Bài giảng Kế toán tập đoàn

Tập đoàn kinh tế ngày càng nhiều

Yêu cầu về quản lý ngày càng cần thiết

Sẵn sàng đầu tư để giải quyết vấn đề

Khó khăn để tìm được một giải pháp phù hợp và hiệu quả

Dùng phần mềm ngoại?

Dùng phần mềm nội?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 3811 | Lượt tải: 4download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán tập đoàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN giải pháp cho công tác tài chính kế toán tập đoàn Người trình bày: Ngô Quý Tiến Những vấn đề chính Một số đặc điểm của tập đoàn Yêu cầu từ tập đoàn 1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN đáp ứng các yêu cầu ra sao? Một số đặc điểm Tập đoàn kinh tế ngày càng nhiều Yêu cầu về quản lý ngày càng cần thiết Sẵn sàng đầu tư để giải quyết vấn đề Khó khăn để tìm được một giải pháp phù hợp và hiệu quả Dùng phần mềm ngoại? Dùng phần mềm nội? Làm sao tìm được giải pháp phù hợp và hiệu quả? Yêu cầu từ tập đoàn Hệ thống chạy ổn định Đầy đủ phần hành kế toán Đàm bảo đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn pháp luật Việt Nam Trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp với nhau Đáp ứng những yêu cầu đặc thù riêng trong tập đoàn Tổng hợp số liệu của các đơn vị thành viên trong tập đoàn, tiến tới lập các báo cáo hợp nhất Lập các báo cáo quản trị khác… Giải pháp 1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN Là mô hình giải pháp chuẩn Tương ứng nghiêm ngặt với chế độ kế toán Kế toán nhiều công ty trong cùng một cơ sở dữ liệu Cơ chế phân tán nhiều nơi Đầy đủ hệ thống báo cáo cho công ty và cho tập đoàn Tích hợp với các giải pháp khác Hệ thống chạy ổn định trên nền tảng công nghệ tiên tiến Mở rộng, lớn lên cùng tập đoàn Mô hình giải pháp chuẩn Có đầy đủ phần hành kế toán Đầy đủ sổ sách theo mẫu biểu và quy định của Bộ tài chính Tương ứng nghiêm ngặt với chế độ kế toán Việt Nam Hệ thống được tiến hành phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành Bộ luật dân sự Việt nam Luật kế toán Quyết định của BTC, chế độ kế toán và các văn bản pháp quy khác Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng QĐ 15/QĐ-BTC QĐ 48/QĐ-BTC QĐ 19/QĐ-BTC QĐ 214/QĐ-BTC ... Thường xuyên cập nhật kịp thời các thay đổi về luật pháp kế toán Nhiều công ty - một dữ liệu Làm kế toán cho nhiều công ty trong một dữ liệu Phân tán - đồng bộ dữ liệu Có thể phân tán nhiều cấp Thực hiện phân tán tại bất cứ nơi đâu Hợp cộng và hợp nhất Sơ đồ Lập báo cáo hợp cộng Lập báo cáo hợp nhất Nguyên tắc loại trừ: công nợ, doanh thu nội bộ, đánh giá lại tài sản, lợi thế thương mại, đầu tư vào công ty con… Trên phần mềm 1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN: ghi âm số liệu Tích hợp với các giải pháp khác Tích hợp với các giải pháp của 1C 1C:BÁN LẺ 8 1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI 1C:HIỆU THUỐC, 1C:CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY… Tích hợp với các hệ thống khác Nhà hàng Siêu thị Khách sạn Trường học Bệnh viện … Hệ thống chạy ổn định Nền tảng công nghệ hiện đại tiên tiến Không bị ràng buộc vào quy mô và đặc thù của doanh nghiệp Số lượng lớn người sử dụng Nhiều người sử dụng, tại nhiều địa điểm khác nhau cùng một lúc Mở rộng - lớn lên cùng tập đoàn Quy mô Kế toán doanh nghiệp Kế toán theo chuẩn mực quốc tế Quản lý tài chính tập đoàn Quản lý ngân sách Kế toán Bán lẻ ERP CRM HRM Độ chuyên sâu Chiều rộng giải pháp Kế toán tài chính Thương mại Kết luận Tối ưu các nghiệp vụ và lập báo cáo Phát triển theo quy mô và yêu cầu riêng Trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp Tuân thủ theo luật pháp và chế độ kế toán ở Việt Nam Hệ thống chạy ổn định trên nền tảng công nghệ tiên tiến Đưa ra các quyết định chính xác Công tác quản lý đơn giản hơn, hiệu quả hơn và chuyên nghiệp hơn Xin chân thành cảm ơn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptKeToanDanhChoTapDoan.ppt