Bài giảng kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức

(Bản scan)

Trường hợp số tiền chênh lệch nhỏ không trọng yếu

- Tài khoản chênh lệch có số dư không đáng kể, kế toán sẽ chuyển hết giá trị chênh lệch vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

- Minh họa 5.18 trang 220

pdf30 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1021 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKe toan chi phi va tinh gia thanh san pham theo chi phi dinh muc.pdf