Bài giảng Chương 15: Báo cáo tài chính

(Bản scan)

Nguyên tác lập:

Luồng tiền từ hoạt động đầu tư được lập theo phương pháp trực tiếp

Tổng tiền từ việc thu về hoặc chỉ ra từ việc mua bán hay thanh lý được trình bày theo số thuần

pdf26 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Chương 15: Báo cáo tài chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChuong 15 BAO CAO TAI CHINH.pdf