Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 5: Kỹ năng giao tiếp trong tổ chức - Đặng Trang Viễn Ngọc

Chương 5: Kỹ năng giao tiếp trong tổ chức - Đặng Trang Viễn Ngọc

KNGT trong tổ chức

 5.1. Tầm QT của GT trong TC

5.2. GT trong TD và hòa nhập với TC

5.3. GT ứng xử trong nội bộ TC

pdf8 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 455 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 5: Kỹ năng giao tiếp trong tổ chức - Đặng Trang Viễn Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỹ năng Giao tiếp GV Đặng Trang Viễn Ngọc 1 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 1 Nghệ thuật giao tiếp GV Đặng Trang Viễn Ngọc 2 Giảng viên: Ths ĐẶNG TRANG VIỄN NGỌC  Nguyên Trưởng Bộ Môn NN - Khoa Kinh tế ĐHQG-HCM  Trưởng Khoa Việt Nam học – CĐKT-CN Đồng Nai  Tổng Giám đốc - CT Cổ phần Du lịch và Giáo dục Lũy Tre – TPHCM ĐT: 091 805 7000 Email: ngoceo04@yahoo.com.vn GV Đặng Trang Viễn Ngọc 3 Thuật ngữ viết tắt HĐGT KNGT ĐSXH NC PT MQH NN TP TS TX KTX TTr hoạt động giao tiếp kỹ năng giao tiếp đời sống xã hội nghiên cứu phát triển mối quan hệ ngôn ngữ trang phục trang sức thường xuyên không thường xuyên thuyết trình GT KN KH KhN MĐ VT ĐS XH TT YT ND QT giao tiếp kỹ năng khách hàng khái niệm mục đích vai trò đời sống xã hội thông tin yếu tố nội dung quà tặng Kỹ năng Giao tiếp GV Đặng Trang Viễn Ngọc 2 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 4 Chương 2: Ấn tượng ban đầu và yếu tố ảnh hưởng Chương I: Khái quát về hoạt động giao tiếp Chương 3: Một số nghi thức giao tiếp tiêu biểu Chương 5: Kỹ năng giao tiếp trong tổ chức Chương 6: Kỹ năng giao tiếp với khách hàng Chương 7: Hoạt động tiếp xúc và chiêu đãi Chương 4: Một số kỹ năng giao tiếp tiêu biểu 24 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 5 Chương 5: Kỹ năng giao tiếp trong tổ chức 5.3. GT ứng xử trong nội bộ TC 5.2. GT trong TD và hòa nhập với TC 5.1. Tầm QT của GT trong TC KNGT trong tổ chức GV Đặng Trang Viễn Ngọc 6 5.1. Tầm quan trọng của GT trong tổ chức mọi thành viên đồng tâm GT là HĐ cần thiết và không thể thiếu trong nội bộ tổ chức tôn trọng danh dự, truyền thống, kỷ cương, pháp luật có kiến thức GT - ứng xử coi trọng và thường xuyên tham gia vào HĐGT Kỹ năng Giao tiếp GV Đặng Trang Viễn Ngọc 3 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 7 5.2. GT trong tuyển dụng và hòa nhập với tổ chức 5.2.1. Chuẩn bị (CB) phỏng vấn (PV) tuyển dụng (TD) GT trong tuyển dụng và hòa nhập với tổ chức 5.2.2. Hoạt động (HĐ) hòa nhập với tổ chức (TC) GV Đặng Trang Viễn Ngọc 8 5.2.1. Chuẩn bị phỏng vấn tuyển dụng 5.2.1.2. NDCB của người được PVTD chuẩn bị (CB) phỏng vấn (PV) tuyển dụng (TD) 5.2.1.1. YN và TQT của PVTD 5.2.1.3. NDCB của người PVTD Slide 7 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 9 5.2.1.1. YN và TQT của PV TD bố trí, SD hợp lý so sánh lựa chọn đúng hiểu mạnh–yếu của cấp dưới NSDLĐ hiểu, nhận xét CB về các ƯV KT-tìm hiểu TT về NLĐ người SDLĐ YN và TQT của PV TD Kỹ năng Giao tiếp GV Đặng Trang Viễn Ngọc 4 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 10 5.2.1.2. Nội dung chuẩn bị của người được PVTD NDCB của người được PVTD 4 lý do 4 thông tin DN mình sẽ LV CV sẽ được giao TH HĐKD của DN MQH của DN mức độ tâm huyết của bản thân với CV, DN thể hiện sự ham học hỏi ngay từ khi chưa bắt đầu CV cho bản thân một tinh thần chủ động, tự tin trong CPV cơ hội cho bản thân chủ động, tự tin trong cuộc PV tạo slide 11 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 11 5.2.1.2. Nội dung chuẩn bị của người được PVTD NDCB của người được PVTD ch uẩ n b ị Trình bày về BT hiểu nơi sẽ LV Hồ sơ TD: ĐXV, LLCN tư liệu: bằng cấp, CC Hồ sơ TD: ĐXV, LLCN tư liệu: bằng cấp, CC chuẩn bị chuẩn bị GV Đặng Trang Viễn Ngọc 12 5.2.1.3. Nội dung chuẩn bị của người PVTD NDCB của người PVTD Xác định ND và PPTD Xác định YC và TCTD-MH3N: NV-NG – NNg Nghiệp vụ Ngoại ngữNgoại giao sơ tuyển Phỏng vấn trực tiếp Kỹ năng Giao tiếp GV Đặng Trang Viễn Ngọc 5 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 13 5.2.1.3. Nội dung chuẩn bị của người PVTD NDCB của người PVTD Giao lưu và PV trực tiếp sơ tuyển nhân cáchkiến thức chuyên môn, NV Khả năng bù trừ và hoà nhập với CV và đồng nghiệp hồ sơ cá tính sở thích nghị lực nghị lực nghị lực TH ĐG KT Kiến thức GT-ƯX và khả năng hoà nhập cộng đồng, CV của ƯV Slide 8 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 14 5.2.2.1. YN và TQT của HĐ hòa nhập với TC 5.2.2.2. ND chủ yếu của HĐ hòa nhập với TC Hoạt động hòa nhập với tổ chức 5.2.2. Hoạt động (HĐ) hòa nhập với tổ chức (TC) GV Đặng Trang Viễn Ngọc 15 5.2.2.1. YN và TQT của HĐ hòa nhập với tổ chức người mới được TD NC – học tập làm quen với CV chủ động, tự tin trong CV có hướng phấn đấu trong HT, RL, hạn chế va vấp và LV có KQ Tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ ban đầu khi về đơn vị mới cần được ĐT, HD làm quen với CV, tạo cơ hội cho họ sớm hoà nhập cộng đồng mới Kỹ năng Giao tiếp GV Đặng Trang Viễn Ngọc 6 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 16 5.2.2.2. ND chủ yếu của HĐ hòa nhập với TC TC và HĐ của đơn vị a. Về TC và HĐ của đơn vị b. Về bộ phận trực tiếp LV c. Về công việc cụ thể được giao Về công việc cụ thể được giaod. Về quyền lợi và trách nhiệm của CN GV Đặng Trang Viễn Ngọc 17 a. Về TC và HĐ của đơn vị Về TC và HĐ của đơn vị Qui mô và hình thức HĐ của đơn vị Những lợi thế và tồn tại cần khắc phục của đơn vị Thông tin về KH và bạn hàng Nội qui qui định của đơn vị Quá trình HT và HĐ của đơn vị GV Đặng Trang Viễn Ngọc 18 b. Bộ phận trực tiếp LV b. Bộ phận trực tiếp LV TC của phòng, ban, tổ, nhóm MQH với các phòng, ban khác Người phụ trách, động nghiệp, cộng sự CV được phân công Nội qui qui định của đơn vị SD các TTB hiện có Kỹ năng Giao tiếp GV Đặng Trang Viễn Ngọc 7 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 19 c. Về công việc cụ thể được giao Về công việc cụ thể được giao YC, đòi hỏi của CV Các chuẩn mực về vận hành, phục vụ Tiếp xúc làm quen với đồng nghiệp, TTB MQH trong phạm vi CV Lịch, ca LV hàng ngày Người kèm cặp, HD NV GV Đặng Trang Viễn Ngọc 20 d. Về quyền lợi và trách nhiệm của CN Về quyền lợi và trách nhiệm của CN Lương và các khoản PC khác (nếu có) Số ngày nghỉ được hưởng YC về đồng phục và VS CN Qui định về đau ốm thai sản YC về KL LĐ Các cơ hôi thăng tiến (lương, cấp, chức) Trách nhiệm CN với CV và TC GV Đặng Trang Viễn Ngọc 21 5.3. Giao tiếp ứng xử trong nội bộ tổ chức 5.3.1. Mong đợi của NLĐ và ứng xử của người SDLĐ GT- ƯX trong NB tổ chức 5.3.2. Mong đợi của người SDLĐ và ứng xử của NLĐ Kỹ năng Giao tiếp GV Đặng Trang Viễn Ngọc 8 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 22 5.3.1. Mong đợi của NLĐ và ứng xử của Người SDLĐ muốn được 5.3.1.2. Về ĐS-TT Mong đợi của NLĐ và ứng xử của người SDLĐ 5.3.1.1. Về ĐS -VClương thưởng nơi ăn, ở, ĐKLV, PT đi lại tôn trọng đối xử công bằng bình yên an toàn học hành thăng tiến hoà nhập cộng đồng GĐ hạnh phúc GV Đặng Trang Viễn Ngọc 23 5.3.2. Mong đợi của người SDLĐ và ƯX của NLĐ Mong đợi của NLĐ và ƯX của NSDLĐ DN HĐ có uy tín, kỷ cương nề nếp NB đoàn kết, ổn định, KDPT ĐN LĐ thạo nghề GV Đặng Trang Viễn Ngọc 24 Cảm ơn đã chú ý lắng nghe! Hẹn gặp lại trong chuyên đề 6! Hết chương 5

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ky_nang_giao_tiep_chuong_5_ky_nang_giao_tiep_trong.pdf
Tài liệu liên quan