Bài 5: Thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ

Luật thuế đưa ra cách xử lý ưu đãi đối với một vài mức thu nhập nhất định và cho phép những khấu trừ

và khoản tín dụng đặc biệt đối với một vài mức chi tiêu nhất định. Thuế thay thế tối thiểu cố gắng để

đảm bảo rằng bất kỳ ai có lợi từ những lợi ích của loại thuế này sẽ trả ít nhất một khoản thuế tối thiểu.

Thuế tối thiểu theo chuẩn mực khác là một loại thuếđược tính riêng mà trên thực tế, loại bỏ nhiều

khoản khấu trừ và tín dụng thuế, vì vậy sẽ tăng khoản trách nhiệm thuế (tax liability) đối với đối tượng

mà sẽ trả thuế ít hơn. Những tỷ suất thuế thăm dò tối thiểu đánh vào thu nhập bình thường là 26%và

28%. Đối với những khoản vốn thu được, tỷ lệ thuế thông thường đối với vốn thu được được áp dụng.

Bạn có thể phải trả thuế thay thế tối thiểu nếu thunhập bị đánh thuế của bạn cho những mục đích thuế

thông thường cộng với bất kỳ một sự điều chỉnh và những khoản ưu đãi nào mà áp dụng đối với bạn mà

lớn hơn khoản thuế được miễn. Các khoản thuế được miễn là:

49.000 đôla nếu bạn đã kết hôn và vẫn sống chung với nhau hoặc là một người góa vợ

(chồng) có đủ điều kiện được miễn thuế.

35.750 đôla nếu bạn độc thân hoặc là chủ gia đình, và

24.500 đôla nếu bạn ly thân. Đối với trẻ con dưới 14 tuổi, những luật đặc biệt được áp

dụng.

Nếu bạn có trách nhiệm trả thuế theo Thuế tối thiểutheo chuẩn mực khác, bạn phải hoàn thành mẫu

6251 (PDF), Thuế thay thế tối thiểu/cá nhân. Nếu bạn không có trách nhiệm trả thuế theo Thuế tối

thiểu theo chuẩn mực khác năm nay, nhưng bạn đã trảthuế này trong 1 hoặc vài năm trước, bạn có

thể đủ tư cách để có một khoản tín dụng thuế tối thiểu đặc biệt thay cho thuế thông thường năm nay

của bạn. Nếu đủ tư cách, bạn nên hoàn thành và kèm mẫu đơn 8801 (PDF), khoản nợ thuế tối thiểu

năm trước /cá nhân, đất đai và tình trạng tài chính.

pdf9 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 4409 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài 5: Thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rả thuế ngang nhau. 3. Gánh nặng thuế của 2 cá nhân không nên thay đổi khi họ kết hôn. Không có hệ thống thuế nào có thể thỏa mãn tất cả ba nguyên tắc trên. Hãy xem xét ví dụ sau. Ví dụ: Hệ thống thuế lũy tiến chỉ ra tỷ suất thuế cận biên là 20% đánh vào thu nhập lên tới 20.000 đôla và 50% vào thu nhập cao hơn mức đó. Có bốn người (là bạn của tôi, tất cả đều trung thực) những người có các mức thu nhập và khoản tín dụng thuế sau. Hãy chú ý những thay đổi này khi họ kết hôn. Ví dụ này chứng tỏ cái gọi là thuế hôn nhân và sự vi phạm nguyên tắc số 3. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng hệ thống thuế được thay đổi tỷ lệ thuế cận biên sẽ gấp đôi lên tới 40000 đôla đối với những người đã kết hôn sống chung với nhau. Một lần nữa, nguyên tắc 3 lại bị vi phạm. Thu nhập Thuế cá nhân Thuế tuy lập gia đình, nhưng vợ chồng khai thuế riêng Thu nhập chung của 2 vợ chồng Thuế chung, khi khai chung là vợ chồng Bob 50000 đôla 19000 đôla 21000 đôla 60000 đôla 24000 đôla Priscilla 10000 đôla 2000 đôla Scott 30000 đôla 9000 đôla 18000 đôla 60000 đôla 24000 đôla Deb 30000 đôla 9000 đôla Thu nhập Thuế cá nhân Thuế tuy lập gia đình, nhưng vợ chồng khai thuế riêng Thu nhập chung của 2 vợ chồng Thuế chung, khi khai chung là vợ chồng Bob 50000 đôla 19000 đôla 21000 đôla 60000 đôla 18000 đôla Priscilla 10000 đôla 2000 đôla Scott 30000 đôla 9000 đôla 18000 đôla 60000 đôla 18000 đôla Deb 30000 đôla 4000 đôla Page 6 of 9Thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ :: kinhtehoc.com :: Hội Ngộ của Lý Trí và Lợi Ích 3/15/2007 Ví dụ thứ 2 này minh họa một thực tế là khi 2 người với thu nhập rất khác nhau kết hôn với nhau, gánh nặng thuế của họ sẽ được giảm đi. (TQ nói móc: có bao giờ người giàu nghĩ về thuế mà lấy vợ nghèo không?) Thu nhập quốc tế. Chính phủ Mỹ đánh thuế thu nhập kiếm được ở nước ngoài, nhưng cho phép một khoản tín dụng thuế từ chính phủ cho thu nhập phải trả thuế cho chính phủ nước ngoài (mặc dù điều này không phải là một khoản tín dụng có thể hoàn lại, vì vậy bạn không thể lấy lại tiền từ chính phủ Mỹ nếu bạn đang làm việc tại một đất nước có mức thuế cao). Khoản tín dụng thuế thu nhập kiếm được. Để đòi khoản tín dụng thuế thu nhập kiếm được (Earned Income Tax Credit ~ EITC) đánh vào tiền hoàn trả thuế 2001, bạn phải đáp ứng được những quy tắc sau: 1. Bạn phải có khoản thu trong năm. 2. Thu nhập kiếm được của bạn và AGI, mỗi khoản phải ít hơn: 10.710 đôla nếu bạn không có trẻ con 28.281 đôla nếu bạn có 1 trẻ con 32.121 đôla nếu bạn có hơn một đứa con. 3. Thu nhập đầu tư của bạn không thể hơn 2.450đôla. 4. Cách khai thuế của bạn có thể là bất kỳ cách nào loại trừ tình trạng đã kết hôn nhưng khai thuế riêng biệt (married filing separated returns). 5. Bạn không thể là đứa con để cho người khác cấn thuế. Nếu bạn khai chung với vợ, bạn hoặc vợ (chồng) bạn không thể là đứa con để cho người khác cấn thuế. 6. Đứa con để cấn thuế của bạn không thể là con của một người khác mà người đó có mức AGI nhiều hơn của bạn. (TQ hiệu đính: để tránh trường hợp vợ chồng ly dị, và 2 người đều kê khai tên đứa bé để được giảm thuế) Trẻ bị bắt cóc. Bạn có thể đòi một khoản EITC cho những trẻ con của bạn thâm chí khi con bạn đang bị bắt cóc. (TQ hiệu đính: ví như con của bạn bị bắt cóc 1 năm rồi, và bạn không tuyên bố coi như nó chết, bạn vẫn được phép khai thuế với đứa con đã bị bắt cóc đó!!!) Thuế tối thiểu theo chuẩn mực khác (Alternative Minimum Tax) Page 7 of 9Thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ :: kinhtehoc.com :: Hội Ngộ của Lý Trí và Lợi Ích 3/15/2007 Luật thuế đưa ra cách xử lý ưu đãi đối với một vài mức thu nhập nhất định và cho phép những khấu trừ và khoản tín dụng đặc biệt đối với một vài mức chi tiêu nhất định. Thuế thay thế tối thiểu cố gắng để đảm bảo rằng bất kỳ ai có lợi từ những lợi ích của loại thuế này sẽ trả ít nhất một khoản thuế tối thiểu. Thuế tối thiểu theo chuẩn mực khác là một loại thuế được tính riêng mà trên thực tế, loại bỏ nhiều khoản khấu trừ và tín dụng thuế, vì vậy sẽ tăng khoản trách nhiệm thuế (tax liability) đối với đối tượng mà sẽ trả thuế ít hơn. Những tỷ suất thuế thăm dò tối thiểu đánh vào thu nhập bình thường là 26% và 28%. Đối với những khoản vốn thu được, tỷ lệ thuế thông thường đối với vốn thu được được áp dụng. Bạn có thể phải trả thuế thay thế tối thiểu nếu thu nhập bị đánh thuế của bạn cho những mục đích thuế thông thường cộng với bất kỳ một sự điều chỉnh và những