Bài giảng Bài 6- Các nước anh, pháp, đức ,mĩ cuối thế kỉ xix đầu thế kỉ xx

 

 Tập trung sản xuất đã thúc đẩy sự ra đời của các công ty độc quyền.

 Công ty than đá vùng Raino Vexphalin thành lập 1893

1910 kiểm soát > 50 % tổng sản lượng than toàn quốc và 95 % sản lượng than vùng Rua

 

ppt22 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 787 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Bài 6- Các nước anh, pháp, đức ,mĩ cuối thế kỉ xix đầu thế kỉ xx, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 6 các nước anh, pháp, đức ,mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Bài 6 các nước anh, pháp, mĩ, đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 1. Anh Bài 6 các nước anh, pháp, mĩ, đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 1. Anh Kinh tế: -Cuối thế kỷ XIX công nghiệp Anh phát triển chậm hơn Mĩ, Đức, đứng thứ 3 thế giới. -Anh vẫn chiếm địa vị độc tôn trong những lĩnh vực :xuất khẩu tư bản,thương mại, bảo hiểm, ngân hàng và hàng hải. - Nhiều công ty độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời, chi phối đời sống kinh tế đất nước. Những nhà băng lớn nhất của Anh tập trung ở London và cho vay khắp thế giới 1913: 27 ngân hàng tập trung trong tay số vốn 85 % tổng số vốn tư bản trong nước. 5 ngân hàng: chiếm 40 % số vốn tư bản nước Anh. Bài 6 các nước anh, pháp, mĩ, đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 1. Anh Kinh tế: Chính trị: -Thể chế: Quân chủ lập hiến -Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ thay nhau cầm quyền bảo vệ quyền lợi của tư sản. -Đối ngoại: Ưu tiên, đẩy mạnh xâm lược thuộc địa đến 1914 thuộc địa Anh rộng tới 33 triệu km2, với 400 triệu người  1/4 S và dân số thế giới (gấp 12 lần thuộc địa của Đức, 3 lần thuộc địa của Pháp) "Mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh". Bài 6 các nước anh, pháp, mĩ, đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 1. Anh Kinh tế: Chính trị: -Thể chế: Quân chủ lập hiến Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ thay nhau cầm quyền bảo vệ quyền lợi của tư sản. Đối ngoại: Ưu tiên, đẩy mạnh xâm lược thuộc địa Anh: Chủ nghĩa đế quốc thực dân. Lược đồ nước anh và các thuộc địa đầu thế kỉ xx Bài 6 các nước anh, pháp, mĩ, đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 2. Pháp Bài 6 các nước anh, pháp, mĩ, đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 1. Anh Kinh tế: 2. Pháp - Cuối thế kỷ XIX Công nghiệp Pháp tụt xuống hàng thứ 4 thế giới. Đầu TKỷ XX ngành đường sắt,luyện kim, thương mại và ngành công nghiệp mới: điện khí, hoá chất, chế tạo ôtô phát triển nhanh. Công ty độc quyền ra đời và dần chi phối đời sống kinh tế 2/3 số vốn tư bản thuộc về 5 ngân hàng. 1914 Pháp xuất khẩu 60 tỉ phrang…chỉ có 2-3 tỉ đưa vào các thuộc địa Bài 6 các nước anh, pháp, mĩ, đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 1. Anh Kinh tế: 2. Pháp Chính trị: Thể chế: Nền cộng hoà thứ 3 Chính sách: - Đàn áp nhân dân - Tích cực chạy đua vũ trang - đẩy mạnh lược thuộc địa Nước Pháp và các thuộc địa đầu thế kỉ XX Người dân Việt Nam thời Pháp thuộc Khai thác gỗ ở Việt Nam thời Pháp thuộc Sài Gòn- một hòn ngọc ở Viễn đông của Pháp? Bài 6 các nước anh, pháp, mĩ, đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 3. đức Bài 6 các nước anh, pháp, mĩ, đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 1. Anh Kinh tế: 2. Pháp 3. đức Công nghiệp đức đứng đầu Châu Âu thứ 2 thế giới 1913 sản lượng gang thép = 2 lần Anh. Cuối Tkỉ XIX các công ty độc quyền được thành lập: luyện kim, than đá, điện khí, hoá chất. Tập trung sản xuất đã thúc đẩy sự ra đời của các công ty độc quyền. Công ty than đá vùng Raino Vexphalin thành lập 1893 1910 kiểm soát > 50 % tổng sản lượng than toàn quốc và 95 % sản lượng than vùng Rua Bài 6 các nước anh, pháp, mĩ, đức cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 1. Anh Kinh tế: 2. Pháp 3. đức Chính trị: Thế chế: Liên bang thực chất là nhà nước chuyên chế dưới sự thống trị của quý tộc địa chủ và tư sản độc quyền. Chính sách: - đề cao chủng tộc đức, đàn áp phong trào công nhân, truyền bá bạo lực tích cực chạy đua vũ trang, dùng vũ lực để chia lại thị trường thế giới và các khu vực ảnh hưởng. CnđQ đức là "Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến". Nước đức và các thuộc địa đầu thế kỉ XX Lựơc đồ các nước đế quốc và các thuộc địa đầu thế kỉ XX Bài tập Em hãy nêu và nhận xét: nguyên nhân làm cho nền kinh tế của các nước có sự thay đổi. Anh: Công nghiệp Anh phát triển sớm, dần trở nên lạc hậu. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các thuộc địa hơn là phát triển công nghiệp trong nước Pháp: Do hậu quả của cuộc chiến tranh Pháp Phổ nên nhịp độ phát triển công nghiệp của Pháp chậm lại đức: đất nước được thống nhất và giành được nhiều quyền lợi từ cuộc chiến tranh Pháp- Phổ và ứng dụng thành tựu mới nhất của khoa học – kĩ thuật vào sản xuất

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_6_cac_nuoc_anh_phap_duc_3656.ppt
Tài liệu liên quan