Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về Kế toán cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập - Phan Thị Thúy Ngọc

Nội dung chương 1

• Khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp

• Phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

• Nhiệm vụ kế toán

• Nội dung công việc kế toán

• Tổ chức công tác kế toán

• Quy chế tự chủ, tự chịu trách nhi͏ệm về tài chính

pdf9 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về Kế toán cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập - Phan Thị Thúy Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ke_toan_don_vi_su_nghiep_chuong_1_tong_quan_ve_ke.pdf
Tài liệu liên quan