khoản ưu đãi nào mà áp dụng đối với bạn mà lớn hơn khoản thuế được miễn. Các khoản thuế được miễn là: 49.000 đôla nếu bạn đã kết hôn và vẫn sống chung với nhau hoặc là một người góa vợ (chồng) có đủ điều kiện được miễn thuế. 35.750 đôla nếu bạn độc thân hoặc là chủ gia đình, và 24.500 đôla nếu bạn ly thân. Đối với trẻ con dưới 14 tuổi, những luật đặc biệt được áp dụng. Nếu bạn có trách nhiệm trả thuế theo Thuế tối thiểu theo chuẩn mực khác, bạn phải hoàn thành mẫu 6251 (PDF), Thuế thay thế tối thiểu/cá nhân. Nếu bạn không có trách nhiệm trả thuế theo Thuế tối thiểu theo chuẩn mực khác năm nay, nhưng bạn đã trả thuế này trong 1 hoặc vài năm trước, bạn có thể đủ tư cách để có một khoản tín dụng thuế tối thiểu đặc biệt thay cho thuế thông thường năm nay của bạn. Nếu đủ tư cách, bạn nên hoàn thành và kèm mẫu đơn 8801 (PDF), khoản nợ thuế tối thiểu năm trước /cá nhân, đất đai và tình trạng tài chính. Theo Rosen(trang 357): "Thuế tối thiểu theo chuẩn mực khác (AMT), được giới thiệu vào năm 1969 và được phát huy đáng kể kể từ đó, là một nỗ lực nhằm đảm bảo rằng những ai được lợi từ một vài ưu đãi này (một số hình thức thu nhập nhất định), ít nhất phải trả một mức thuế nhất định. AMT là một hệ thống thuế thăm dò với những quy tắc riêng của nó để tính toán mức thuế nền và bản liệt kê tỷ suất của chính nó. Việc tính toán thuế tối thiểu theo chuẩn mực khác nền đòi hỏi phải sử dụng AGI và cộng vào một số thu nhập không bị đánh thuế ở những mức thông thường. Chẳng hạn như, lợi tức từ một số trái phiếu của bang và địa phương phải được thêm vào. Như vậy, những khấu trừ nhất định được cho phép, nhưng dựa trên một mức thuế cơ sở có giới hạn hơn là dưới một mức thuế thông thường. Ví dụ như thuế bang và địa phương không thể được khấu trừ. Tiếp theo là, một khoản miễn thuế được đưa ra - 33.750đôla, có thể được trừ đi cho các cá nhân và 45.000đôla cho những cặp vợ chồng. (Việc miễn thuế phụ thuộc vào việc loại bỏ cho những người trả thuế thu nhập cao.) Phần còn lại chịu các tỷ lệ AMT là 26% đánh vào 175.000đôla đầu tiên và 28% vào phần còn lại." Câu hỏi. 1. Giả sử rằng tiểu bang áp dụng thuế thu nhập cố định. Vậy khả năng khấu trừ của thuế thu nhập của bang từ khoản AGI của liên bang ảnh hưởng như thế nào đến quá trình phát triển hoặc thụt lùi của một thuế thu nhập tương ứng của bang? 2. Để minh họa cho ảnh hưởng của hôn nhân vào việc nợ thuế dưới tác dụng của thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ, hãy dùng các mẫu thuế 2001 để tính toán khoản nợ thuế đối với đối tượng có thu nhập 10.000đôla và 80.000đôla độc thân, hôn nhân và ly thân. Giả sử rằng họ chỉ dùng hoặc là khấu trừ chuẩn hoặc một khoản miễn thuế cá nhân. Hãy lập lại phân tích của bạn đối với người có thu nhập là 50000đôla và 40000đôla. Nhận xét sự tồn tại của thuế hôn nhân. (TQ hiệu đính: ghĩa là có 2 cặp vợ chồng. CặpABkiếm được 10 ngàn và 80 ngàn; Cặp CD kiếm được 40 ngàn và 50 ngàn.) 3. Bây giờ, giả sử rằng mỗi người trong bốn cá nhân trên cũng đóng góp một khoản IRA là 2000đôla. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến khả năng nợ thuế của mỗi người trong số họ (độc thân)? Điều này có nhất quán với tỷ lệ thuế cận biên của họ không? Giải thích. 4. Dưới luật hiện hành, nếu bạn mua cổ phiếu giá trị 5.000đôla và dùng nó cho việc từ thiện sau khi nó đã được tăng lên 20.000đôla, bạn sẽ phải khấu trừ 20000đôla. Nếu tỷ lệ thuế đánh vào vốn thu được là 20%, vậy thì giá trị của việc làm từ thiện của bạn là thế nào so với việc bán cổ phiếu và giữ số tiền đó nếu tỷ lệ thuế cận biên của bạn là 28%? Nếu tỉ lệ cận biên của bạn là 39,6%? 5. Hãy giải thích tại sao các chi phí tiêu dùng thuế (chính phủ chi tiêu thông qua hệ thống thuế) có dự kiến nhằm giúp người nghèo thì nên được đặt ra như là các tín dụng thuế hơn là khấu trừ thuế? 6. Giả sử rằng một trái phiếu trả một tỷ lệ trên danh nghĩa là 12% và tỷ lệ lạm phát có thể xảy ra là 8%. Các tỷ lệ hoàn lại thuế có hiệu lực sẽ như thế nào với những người có tỷ lệ thuế cận biên là 15%, 28%, 31%, 36% và 39,6%? Copyright (c) 2006 by kinhtehoc.com Page 8 of 9Thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ :: kinhtehoc.com :: Hội Ngộ của Lý Trí và Lợi Ích 3/15/2007 Home page :: Downloads :: Web links :: FAQ :: | PostNuke :: PostNuke support :: PostNuke NOC All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest (c) 2006 by me. Page created in 1.0547709465027 seconds. Page 9 of 9Thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ :: kinhtehoc.com :: Hội Ngộ của Lý Trí và Lợi Ích 3/15/2007

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBai 5 - Thue thu nhap ca nhan o My.pdf