Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Nguyên tắc này đòi hỏi việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tuiwng ứng với doanh thu bao gồm : Chi phí của kì kế toán taoj ra doanh thu ; chi phí của các kì trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kì đó

pdf6 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Lượt xem: 1048 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Các nguyên tắc kế toán cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf0_tong_quan_kinh_te_tai_chinh_5.pdf