Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 5: Đánh giá trách nhiệm quản lý

- Biết cách sử dụng kế toán trách nhiệm như một công cụ để đánh giá thành quả quản lý của các nhà quản lý ở các trung tâm trách nhiệm khác nhau.

- Biết cách sử dụng ROI và RI như những công cụ để đánh giá thành quả quản lý của các nhà quản lý ở các trung tâm đầu tư.

- Biết cách định giá sản phẩm chuyển giao có lợi nhất trong một tổ chức phân quyền.

 

ppt50 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 4530 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 5: Đánh giá trách nhiệm quản lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChuong5.ppt