế theo mô đun hóa để đáp ứng nhu cầu cá nhân đối tượng theo học và của nhà trường trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Thông qua kiến thức, kỹ năng học được từ những mô đun này VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE EDUCATION FOR ALL KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ: GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI 482 học viên có thể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong phát triển chuyên môn của mình. Các nội dung trong chương trình định hướng theo nhiệm vụ cải tiến, hoàn thiện và phát triển cơ sở giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Nhiều chủ đề/khái niệm phản ánh tác động của phát triển kinh tế, xã hội đến phát triển cơ sở giáo dục cần được giới thiệu hoặc đưa vào chương trình giảng dạy. Ba là: Cần có chính sách khuyến khích thực sự đối với cán bộ quản lý giáo dục tại những vùng khó khăn thông qua chế độ đãi ngộ xứng đáng. Nghề giáo là một nghề đòi hỏi rất cao, không chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn về đạo đức, tư cách, sự đầu tư thời gian, công sức. Lao động sư phạm là lao động đặc biệt, vừa là lao động khoa học vừa là lao động nghệ thuật. Thế nhưng, nhiều năm nay, các nhà giáo phải xoay xở đủ kiểu làm thêm để tăng thu nhập. Do đó, phát huy vai trò của cán bộ quản lý giáo dục để đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam đòi hỏi phải thực sự chú trọng giải quyết vấn đề này. Nhà nước và xã hội phải đánh giá đúng và trả công xứng đáng với công sức lao động và những cống hiến của nhà giáo. Phải dựa vào trình độ và hiệu quả công tác của giáo viên, tránh cào bằng. Nếu không, mọi đổi mới, cải cách của nền giáo dục sẽ không thể đi đến đâu. Kết luận Trong xu thế hội nhập quốc tế cán bộ QLGD đã và đang thay đổi để dẫn dắt cơ sở giáo dục tồn tại và phát triển liên tục. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi nhanh chóng đến kinh tế - công nghệ, xã hội và văn hóa và tác động mạnh mẽ đến giáo dục - đào tạo. Tư duy của người quản lý cũng dần thay đổi từ việc duy trì sang đổi mới và cải tiến liên tục. Do vậy, các nhà lãnh đạo, quản lý cơ sở giáo dục có vai trò quan trọng trong việc phát triển một tổ chức giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Tài liệu tham khảo Vương Thanh Hương, “Những thách thức trong phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn hiện nay”. Tạp chí Khoa học Giáo dục, 2009 (số 43, tr.48-51). TS. Nguyễn Hồng Minh, “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp”, Tạp chí Lao động và Xã hội, số tháng 2/2017. Nghị quyết 29/NQ-TW (2013) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Các trang web: giaoduc.net.vn, baoquocte.vn, aum.edu.vn 483 THE ROLE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT STAFF IN VIETNAM IN THE CONTEXT OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 Ph.D.Student. Tra Le Thi Thanh1 MA. Thuy Pham Thi Thanh2 Abstract: In the context of international integration today, the need for education reform requires radical changes in the development of management staff. Educational management staff plays an important role in determining the quality and effectiveness of the education system. The article focuses on the effects of the 4.0 industrial revolution on education, the role of educational administrators, and suggests some solutions to promote the role of educational management staff in the context of the Industrial Revolution 4.0. Keywords: education, education management, industrial revolution 4.0. 1,2.Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; Email: traltt@hmtu.edu.vn; Số điện thoại: 0963.599.993.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfvai_tro_cua_can_bo_quan_ly_giao_duc_o_viet_nam_trong_boi_can.pdf
Tài liệu liên quan