Báo cáo Giáo án địa lý lớp 7 -Thực hành viết về đặc điểm tự nhiên Của ÔX-xtrây-li-a

I – Mục tiêu:

1 ) Kiến thức: HS nắm được

-Đặc điểm địa hình Ôx-xtrây-li -a

-Đặc điểm khí hậu (chế độ nhiệt và ẩm; giải thích diễn biến

nhiệt ẩm của 3 kiểu khí hậu

2 ) Kĩ năng: Rèn luyện KN đọc BĐ, nhận xét lác cắt địa hình,

giải thích mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố tự nhiên

3/ Thái độ: yêu thiên nhiên

II –Đồ dùng dạy học:

- BĐ tự nhiên và khí hậu Ôx-xtrây-li-a

- Tranh ảnh địa lý

pdf5 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 14/11/2013 | Lượt xem: 802 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Báo cáo Giáo án địa lý lớp 7 -Thực hành viết về đặc điểm tự nhiên Của ÔX-xtrây-li-a, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA ÔX- XTRÂY-LI-A I – Mục tiêu: 1 ) Kiến thức : HS name được - Đặc điểm địa hình Ôx-xtrây-li-a - Đặc điểm khí hậu (chế độ nhiệt và ẩm; giải thích diễn biến nhiệt ẩm của 3 kiểu khí hậu 2 ) Kĩ năng : Rèn luyện KN đọc BĐ, nhận xét lác cắt địa hình, giải thích mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố tự nhiên 3/ Thái độ: yêu thiên nhiên II – Đồ dùng dạy học : - BĐ tự nhiên và khí hậu Ôx-xtrây-li-a - Tranh ảnh địa lý III – Phương pháp :diễn giải, chia nhóm , trực quan , dùng lời. IV - Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) Kiểm tra bài cũ : - Tại sao đại bộ phận của Ôx-xtrây-li-a có khí hậu khô nóng 3) Giảng : Hoạt động 1 : bài tập 1 Họat động dạy và học Ghi bảng - Dựa vào H48.1 và lát cắt địa hình 50.1SGK trình bày đặc điểm của các khu vực địa hình Ôx-xtrây-li-a - GV yêu cầu HS thảo luận theo bàn - Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả và bổ sung kiến thức thiếu - GV chuan xác kiến thức Câu 1: gồm 3 khu vực + phía tây: cao nguyên tây Ôx- xtrây-li-a cao 500m + ở giữa: đồng bằng trung tâm có hồ ÂY-rơ sâu 16m + phía đông: dãy đông Ôx- xtrây-li-a cao 1600m Hoạt động 2 : bài tập 2 - Dựa vào H48.1; H50.2; H50.3 SGK nêu nhận xét về khí hậu của lục địa Ôx- xtrây-li-a a/ Sự phân bố mưa: - GV yêu cầu HS thảo luận theo bàn về các loại gió và sự phân bố lượng mưa của mỗi miền tương ứng và giải thích b/ Sự phân bố hoang mạc - GV yêu cầu HS thảo luận về sự phân bố hoang mạc và giải thích - HM phân bố ở phía tây lục địa, nơi có lượng mưa giảm dần từ ven biển vào - Sự phân bố HM Ôx-xtrây-li-a phụ thuộc vào vị trí địa hình và ảnh hưởng của dònh biển lạnh, hướng gió thổi thường xuyên - Đại diện nhóm trả lời kết quả và bổ sung Câu 2: + gió Tín Phong: hướng đông nam từ Thái Bình Dương thổi vào phía đông + gió mùa: hướng đông bắc (TBD) và hướng tây bắc (ÂĐD) thồi vào phía bắc Lục địa + gió tây ôn đới: hướng tây đông thổi vào phía nam - Sự phân bố lượng mưa ở Ôx-xtrây-li-a: + mưa nhiều: phía bắc (ảnh hưởng của gió mùa), phía đông (ảnh hưởng của gió Tín Phong) + mưa ít: phí tây)ảnh hưởng dòng biển lạnh Ôx-xtrây-li-a). trung tâm (có đường chí tuyến - GV chuan xác kiến thức - GV giới thiệu tranh ảnh về hoạt động kinh tế, Đời sống và con người ở lục địa Ôx-xtrây- li-a nam đi qua, do địa hình dãy Ôx-xtrây-li-a chắn gió - Sự phân bố HM ở Ôx- xtrây-li-a: + phía tây: do ảnh hưởng của dòng biển lạnh tây Ôx-xtrây-li- a + trung tâm: sâu trong nội địa, có đường chí tuyến nam đia qua, dãy đông là địa ghình chắn gió 4) Củng cố : - Các yếu tố nào của tự nhiên ảnh hưởng sâu sắc tới khí hậu, đặc biệt là sự phân bố lượng mưa của lục địa Ôx-xtrây-li-a - Giải thích nguyên nhân của sự khác biệt về đặc điểm phân bố lượng mưa giữa miền đông và miền tây, miền bắc và miền nam, ven biển và nội địa của lục địa Ôx-xtrây-li-a 5/ Dặn dò : - Đọc trước bài 51 - Xem lại bài thực hành 6/ Rút kinh nghiệm: - Trọng tâm là bài tập 2, can nhấn mạnh hơn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc_hanh_viet_bao_cao_ve_dac_diem_tu_nhien_cua_ox_9424.pdf
Tài liệu liên quan