Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Chứng từ kế toán - Phần 2: Luân chuyển chứng từ kế toán - Ngô Hoàng Điệp

Lập, thu nhận chứng từ

 Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần.

 Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các chỉ tiêu,

phải rõ ràng, trung thực.

 Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xoá,

không viết tắt (trừ khi có qui định)

 Số tiền viết bằng chữ phải khớp đúng với số tiền

viết bằng số.

 Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được lập một

lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng

máy tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than.

pdf4 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 09/05/2022 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Chứng từ kế toán - Phần 2: Luân chuyển chứng từ kế toán - Ngô Hoàng Điệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
9/11/2017 1 CHƯƠNG 1 - CHỨNG TỪ KẾ TOÁN LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Ngô Hoàng Điệp Mục tiêu Giải thích được khái niệm luân chuyển chứng từ kế toán; Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ kế toán; Trình bày được qui trình luân chuyển chứng từ kế toán. Nội dung 1 • Khái niệm luân chuyển chứng từ kế toán 2 • Qui trình luân chuyển chứng từ kế toán Khái niệm luân chuyển chứng từ kế toán Luân chuyển chứng từ kế toán là các bước công việc và các đối tượng liên quan đến từng loại chứng từ kế toán mà đơn vị cần xây dựng để đảm bảo tính pháp lý của chứng từ và yêu cầu kiểm soát nội bộ của đơn vị. 9/11/2017 2 Ví dụ  Nghiệp vụ thanh toán nợ người bán bằng TGNH. Hồ sơ thanh toán UNC KẾ TOÁN TRƯỞNG CHỦ TÀI KHOẢNGIẤY BÁO NỢ GHI SỔ KẾ TOÁN LƯU TRỮ Qui trình luân chuyển chứng từ Lập/thu nhận chứng từ Kiểm tra chứng từ Ghi sổ kế toán Bảo quản, lưu trữ, hủy Lập, thu nhận chứng từ  Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần.  Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các chỉ tiêu, phải rõ ràng, trung thực.  Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xoá, không viết tắt (trừ khi có qui định)  Số tiền viết bằng chữ phải khớp đúng với số tiền viết bằng số.  Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng máy tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than. Ví dụ Nguồn: Internet 9/11/2017 3 Kiểm tra chứng từ  Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực và đầy đủ  Kiểm tra tính chính xác của số liệu  Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh Ví dụ Nguồn: Internet Ghi sổ kế toán  Ghi giá vào các chứng từ cần tính giá;  Phân loại chứng từ;  Lập chứng từ tổng hợp hoặc lập định khoản kế toán trên chứng từ. Bảo quản, lưu trữ và hủy 5 năm đối với chứng từ không dùng để ghi sổ kế toán và lập BCTC; 10 năm đối với chứng từ trực tiếp dùng để ghi sổ kế toán và lập BCTC, sổ sách kế toán, BCTC, báo cáo kiểm tra, kiểm toán, Biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán... , tài liệu kế toán của đơn vị chủ đầu tư, tài liệu kế toán liên quan đến việc chia, tách, sáp nhập ..., hồ sơ kiểm toán. Vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu. 9/11/2017 4 Lưu đồ luân chuyển chứng từ Nguồn: Công ty Misa Chủ đề tiếp theo – Hiểu rõ tầm quan trọng của chứng từ – Xây dựng danh mục chứng từ sử dụng – Chuẩn bị mẫu biểu sẵn sàng – Xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ – Lập chứng từ như thế nào? – Liên kết các bộ phận liên quan ra sao? – Đối chiếu số liệu như thế nào?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ke_toan_tai_chinh_3_chuong_1_chung_tu_ke_toan_phan.pdf